.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zrzeczenie się diety przez radną

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 16.10.2018

Od września do czerwca 2019 będę na urlopie dla poratowania zdrowia, równocześnie pełnię funkcję radnej miasta, chciałabym startować również w wyborach (nowa kadencja). Czy mogę zrzec się diety, aby nie wykonywać innej pracy zarobkowej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestię diet regulują następujące przepisy. Art. 25 ust. 4–8 ustawy o samorządzie gminy:

 

„4. Na zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

6. Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 100, poz. 1080).

7. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość diet przysługujących radnemu w ciągu miesiąca, uwzględniając liczbę mieszkańców gminy, przy czym kwota wymieniona w ust. 6 oznacza maksymalną wysokość diet w gminach o największej liczbie mieszkańców.

8. Rada gminy przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego”.

 

Dieta jet prawem radnego, nie obowiązkiem jej pobierania. Istotą tego uprawnienia jest to, że osoba, której prawo do pobierania diet przysługuje, może prawem tym rozporządzać, może decydować, czy z niego skorzysta, czy też nie.

 

Może Pani w ogóle z przysługującego jej uprawnienia zrezygnować. Z uwagi na osobisty charakter stosunku prawnego łączącego radnego z gminą nie jest możliwe zrzeczenie się diety na rzecz innej osoby.

 

Jednak z diety można zrezygnować. Wystarczy, że złoży Pani organom gminy odpowiedzialnym za wykonanie uchwały w sprawie wypłaty diet radnym wyraźne oświadczenie woli o rezygnacji, tj. zrzeczeniu się prawa do diet. Najlepiej na piśmie. Pieniądze z tego tytułu nie będą Pani wypłacane i pozostaną w budżecie gminy jako środki niewykorzystane.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »