Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zrzeczenie się diety przez radną

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 16.10.2018

Od września do czerwca 2019 będę na urlopie dla poratowania zdrowia, równocześnie pełnię funkcję radnej miasta, chciałabym startować również w wyborach (nowa kadencja). Czy mogę zrzec się diety, aby nie wykonywać innej pracy zarobkowej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestię diet regulują następujące przepisy. Art. 25 ust. 4–8 ustawy o samorządzie gminy:

 

„4. Na zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

6. Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 100, poz. 1080).

7. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość diet przysługujących radnemu w ciągu miesiąca, uwzględniając liczbę mieszkańców gminy, przy czym kwota wymieniona w ust. 6 oznacza maksymalną wysokość diet w gminach o największej liczbie mieszkańców.

8. Rada gminy przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego”.

 

Dieta jet prawem radnego, nie obowiązkiem jej pobierania. Istotą tego uprawnienia jest to, że osoba, której prawo do pobierania diet przysługuje, może prawem tym rozporządzać, może decydować, czy z niego skorzysta, czy też nie.

 

Może Pani w ogóle z przysługującego jej uprawnienia zrezygnować. Z uwagi na osobisty charakter stosunku prawnego łączącego radnego z gminą nie jest możliwe zrzeczenie się diety na rzecz innej osoby.

 

Jednak z diety można zrezygnować. Wystarczy, że złoży Pani organom gminy odpowiedzialnym za wykonanie uchwały w sprawie wypłaty diet radnym wyraźne oświadczenie woli o rezygnacji, tj. zrzeczeniu się prawa do diet. Najlepiej na piśmie. Pieniądze z tego tytułu nie będą Pani wypłacane i pozostaną w budżecie gminy jako środki niewykorzystane.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero - 0 =

»Podobne materiały

Czy zastępca wójta może zostać prezesem stowarzyszenia?

Czy zastępca wójta może zostać prezesem stowarzyszenia lokalnego? Stowarzyszenie to, zgodnie ze statutem i KRS, może prowadzić działalność gospodarczą (z której dochód może być przeznaczony tylko na działalność statutową), ale jeszcze jej nie podjęło. Prezes pełni swoją funkcję nieodpłatnie. 

 

Wyprowadzanie psów – przepisy

Mieszkam na zamkniętym osiedlu. Niedawno na trawnikach pojawiły się tabliczki zakazujące wyprowadzania psów. Administracja osiedla wywiesza też informacje, że psy na osiedlu mają być wyprowadzane na smyczy (zgodnie z uchwałą Rady Miasta, którą załączam). Czy te regulacje są zgodne z przepisami prawa

 

Czy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego może prowadzić działalność gospodarczą niezwiązaną z pełnioną funkcją urzędnika?

Czy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego może prowadzić działalność gospodarczą niezwiązaną z pełnioną funkcją urzędnika państwowego (np. wypożyczalnia narzędzi)?

 

Radny wykonawcą prac na rzecz jednostki organizacyjnej gminy?

Pytanie dotyczy radnego gminy, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób. Wykonał on usługę transportową polegającą na przewiezieniu pracowników szkoły będącej jednostką organizacyjną gminy, w której jest radnym. Czy w tym wypadku został złamany zakaz łączenia funkcji radnego z

 

Dostęp do informacji publicznej a tajemnica przedsiębiorstwa

Została zawarta umowa w sprawie sprzątania pomieszczeń biurowych pomiędzy komunalną spółką z o.o. (kapitał 100% gminy) a firmą sprzątającą. Umowa ta określa zasady świadczonej usługi, obowiązki stron, jak również wysokość odpłatności za usługę. W ramach dostępu do informacji publicznej mieszkaniec w

 

Protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej jako informacja publiczna

Do szkoły wpłynął wniosek osoby fizycznej (nie nauczyciela ani nie pracownika tej szkoły) o udostępnienie informacji publicznej, tj. kopii protokołów z posiedzeń rad pedagogicznych, które odbyły sie w okresie ostatnich 7 lat. Biorąc pod uwagę ograniczenia określone w ustawie o dostępie do informacji

 

Czy radny prowadzący sklep może wystawić fakturę gminie?

Radny ma sklep. Czy to oznacza, że nie może wystawić gminie faktury za sprzedane jej produkty? Konkretnie – koło gospodyń, przygotowując poczęstunek dla gości, zakupiło produkty w sklepie radnego, a faktura miała być na gminę. Czy to nie narusza artykułów ustawy o samorządzie gminnym?

 

Zatrudnienie w urzędzie gminy a podział etatu

Jestem pracownikiem samorządowym w jednostce organizacyjnej urzędu gminy, posiadam umowę o pracę na czas nieokreślony, stanowisko otrzymałem w drodze konkursu. Od 1 stycznia 2018 r. przełożeni, w związku z przeniesieniem pewnej puli obowiązków z jednostki urzędu gminy, w której pracuję, do urzędu gm

 

Zrzeczenie się mandatu radnego

Z przyczyn osobistych muszę zrzec się mandatu radnego. Planuję nie złożyć oświadczenia majątkowego za ubiegły rok. Jakie grożą mi konsekwencje?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »