.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Związek przed rozwodem - jak uniknąć orzeczenia o winie?

Autor: Marek Gola

Poznałem kobietę, która znajduje się nadal w związku, ale jej relacje z mężem ustały (więź duchowa i fizyczna ustała w roku 2015), a gospodarcza cztery lata temu, choć małżonek w weekendy przyjeżdża do domu, aby odwiedzić znajomych w okolicy. Ich wspólne dzieci są już dorosłe. My poznaliśmy się i utrzymujemy relację od niecałego roku, gdy w rozmowie z mężem przedstawiła swoja sytuację, iż poznała innego mężczyznę i przedstawiła propozycję rozwiązania dotychczasowego związku, małżonek postanowił szybko wykorzystać sytuację w ciągu kilku dni i złożyć pozew o rozwód (najpierw beż orzekania o winie), a po pierwszej sprawie rozwodowej, gdzie przed sprawa próbował wymusić nierówny podział majątku (na swoja korzyść) o winie małżonki, a za rozpad ich małżeństwa obarczył mnie.
Czy w takiej sytuacji możemy się spotykać i planować dalsze nasze wspólne życie? Czy jednak do czasu orzeczenia sądu o rozwód powinniśmy zaniechać naszych spotkań? Obawiam się, że sprawa rozwodowa może się przedłużyć, gdyż małżonek jest typem gracza. Jak mamy postępować, aby nasze relacje nie zaszkodziły na sprawie rozwodowej i orzeczeniu o winie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Związek przed rozwodem - jak uniknąć orzeczenia o winie?

Orzeczenie o winie przy rozwodzie

Wyraźnie podkreślić należy, iż pojęcie winy nie ma definicji ustawowej nie, tylko w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, ale i w Kodeksie cywilnym. Pojęcie to zostało natomiast wyjaśnione w doktrynie i orzecznictwie cywilistycznym. Wina rozkładu pożycia pozostaje w związku z naruszeniem obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa, i to zarówno tych, które sformułowane są w prawie, jak i tych, dla których źródłem są tylko zasady współżycia społecznego. Chodzi tu zwłaszcza o naruszenie obowiązków: wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy, lojalności i wierności, współdziałania dla dobra rodziny itd. (por. wyrok SN z dnia 21 września 1997 r., sygn. akt I CKN 646/97).

Nowy związek po rozpadzie małżeństwa

Istotne jest jednak, iż jak pokazuje moja dotychczasowa kilkuletnia praktyka, zdrada, która występuje po rozkładzie pożycia małżeństwa, nie jest przez sądy brana pod uwagę. Innymi słowy jeżeli między Pana partnerką, a jej małżonkiem od dłuższego czasu nastąpił rozkład w pożycia w sferze: uczuciowej, fizycznej i gospodarczej, to nie może być mowy o zdradzie, które to zdrada przyczyniła się do rozkładu małżeństwa. Konieczne jest zatem ustalenie kiedy nastąpił rozkład pożycia, a kiedy Państwo się poznali lub od kiedy mąż partnerki może mieć na niego dowody. Potwierdzeniem powyższego jest stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w tezie orzeczenia (którego uzasadnienie nie zostało opublikowane) z dnia 19 września 1949 r., sygn. akt Wa.C.103/49przyjął, że „małżonek dopuszczający się cudzołóstwa nie wywołuje tym rozkładu pożycia małżeńskiego, jeżeli poprzednio rozkład ten nastąpił już z innych przyczyn, a zwłaszcza wskutek zachowania się drugiego małżonka”. Mimo upływu kilkudziesięciu lat stanowisko to jest nadal aktualne.

Uniknięcie orzeczenia o winie

Należałoby zatem w pierwszej kolejności ustalić, kiedy nastąpił rozkład pożycia i w odniesieniu do tej daty ustalać czas, kiedy Państwo się poznali. Należy nadto zastanowić się, czy partnerka ma dowody na to, że przed Państwa poznaniem jej małżeństwo było czysto teoretyczne. Reasumując, co do zasady Państwa związek nie może zaszkodzić partnerce w rozwodzie, chyba że jej mąż wykażę, że jak się poznaliście, między nimi jeszcze występowało pożycie małżeńskie. 

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 - dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl