Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwołanie WZ za pomocą listów poleconych

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 16.09.2016

Zwołanie walnego zgromadzenia w spółce akcyjnej powinno odbyć się co do zasady poprzez ogłoszenie. W przypadku gdy wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę są imienne, możliwe jest to jednak również poprzez doręczenie listów poleconych.

Łukasz Drzewiecki

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Walne zgromadzenie akcjonariuszy jest najważniejszym organem spółki akcyjnej. Uchwały tego organu wymaga wiele najistotniejszych dla spółki spraw, w szczególności:

 

  1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
  2. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
  3. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  4. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, chyba że statut stanowi inaczej;
  5. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych.

 

Walne zgromadzenie akcjonariuszy jest organem wieloosobowym, co wynika z samej istoty spółki akcyjnej, w której uczestniczy co do zasady wielu akcjonariuszy (za wyjątkiem akcyjnych spółek jednoosobowych, które nie są jednak często spotykane). Zwołanie walnego zgromadzenia musi być więc procesem rozłożonym w czasie i zapewniającym, iż wszyscy akcjonariusze zostaną powiadomieni o odbyciu zgromadzenia. Z tych powodów tryb zwołania walnego zgromadzenia (WZ) szczegółowo reguluje Kodeks spółek handlowych.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Zgodnie z art. 402 § 1-2 K.s.h.* walne zgromadzenie (WZ) spółki akcyjnej zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. W ogłoszeniu tym należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy również dotychczas obowiązujące postanowienia tego statutu, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu.

 

Wskazany wyżej tryb jest podstawowym, w jakim dokonuje się zwołania walnego zgromadzenia. Kodeks spółek handlowych dopuszcza jednak również zwołanie WZ za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską. Zgodnie z art. 402 § 3 K.s.h. dopuszczalne jest to w przypadku, gdy wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę są imienne. Listy lub przesyłki muszą być wysłane co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia, a dzień wysłania listów odpowiada dniowi ogłoszenia.

 

Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie o zwołaniu WZ może być również wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, pod warunkiem jednak, że uprzednio wyraził on na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

 

Należy zaznaczyć, że zwołanie WZ za pomocą listów poleconych może nastąpić wyłącznie w spółce niepublicznej. Zwołanie walnego zgromadzenia w spółce publicznej musi być zawsze dokonane poprzez ogłoszenie opublikowane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia, m.in. na stronie internetowej spółki.

 

 

 

 

_____________________________

* Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.)Stan prawny obowiązujący na dzień 16.09.2016

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 + 4 =

 

»Podobne materiały

Powiadamianie o zwołaniu walnego zgromadzenia spółki akcyjnej

Walne zgromadzenie niepublicznej spółki akcyjnej może być zwołane poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a gdy wszystkie akcje spółki są imienne, również listownie. W przypadku spółek publicznych ustawa nakłada obowiązek publikowania ogłoszenia na stronie internetowej spółki oraz za

Odbycie walnego zgromadzenia

Odbycie walnego zgromadzenia w spółce akcyjnej następuje co do zasady z inicjatywy zarządu, choć prawo jego zwołania może mieć również rada nadzorcza i akcjonariusze. Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.

Status prawny spółek kapitałowych w organizacji

W artykule zostały omówione zasady powstania, funkcjonowania i ustania spółek kapitałowych w organizacji.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »