Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zrzeczenie się spadku a zachowek dla dzieci

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 07.08.2020

Mama zrzekła się spadku podczas rozprawy po swoich rodzicach (dokładnej daty nie pamiętam) na rzecz pozostałego rodzeństwa (dziadek zmarł w 1993, roku a babcia w 2009). Czy mi jako synowi, a wnukowi spadkodawców przysługuje jakiekolwiek prawo do spadku (chodzi o domek jednorodzinny, w którym mieszka siostra mamy), np. zachowek, skoro mama zrzekła się spadku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zrzeczenie się spadku a zachowek dla dzieci

Dziedziczenie na podstawie ustawy

Jak rozumiem, dziedziczenie odbywało się na podstawie ustawy, a nie testamentu. W takim przypadku zastosowanie znajduje art. 931 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych (wnuków, prawnuków etc.)

Tzw. odrzucenie spadku – brak prawa do dziedziczenia dla dzieci

Jak wynika z powołanego przepisu, dzieci spadkobierców (lub dalsi zstępni) dziedziczą wyłącznie w przypadku, kiedy ich rodzic powołany do dziedziczenia zmarł. Zrzeczenie się spadku przez rodzica, czy to w postaci odrzucenia spadku (podziału z pominięciem Pana mamy – zrzeczenie się spadku, w momencie jego podziału; przeciwnym razie sąd sam wezwałby Pana do udziału w sprawie) czy nierównego działu spadku z pominięciem tej osoby, nie powoduje nabycia praw do spadku przez ich dzieci. Mechanizm taki działa wyłącznie w przypadku wydziedziczenia. W takim przypadku, osobę która normalnie byłaby spadkobiercą traktujemy, jak gdyby już zmarła, a co za tym idzie, przypadającą jej część spadku dziedziczą jej zstępni.

Komu i kiedy przysługuje zachowek?

Jeśli chodzi o kwestię zachowku, to ta uregulowana została w art. 991 Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 991.

§ 1. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek).

§ 2. Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia”.

 

Jak widzimy, zachowek należny jest wyłącznie w przypadku, kiedy dana osoba była powołana do spadku z ustawy. W Pana przypadku powołana do spadku była Pana mama, co za tym idzie, nie ma możliwości żądania zachowku z Pana strony.

 

Reasumując, w przedstawionym przez Pana stanie faktycznym obawiam się, że nie ma żadnych prawnych możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu otrzymanego spadku od Pana krewnych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII - III =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki