.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zobowiązanie z umowy poręczenia

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 19.07.2013

Moja córka nie spłaca regularnie swoich zobowiązań wobec pewnej firmy. W rozmowie telefonicznej uzgodniłam z właścicielem firmy, że będę spłacać zadłużenie. Firma chce ode mnie poręczenia. Oczywiście jestem gotowa wywiązywać się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy poręczenia. Jak jednak taka umowa powinna wyglądać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Aby poręczyć za zobowiązania córki wobec firmy, musi się Pani skontaktować z szefem tej firmy i uzgodnić, jakiego rodzaju poręczeniem jest on zainteresowany.

 

Napisała Pani, że w rozmowie telefonicznej zobowiązała się Pani spłacać dług córki. Właściciel firmy chce poręczenia. Jest to zrozumiałe, gdyż nie wiąże go z Panią żaden stosunek prawny i nie ma on podstawy prawnej do żądania od Pani i przyjmowania pieniędzy. W każdej chwili mogłaby Pani zaprzestać spłacania długu córki i właściciel firmy nie miałby prawa żądać, aby Pani dług córki spłacała ani tym bardziej dochodzić swego roszczenia w sądzie.

 

Poręczenie jest umową zdefiniowaną w przepisach Kodeksu cywilnego (K.c.). Wykonanie umowy poręczenia może zostać dodatkowo zabezpieczone.

 

Umowa poręczenia jest określona w art. 876 § 1 K.c., który stanowi: „Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał”.

 

Zobowiązanie wynikające z umowy poręczenia jest bezpośrednio powiązane z zobowiązaniem, za którego wykonanie poręczyciel poręcza. Podpisując umowę poręczenia, zobowiązuje się Pani wykonać zobowiązanie dłużnika (córki) w takim rozmiarze, w jakim istnieje w momencie podpisywania umowy. Zakres ten wynika z art. 879 § 1 K.c.

 

„Art. 879. § 1. O zakresie zobowiązania poręczyciela rozstrzyga każdoczesny zakres zobowiązania dłużnika”.

 

Poręczyciel może podnieść przeciwko wierzycielowi wszelkie zarzuty, które przysługują dłużnikowi głównemu – w tym zarzut przedawnienia poręczonego zobowiązania.

 

W praktyce wierzyciele oprócz samej umowy poręczenia żądają jeszcze, by dłużnik podpisał weksel. Chodzi o wzmocnienie skuteczności samego poręczenia. Weksel jest również formą umowy, w której dłużnik zobowiązuje się do zapłaty określonej kwoty pieniężnej w określonej dacie. Kwota pieniężna może zostać wskazana na wekslu w momencie jego podpisania – jest to tzw. weksel pełny – lub też poręczyciel umawia się z wierzycielem, że wpisze on kwotę w terminie późniejszym (weksel in blanco). W przypadku weksla in blanco jego wystawieniu towarzyszy umowa – tzw. porozumienie wekslowe – z której wynika, w jakich okolicznościach, do jakiej daty i do jakiej kwoty wierzyciel może wypełnić weksel.

 

Dla wierzyciela zaleta weksla polega na tym, że wynikające z niego dla poręczyciela zobowiązanie do zapłaty kwoty jest zupełnie niezależne od zobowiązania, za które poręczyciel poręcza. Można powiedzieć, że zobowiązanie z weksla jest zupełnie nowym zobowiązaniem samego poręczyciela.

 

Oderwanie zobowiązania z weksla od zobowiązania, za które poręczyciel poręcza, pozwala na łatwiejszy obrót zobowiązaniem wekslowym. Posiadacz weksla może go sprzedać (tj. sprzedać zobowiązanie z niego wynikające), a nabywca może go dochodzić od wystawcy i nie jest przy tym związany w żaden sposób okolicznościami, jakie towarzyszyły jego wystawieniu, a wynikającymi z zobowiązania, które weksel miał zabezpieczyć.

 

Dodatkowo w przypadku wysokich zobowiązań wierzyciel może żądać zabezpieczenia wykonania umowy poręczenia poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomości będącej własnością poręczyciela.

 

Konkludując, powinna Pani skontaktować się z właścicielem firmy i negocjować, aby zgodził się jedynie na samą umowę poręczenia bez dodatkowych form zabezpieczenia jej wykonania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 + III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »