Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zrzeczenie się prawa do zachowku

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 05.06.2009

Zmarły nie zostawił testamentu, a spadkobierców ustawowych jest czworo (rodzeństwo). Czy w pozwie o zachowek spadkobierca A może wystąpić z wnioskiem, że zrzeka się swojego prawa na rzecz spadkobiercy B? Czy może przed pozwem należy sporządzić pismo o zrzeczeniu się prawa do zachowku z osoby A na B i wtedy osoba B występuje z pozwem do sądu w imieniu własnym i osoby A? Czy w ogóle można zrzec się swojego uprawnienia do zachowku na rzecz innej osoby (rodzeństwa)?  


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zrzeczenie się prawa do zachowku

Dziedziczenie w przypadku czworga rodzeństwa

W przypadku opisanym w pytaniu mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym. Według art. 931 § 1 Kodeksu cywilnego w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż 1/4 całości spadku.

 

W wyniku dziedziczenia ustawowego każdy z czworga rodzeństwa nabył spadek po 1/4 udziału. Z chwilą śmierci spadkodawcy każdy ze spadkobierców stał się współwłaścicielem (w 1/4 udziału) we wszystkich przedmiotach wchodzących w skład spadku.

 

Prawo do zachowku powstaje dopiero wówczas, kiedy spadkobierca nie otrzymał w żadnej postaci należnego mu zachowku, tzn. ani w postaci darowizny od spadkodawcy, ani w postaci zapisu, ani w powołaniu do spadku z ustawy. Roszczenie to powstanie np. w sytuacji, w której spadkodawca przed śmiercią darował cały swój majątek jednemu ze spadkobierców ustawowych.

 

Stosownie do art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – 2/3 wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).

Czy można przenieść na inną osobę wierzytelności z tytułu zachowku?

Osoba uprawniona do zachowku (np. osoba A) może przenieść na inną osobę (np. na osobę B) przysługującą jej wierzytelność z tytułu zachowku. Nie ma ku temu żadnych przeszkód prawnych. W tej kwestii orzekał Sąd Najwyższy – orzeczenie z dnia 13 lutego 1975 r. (sygn. akt: III CZP 91/74).

 

Jeżeli osoba A chce przenieść na osobę B wierzytelność z tytułu zachowku, należy dokonać cesji tej wierzytelności stosowną umową.

 

Stosownie do art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

 

Według § 2 powyższego artykułu wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

 

Jeżeli więc osoba A przeniesie na osobę B swoją wierzytelność z tytułu zachowku, to osoba B występuje z roszczeniem o zachowek, przeciwko pozostałym spadkobiercom, we własnym imieniu. Nie występuje z pozwem w imieniu osoby A, bo ta przeniosła na niego swoje uprawnienia związane z zachowkiem.

 

Oczywiście może zdarzyć się taka sytuacja, że osoba B reprezentuje w postępowaniu o zachowek osobę A na podstawie pełnomocnictwa procesowego (jest to możliwe w przypadku rodzeństwa). Wówczas osoba B działa w imieniu osoby A.

Zrzeczenie się roszczenia o zachowek

Zrzeczenie się roszczenia o zachowek jest również możliwe. Zrzeczenie to zobowiązanie się uprawnionego do tego, że w przyszłości nie będzie dochodził od zobowiązanego roszczenia o zachowek. Takie zrzeczenie jest możliwe albo poprzez zawarcie w formie pisemnej umowy pomiędzy osobą uprawnioną do zachowku a spadkobiercami zobowiązanymi do zapłaty zachowku, albo w jednostronnym pisemnym oświadczeniu uprawnionego, w którym zrzeknie się on dochodzenia w przyszłości roszczenia o zachowek.

 

Należy tu zaznaczyć, że nie można zrzec się roszczenia o zachowek (jak i każdego innego) na rzecz innej osoby – można przenieść wierzytelność na inną osobę.

 

Jak już powyżej wspomniałem, z roszczeniem o zachowek można wystąpić wówczas, kiedy spadkobierca ustawowy nie otrzymał należnego mu zachowku w żadnej postaci.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 minus pięć =

»Podobne materiały

Zwrot nakładów na dom żony po rozwodzie

Żona odziedziczyła dom po rodzicach po naszym ślubie, wyremontowaliśmy dom wspólnie, ale głównie ja ponosiłem koszty, bo lepiej zarabiam. Także kredyt hipoteczny był na mnie i inne pożyczki i faktury. Czy przy rozwodzie należy mi się zwrot za nakłady poczynione na dom żony? Nie jestem ujęty w księdz

 

Czy mogę ustanowić dożywocie dla rodziców, jeśli nieruchomość ma hipotekę?

Czy mogę ustanowić prawo dożywocia dla rodziców, jeśli nieruchomość jest obciążona hipoteką?

 

Śmierć współwłaściciela samochodu

Jestem współwłaścicielem samochodu. Drugim właścicielem był mój dziadek, który jakiś czas temu zmarł. Chciałbym sprzedać pojazd, ale bez przeprowadzania sprawy spadkowej, która w naszej rodzinie byłaby długa i kosztowna. Czy posiadanie przeze mnie deklaracji dziadka (spisanej bez notariusza), że po

 

Jak najszybciej i najprościej znieść współwłasności mieszkania ze spadku po rodzicach?

Prawie rok temu zmarła mama. Oboje z siostrą zostaliśmy spadkobiercami. Zdecydowaliśmy, że sprzedamy mieszkanie i podzielimy się po połowie. Siostra chciała kupić mniejsze mieszkanie i nawet jej zaproponowałem, że zapłacę za nią podatek, bo gdzieś musi mieszkać. Niestety siostra zmieniła zdanie

 

Brak zapłaty za zakupione udziały w spółce z o.o.

Kupujący (akt notarialny) udziały w spółce z o.o. posiadał wcześniej 80% udziałów. Dokupił pozostałą część (20%), ale w ustalonym terminie za nie nie zapłacił. Co powinien zrobić teraz sprzedający i jaka jest jego sytuacja prawna?

 

Rozliczenie za pracę w Peru i Indonezji

Mam umowę o pracę na czas nieokreślony w Szwajcarii. Pracuję w trybie delegacyjnym, pracodawca wysyła mnie w różne miejsca na świecie na maksymalnie dwa miesiące, następnie mam urlop wypoczynkowy. Mieszkam na stałe w Polsce, tu jestem zameldowany, moje wynagrodzenie jest przelewane na konto bankowe

 

Ogrzewanie mieszkania komunalnego

Od 50 lat jestem lokatorem mieszkania komunalnego, ogrzewanego dawniej piecami. Piece były już zniszczone, więc na własny koszt, za zgodą administracji, zamontowałem inne ogrzewanie, które jednak już teraz nie nadaje się do użytku, a mnie nie stać na nowe. Zwróciłem się do gminy z prośbą o moderniza

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »