.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zostanie członkiem spółdzielni mieszkaniowej

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 02.12.2010

Obecnie mam większość udziałów w mieszkaniu spółdzielczym, które nabyłem w drodze spadku po mamie. Część mieszkania należy do siostry. Spółdzielnia chce, bym został jej członkiem – czy muszę to zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W obecnym stanie prawnym nabycie przez spadkobiercę czy obdarowanego udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu nie jest uzależnione od uzyskania przez niego członkostwa w spółdzielni. Spadkobierca (ani obdarowany) nie muszą uzyskać członkostwa, by zachować prawo.

 

Natomiast z pewnością Panu oraz siostrze przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni. Niemniej jeszcze raz podkreślam, że jest to uprawnienie, a nie obowiązek.

 

Sytuacja może się skomplikować, jeśli zarówno Pan, jak i Pańska siostra wyrazicie zamiar zostania członkiem. Jeśli bowiem spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje co najmniej dwóm osobom niebędącym małżonkami, członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich.

 

W takim wypadku spółdzielnia wyznaczy Państwu termin na wystąpienie do sądu z wnioskiem, by to sąd rozstrzygnął spór o członkostwo. Wystarczy jednak, że z takim wnioskiem wystąpi jedno z Państwa. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu wyboru dokonuje spółdzielnia. Powyższe potwierdza art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

Warto mieć nadto na uwadze art. 179 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, który nakłada na współspadkobierców obowiązek, by w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku wyznaczyli spośród siebie pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa, włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własności lokalu. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, na wniosek spadkobierców lub spółdzielni, sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 plus 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl