Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Związek z rozwodnikiem

Czy związek z rozwodnikiem niesie za sobą jakieś konsekwencje prawne czy tylko dotyczy to w sfery duchowej?

 Mój związek z rozwodnikiem trwa już długo, ale z tamtego małżeństwa ma dziecko, na które łoży alimenty. Mamy zamiar się pobrać (zlegalizować związek z rozwodnikiem). Nasze wspólne dziecko jest już w drodze. Mam pytanie: czy rozdzielność majątkowa przed zawarciem małżeństwa zabezpieczy majątek zgromadzony przeze mnie w trakcie trwania małżeństwa przed roszczeniami spadkowymi ze strony dziecka mojego partnera z pierwszego małżeństwa w chwili naszej śmierci? Chciałabym, aby to, co wniosłam do małżeństwa, i to, co w czasie jego trwania zarobię, było dziedziczone jedynie przez moje dziecko. Czy jeśli nie zrobimy intercyzy to majątek z czasu trwania małżeństwa będzie podlegał podziałowi na wszystkie dzieci? Co będzie z mieszkaniem, które kupiłam na kredyt przed zawarciem małżeństwa, ale spłacać będę go przez okres trwania małżeństwa? Czy będzie ono brane pod uwagę jako masa spadkowa wspólna do podziału na wszystkie dzieci?

Zgodnie z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Do majątku wspólnego należą w szczególności:

 1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
 2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
 3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.


Czyli Pani wynagrodzenie, dochody ze środków pieniężnych (odsetki) i innych źródeł należących do Pani majątku osobistego również wejdą do majątku wspólnego.

W momencie śmierci Pani lub Pani męża dojdzie do zniesienia wspólności ustawowej i powstanie wspólność ułamkowa majątku wspólnego Pani i męża. Domniemywa się, iż udziały małżonków w majątku wspólnym są równe, co oznacza, iż w momencie śmierci jednego małżonka połowa majątku wspólnego wchodzi do masy spadkowej po zmarłym i jest dziedziczona przez spadkobierców zmarłego.

(...) Dziecko Pani męża z pierwszego małżeństwa, mimo iż mieszkanie stanowi Pani majątek osobisty, w jednej sytuacji może mieć prawa do udziału w prawie własności mieszkania. Mianowicie gdyby Pani zmarła przed mężem, a nie sporządziłaby Pani testamentu, to na mocy ustawy mieszkanie dziedziczyłby Pani mąż i Pani dzieci. W momencie śmierci Pani męża jego udział w Pani mieszkaniu odziedziczyłyby jego dzieci – w tym dziecko z pierwszego małżeństwa.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

 Jestem rozwodnikiem, od dłuższego czasu jestem w związku z obywatelką Ukrainy (również po rozwodzie), która przebywa w swoim kraju. Chciałbym sprowadzić ją do Polski i się z nią ożenić. Co będzie jej potrzebne do zawarcia małżeństwa ze mną, gdy w gre wchodzi związek z rozwodnikiem? Oczywiście najpierw musi jakoś przyjechać do Polski, wiem, że potrzebna jej jest wiza i zaproszenie. Moja narzeczona ma z eksmężem dwóch synów: jeden ma 11 lat (jest u niej w paszporcie), natomiast młodszy ma 4 lata i na jego wyjazd do Polski potrzebna jest zgoda eksmałżonka. Sama wychowuje dzieci, nie dostaje od niego żadnych alimentów, on od rozpadu małżeństwa nie interesuje się dziećmi i jej nic nie pomaga. Gdybyśmy się pobrali, jak wyglądałaby sprawa przysposobienia dzieci?

W pierwszej kolejności odniosę się do kwestii pobytu obywateli Ukrainy na terytorium Polski.

Problematyka ta została uregulowana w ustawie o cudzoziemcach z dnia 13 czerwca 2003 r. Określa ona zasady i warunki wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tryb postępowania oraz organy właściwe w tych sprawach.

Pana wybranka oraz jej dzieci, aby przekroczyć granicę i przebywać na terytorium Polski, muszą posiadać: ważny dokument podróży i ważną wizę.

Dokument podróży to dokument uznany przez właściwy organ Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniający do przekroczenia granicy, wydany cudzoziemcowi przez organ państwa obcego, organ polski lub organizację międzynarodową albo podmiot upoważniony przez organ państwa obcego lub obcą władzę o charakterze państwowym.

Wiza to zezwolenie wydane cudzoziemcowi przez organ polski lub organ, którego właściwość w tej sprawie wynika z postanowień umów międzynarodowych obowiązujących Rzeczpospolitą Polską lub organ państw obszaru Schengen, uprawniające go do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innych państw obszaru Schengen, przejazdu przez to terytorium i pobytu na nim w czasie, w celu i na warunkach w nim określonych.

W mojej ocenie wiza powinna zostać wydana w omawianym przypadku ze wskazaniem celu – odwiedzin (art. 28 pkt 1 ust. 2 ustawy o cudzoziemcach).

(...) I tak w szczególności, zgodnie z art. 16 ustawy o cudzoziemcach, cudzoziemiec może przedstawić, jako dokument potwierdzający możliwość uzyskania wystarczających środków utrzymania, zaproszenie, które będzie wystawione przez obywatela Polski zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W zaproszeniu należy zamieścić:

 • dane zapraszającego (imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania, zawód, rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości;
 • imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo, adres zamieszkania, serię i numer dokumentu podróży zapraszanego cudzoziemca oraz stopień pokrewieństwa z zapraszającym
 • imię, nazwisko, datę urodzenia i płeć małżonka oraz dzieci zapraszanego cudzoziemca;
 • zobowiązanie się zapraszającego do pokrycia kosztów związanych z pobytem i wyjazdem zapraszanego cudzoziemca, w tym kosztów ewentualnego leczenia oraz kosztów wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • określenie czasu, na który zapraszający zaprasza cudzoziemca;
 • nazwę organu, który dokonał wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń;
 • datę i numer wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń;
 • podpis zapraszającego.


    Przeczytaj pełną treść

 

 Przez ostatnie lata rozliczałem się z synem jako osoba samotnie wychowująca dziecko. W grudniu zeszłego roku ponownie się ożeniłem (żona ma także dziecko z poprzedniego związku i rozliczała się tak jak ja). Związek z rozwodnikiem ma swój bagaż, dlatego zdecydowaliśmy się na intercyzę. Czy będę mógł dalej rozliczać się z synem, czy odtąd muszę rozliczać się z żoną lub sam?

Nie może rozliczyć się Pan wspólnie z małżonką, bowiem jest to możliwe tylko, jeśli istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa między małżonkami – u Państwa tej wspólności nie ma, została wykluczona poprzez intercyzę. Zgodnie zatem z art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie macie Państwo prawa do wspólnego rozliczenia.

Co do ewentualnego rozliczenia z dzieckiem, to przysługuje ono samotnie wychowującym dzieci.

Za osobę samotnie wychowującą dzieci, zgodnie z ust. 5 wspomnianego artykułu, „uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności”.

Widać zatem wyraźnie, iż z chwilą zawarcia małżeństwa przestał Pan być osobą samotnie wychowującą dziecko – analogicznie Pańska małżonka – zatem nie ma moim zdaniem również możliwości rozliczenia się wspólnie z dzieckiem na preferencyjnych zasadach dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Reasumując, nie przysługuje Panu żadna z omawianych preferencyjnych form rozliczenia rocznego.

    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Związek z rozwodnikiem
Byłem żonaty od 12 lat. Żona w czasie trwania małżeństwa wielokrotnie mnie zdradzała, na co mam jednoznaczne dowody. Pół roku temu złożyłem pozew o rozwód bez orzekania o winie. Na pierwszą rozprawę jednak żona się nie stawiła, a na kolejnej zażądała mediacji. Mediacje się odbyły, ale nie przyniosły porozumienia. Sąd nakazał mi przedstawić dowody na rozkład pożycia. Potem zmieniłem zdanie, żądając rozwodu z orzeczeniem o winie żony. Na kolejną rozprawę nie stawił się jej adwokat. Żona gra na zwłokę. Jak postąpić w tej sytuacji? Dodam, że od niedawna jestem związany z jej koleżanką, ale nastąpiło to dopiero po rozstaniu z żoną – czy ta okoliczność wpłynie na orzeczenie sądu?

Związek z rozwodnikiem - alimenty na rzecz byłej żony
W czerwcu 2006 roku, w okresie nieformalnej separacji z żoną na jej sądowy wniosek zgodziłem się płacić jej alimenty w wysokości tysiąca złotych, które następnie sąd na moje żądanie zmniejszył do 600 zł. Na wniosek żony alimentami komornik obciążył moje zarobki i do tej pory są w ten sposób ściągane. Początkiem 2009 r. uzyskaliśmy rozwód z orzeczeniem winy obu stron, a w tym roku ożeniłem się ponownie. Moja obecna żona ma skromną rentę, poprzednia ma emeryturę. W tym też roku ja planuję przejście na emeryturę. Chciałbym zaprzestać płacenia alimentów, czy mam na to jakieś szanse? Jakie przedsięwziąć kroki formalne? I jak pozbyć się komornika?

Związek z rozwodnikiem oraz ślub
Jestem cztery lata po ślubie, który zawarliśmy w Norwegii. Kilka miesięcy temu żona złożyła pozew o separację, na którą się zgodziłem. Wkrótce potem poznałem jednak inną kobietę i planujemy wspólne życie, chcemy się pobrać. Czy mam w tej sytuacji szanse na szybkie uzyskanie rozwodu?

Zdrada męża i związek z rozwodnikiem
Wyszłam za mąż 10 lat temu za Anglika, obecnie prowadzimy sprawę rozwodową. Od kilku lat jestem z innym mężczyzną, mam z nim półroczne dziecko, które urodziłam w Polsce. Mój ślub nie został umiejscowiony w polskim urzędzie stanu cywilnego – czy muszę najpierw to zrobić (po rozwodzie), by móc ponownie wyjść za mąż (za obecnego partnera)? Czy fakt, że urodziłam dziecko w Polsce jako panna powoduje jakieś konsekwencje prawne? Dodam, że mój nowy partner jest rozwodnikiem.

Wybrane opinie naszych klientów:

Fachowa porada bardzo dokładnie opisana szybko na temat miałem uczucie że rozmawiam z prawnikiem w cztery oczy - gorąco polecam.

Maciej

Skorzystałem z porady – pełnej i wyczerpującej. Przyda mi się przy podziale majątku. Serwis reaguje bardzo szybko, co jest miłym zaskoczeniem. Uważam, że porada jest rzetelna i wyczerpująca, same konkrety – co i jak zrobić, podstawy prawne, co jest możliwe do uzyskania, a co nie. Porada jest lepsza niż w „realu” – dopytałem o wszystko, odpowiedź uzyskałem szerszą, niż oczekiwałem – również na dodatkowe pytania. POLECAM.

Janusz

Witam serdecznie. Jesteście SUUUUPERRRR. Dzięki Waszej pomocy uwierzyłem w sprawiedliwość. Jednocześnie oświadczam, iż w przypadku problemów będę korzystał tylko z WASZEJ pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.

Serdecznie pozdrawiam,

Andrzej

Serwis jest po prostu profesjonalny, odpowiedzi szybkie i wyczerpujące. Poprawcie po prostu reklamę, żeby ludzie mogli łatwiej na was trafić, a warto.

Paweł

Bardzo pomocna i wyczerpująca odpowiedź. Biorąc pod uwagę czas reakcji i cenę doskonała oferta dla ludzi, którzy - tak jak ja - nie są prawnikami a nie chcą pogubić się w gąszczu przepisów.

Pozdrawiam serdecznie i dziękuje

Piotr

Bardzo dziękuję za pomoc. Dostałem od was bardzo rzeczową i pomocną odpowiedź. Dzięki wam moja sprawa posunęła się długim krokiem do przodu.

Przemek

Dziękuję za obszerne informacje, dowiedziałem się więcej od Państwa niż od mojej pani mecenas.

Mateusz

Wysoką jakość porad prawnych w serwisie potwierdza fakt ze tutaj po raz trzeci wracam. Jestem bardzo zadowolony. Nie tylko otrzymuje precyzyjna poradę na piśmie - co pozwala mi dokładnie i na spokojnie ją przemyśleć - ale także mam możliwość zadawania dodatkowych pytań na które dostaję równie precyzyjne odpowiedzi. Wysoko oceniam i profesjonalizm i czas odpowiedzi i sposób obsługi. Gratuluje i dziękuje. Bez stresów i bez bałaganiarstwa. Rewelacja!

Michał

Dziękuję za udzielenie porady uważam że jest to o co mi chodziło, cena również jest odpowiednia. Zadawanie dodatkowych pytań jest super czyli tak jakbym przebywał w kancelarii bo wiadomo że podczas rozmowy nasuwają się dodatkowe pytania! Uważam również że szybkość uzyskanej odpowiedzi jest bardzo dobra. Jeszcze raz dziękuje i myślę że dalej będę koszty stal z waszych usług.

Z poważaniem

Marcin

Super porada... Precyzyjna odpowiedź mimo nieprecyzyjnych moich pytań. Polecam ten portal, szczególnie Pana Aleksandra.

Tomasz

Przeczytaj wszystkie opinie »
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »