Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zrzeczenie się alimentów przez dziecko

Autor: Dariusz Kostyra • Opublikowane: 22.12.2010

Niebawem kończę studia i właśnie podjęłam pracę. Chciałabym się zrzec alimentów płaconych mi przez tatę (egzekucja komornicza). Co powinnam zrobić? Na moje konto wpływają też alimenty zasądzone na siostrę – czy może tak zostać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na gruncie polskiego prawa rodzinnego obowiązek alimentacyjny stanowi przede wszystkim zobowiązanie prawnorodzinne wynikające ex lege (z łac. z mocy prawa) z różnych powiązań rodzinnych; stąd też przepis art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w pierwszej kolejności wskazuje na krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo, nie wyczerpując kręgu osób uprawnionych i zobowiązanych do alimentacji. Poza bliskością pokrewieństwa stosunek alimentacyjny wynika również z powinowactwa lub przysposobienia. Nie bez znaczenia pozostaje także okoliczność, czy osoby uprawnione mogą utrzymać się własnymi siłami.

 

Potrzeby uprawnionego oraz możliwości zobowiązanego ulegają zmianie; tym samym może ulegać zmianie wysokość alimentów. Dlatego też na podstawie art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w razie zmiany stosunków zarówno uprawniony, jak i zobowiązany mogą żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

 

Z taką sytuacją mamy właśnie do czynienia w Pani sytuacji. Najpewniejszą formą uchylenia przedmiotowego obowiązku będzie wniesienie pozwu przez tatę o stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego względem Pani. Można również w tym zakresie zawrzeć ugodę z tatą – jednakże nie daje ona takich gwarancji jak prawomocny wyrok sądu.

 

Pozew należy wystosować do sądu właściwego dla Pani miejsca zamieszkania. Ugoda może być podpisana w formie pisemnej bez obecności notariusza. Względnie można zawrzeć ugodę przed sądem – wystosować zawezwanie do próby ugodowej.

 

Jednocześnie do komornika powinna się Pani udać, aby wstrzymać egzekucję alimentów w zakresie, w jakim dotyczą Pani osoby, zaś w pozostałym zakresie egzekucja powinna być prowadzona nadal.

 

Egzekucje komornicze dla Pani i dla siostry powinny posiadać dwie różne sygnatury. Egzekucję tylko wstrzymuje Pani w stosunku do Pani roszczenia – sprawy egzekucji siostry nie należy w żaden sposób poruszać, ponieważ nie chce Pani nic w tym zakresie zmieniać.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 + 9 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki