.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Żonie grozi egzekucja komornicza – co może zająć komornik?

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 03.02.2011

Moja żona jest współwłaścicielem domu, który należy w połowie do jej rodziców i w jednej czwartej do jej siostry. Rodzice zaciągnęli kredyt, mają problem z jego spłatą i bank wszczął egzekucję komorniczą. Czy to zgodne z prawem, aby komornik odciągał część pensji mojej żony na poczet długu? Czy żona odpowiada za dług całym majątkiem? Jak wygląda egzekucja komornicza w tym wypadku? Czy komornik może zająć jej pensję, samochód, pobory z tytułu umowy o dzieło? Czy może zająć konto męża lub firmy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z pytania wynika, że Pańska żona zaciągnęła wraz z rodzicami kredyt w banku, pojawiły się problemy ze spłatą długu, co w dalszej konsekwencji doprowadziło do wszczęcia przez bank egzekucji komorniczej. Na potrzeby niniejszej odpowiedzi zakładam, że do zaciągnięcia kredytu doszło po 20 stycznia 2005 r. Obowiązująca bowiem od tej daty nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dużo zmieniła w zakresie odpowiedzialności małżonków za zobowiązania zaciągnięte w trakcie trwania małżeństwa.

 

Przede wszystkim trzeba tu przytoczyć przepis art. 41 K.r.io., zgodnie z którym, jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków. Jeżeli natomiast małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia:

  • z majątku osobistego dłużnika,
  • z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej,
  • z korzyści z jego praw autorskich i praw własności intelektualnej oraz przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa – jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa.

 

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że w sytuacji kiedy bank udzielił kredytu jednemu z małżonków, np. żonie, i nie wymagał zgody drugiego z małżonków, to gdyby pojawiły się problemy ze spłatą kredytu i bank uruchomiłby postępowanie egzekucyjne, egzekucja mogłaby być prowadzona ze składników majątku wymienionych powyżej.

 

Dla jasności dodam, że jeśli chodzi o majątek osobisty małżonka, to jego składniki szczegółowo wymienione są w art. 33 K.r.io. Przede wszystkim chodzi tu o przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem małżeństwa, a także przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca postanowił, że mają one wejść do majątku wspólnego małżonków.

 

Podsumowując, należy stwierdzić, że Pana żona ponosi odpowiedzialność osobistą z tytułu zawartej umowy kredytu, tzn. odpowiada całym swoim majątkiem teraźniejszym i przyszłym za zaciągnięty kredyt. Jeśli żona jest jedynym właścicielem samochodu – komornik może go zająć na poczet egzekucji. Komornik może też zająć pobory żony z tytułu umowy o dzieło. Komornik nie może natomiast zająć Państwa majątku wspólnego ani Pana majątku osobistego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć plus dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl