Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Żona chce wynająć mieszkanie po rozwodzie zamiast sprzedaży - co zrobić?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 07.07.2019

Jestem po rozwodzie. Była małżonka chce wynająć nasze wspólne mieszkanie, w którym teraz nikt nie mieszka, i wystąpiła do sądu z wnioskiem o udzielenie przez sąd zgody na to. Ja konsekwentnie proszę ją, abyśmy to mieszkanie sprzedali, i nie zgadzam się na wynajem. Już po jej pozwie wniosłem swój o podział majątku. Za mieszkanie płacimy czynsz i kredyt po połowie, aczkolwiek ostatnio zdarzały się pewne opóźnienia. Czy rzeczywiście sąd może nakazać wynajęcie mieszkania? Czy jest takie prawo?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Żona chce wynająć mieszkanie po rozwodzie zamiast sprzedaży - co zrobić?

Długo zastanawiałem się nad przedstawionym przez Pana stanem faktyczny sprawy. Podstawową kwestią w sprawie było zatem rozstrzygnięcie, czy czynność zawarcia umowy najmu lokalu można kwalifikować jako czynność z zakresu zwykłego zarządu, czy też czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu. 

 

Zgodnie z art. 199 Kodeksu cywilnego do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

 

Przepis art. 199 określa zatem zasady dokonywania najważniejszych czynności odnoszących się do rzeczy wspólnej, czyli czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. Chodzi tu o rozporządzanie rzeczą wspólną, zmianę jej przeznaczenia, istotną zmianę samej rzeczy. Kodeks nie precyzuje, jakie czynności przekraczają zakres zwykłego zarządu, uznać należy jednak, że będą to czynności wykraczające poza załatwianie bieżących spraw związanych z rzeczą i utrzymywanie jej w stanie niepogorszonym. Takie czynności wymagają zgody wszystkich współwłaścicieli. Czynność dokonana bez zgody wszystkich jest bezwzględnie nieważna. W braku zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd. Współwłaściciele, których udziały stanowią mniejszość, nie mają żadnego środka celem wymuszenia dokonania czynności, która przekracza zakres zwykłego zarządu. Jeśli czynność taka zmierza do zachowania wspólnego prawa, każdy ze współwłaścicieli może dokonać jej jednak samodzielnie (art. 209).

 

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały z dnia 25 marca 1994 r., sygn. akt III CZP 182/93, stwierdził, że do zakresu zwykłego zarządu należą czynności prawne związane z bieżącą, zwykłą eksploatacją rzeczy i utrzymaniem jej w stanie niepogorszonym. Ten bezdyskusyjny zakres zwykłego zarządu był już w przeszłości i jest coraz wyraźniej obecnie uznawany za zbyt ograniczony. Poszerza się go więc o takie czynności, jak zbywanie ruchomości, jeśli nie miały szczególnego znaczenia lub przeznaczenia, nabywanie ruchomości i nieruchomości oraz innych praw rzeczowych, jeśli w związku z tym nie dochodzi do uszczuplenia majątku wspólnego oraz zawieranie umów ubezpieczenia, kontraktacji i kredytowych, jeśli pozostają w związku z prowadzoną przez małżonków działalnością gospodarczą (tak Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały z dnia 25 marca 1994 r., sygn. akt III CZP 182/93).

 

Należy jednak wskazać, iż przepisy powyższe w sprawach stosunków majątkowych między małżonkami stosuje się odpowiednio, a nie wprost. W mojej ocenie powinien Pan złożyć wniosek o zawieszenie postępowania o wyrażenie zgody na czynność przekraczającą zarząd. Postępowania może być bezprzedmiotowe ze względu na wynik postępowania o podział majątku. Wskazując we wniosku żądanie sprzedaży licytacyjnej, zgoda na wynajem byłaby całkowicie bezprzedmiotowa. Z punktu widzenia ekonomiki procesowej i celowości postępowania dalsze prowadzenie postępowania w tym kierunku jest całkowicie bezprzedmiotowe.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 - dziesięć =

»Podobne materiały

Czuję się pokrzywdzona przez mojego męża

Jesteśmy małżeństwem od kilkunastu lata, mamy nieletnie dzieci. Po ślubie kupiliśmy wspólnie mieszkanie, nie mamy rozdzielności majątkowej. Mąż przez cały okres naszego małżeństwa migał się od pracy. Pracowałam więc ja i utrzymywałam naszą rodzinę. Dwa lata temu skorzystałam z dotacji i otworzy

Zabezpieczenie prawne spłaty zobowiązań przez syna

Wraz z żoną mamy wspólnotę majątkową. Syn żony musi spłacić długi, dlatego chcemy mu pomóc, kupując nieruchomość, na której ciąży ten dług. Na ten cel musimy wziąć kredyt. Zamierzamy zawrzeć z synem umowę, na podstawie której będzie spłacał zaciągnięty przez nas kredyt. W jaki sposób zabezpieczyć si

Co zrobić, aby córka otrzymała moją połowę majątku?

Od kilku miesięcy jestem rozwodnikiem. Wraz z byłą żoną mieliśmy odrębność majątkową (od 2009 roku). Chciałbym, aby moja córka przejęła część majątku przypadającą na mnie. Zaznaczam, że eksmałżonka domaga się zrzeczenia mojego udziału na jej korzyść. Mieszkam za granicą, więc nie mogę sam załat
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »