.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zobowiązania finansowe agenta ubezpieczeniowego po rozwiązaniu umowy

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 28.08.2014

W latach 1999–2005 moja mama była agentem ubezpieczeniowym pewnej firmy. Pracodawca zmusił ją do podpisania weksla. Po kilku latach bez żadnego uprzedzenia firma zwróciła się do sądu o zwrot prowizji itp. od mamy. Mama nie dostała żadnego wezwania, nie mogła więc wnieść odwołania. Obecnie sprawa jest u firmy windykacyjnej, a mama zupełnie nie wie, co robić, bo wzywa się ją do zapłaty 10 tys. zł! Czy to wszystko jest zgodne z prawem? Jak mama może sobie poradzić w tej sytuacji? Prosimy o rady.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeżeli mama Pani była agentem ubezpieczeniowym, to nie była zatrudniona raczej na umowę o pracę, a na umowę agencyjną.

 

Zgodnie bowiem z art. 758 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu.

 

Z przepisu tego zaś wynika, że agent prowadzi własną działalność gospodarczą i nie jest on tym samym pracownikiem, stąd, o ile zastosowanie weksla w stosunku do pracownika z zasady jest niezgodne z prawem, o tyle w przypadku mamy, która była agentem, nie można mówić o stosunku pracy i regułach nim rządzących.

 

Sąd Najwyższy w wyroku z 26 stycznia 2011 roku stwierdził, że przepisy i zasady prawa pracy wykluczają wystawianie weksla gwarancyjnego jako środka zabezpieczenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika w mieniu pracodawcy, co oznacza, że taki weksel jest nieważny z mocy prawa (sygn. akt II PK 159/2010), ale stosunek agencji nie jest stosunkiem pracy, jest uregulowany w innej ustawie i nie ma do niego zastosowania pogląd wyrażony w tym wyroku.

 

Aczkolwiek to oczywiście nie oznacza, że mama Pani nie może się bronić, bo np. wierzytelność, na którą wypełniono weksel, nie istnieje, czy jest zawyżona – tu niestety trzeba się najpierw zapoznać z pozwem i załącznikami do niego.

 

W tej sytuacji, którą Pani opisała, są możliwe dwa wyjścia. Pisze Pani, że mama nie dostała wezwania – jak rozumiem, nie dostała ona z sądu pozwu i nakazu zapłaty. Zakładam, że mama zmieniła miejsce zamieszkania albo np. w czasie, gdy przesyłano korespondencję, była nieobecna w miejscu zamieszkania (można sprawdzić wszystko w aktach sądowych) – wówczas mama Pani mogłaby złożyć zażalenie na postanowienie sądu co do nadania klauzuli wykonalności. Zgodnie bowiem z art. 795 Kodeksu postępowania cywilnego „na postanowienie sądu co do nadania klauzuli wykonalności przysługuje zażalenie”. Termin do wniesienia zażalenia biegnie dla wierzyciela od daty wydania mu tytułu wykonawczego lub postanowienia odmownego, dla dłużnika – od daty doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.

 

Jeżeli zaś egzekucji jeszcze nie wszczęto, to też można złożyć zażalenie, jako że Sąd Najwyższy w uchwale z dnia z dnia 5 maja 1988 r., sygn. akt III CZP 29/88, orzekł, iż dopuszczalne jest zażalenie na postanowienie sądu co do nadania klauzuli wykonalności wniesione przez dłużnika przed doręczeniem mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Tak więc może Pani mama spróbować wnieść zażalenie już teraz z powołaniem się na tę uchwałę.

 

Jeśli rzeczywiście nie doręczono pozwu i nakazu powinno się udać, wówczas sąd doręczy nakaz zapłaty i będzie można wnieść od niego zarzuty, a tym samym bronić się przed sądem.

 

Jeżeli zaś okazałoby się, że przesyłka była doręczona prawidłowo, a mama tylko jej nie odebrała, to wówczas zażalenie nie odniesie skutku i jedyną możliwością będzie wytoczenie powództwa przeciwegzekucyjnego – jest to normalny pozew, z tym że wnoszony w trakcie trwania egzekucji.

 

Zgodnie bowiem z treści art. 840 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania cywilnego dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie. W takim pozwie można zatem się powoływać na przedawnienie, nieważność, zapłatę, nieistnienie zobowiązania itd.

 

Zgodnie z art. 843 § 1 powództwo takie wytacza się przed sąd rzeczowo właściwy, w którego okręgu prowadzi się egzekucję.

 

Jeśli egzekucja już się toczy, można wnieść dodatkowo o jej zawieszenie do czasu rozstrzygnięcia powództwa.

 

Ustalania proponuję zacząć od wizyty w sądzie – mama jest stroną procesu, więc ma wgląd (potrzebna jest tylko sygnatura akt, jeśli jest wszczęta egzekucja – jest ona podana w treści zawiadomienia przy tytule wykonawczym) w dokumenty i oczywiście może się Pani też zwrócić do firmy z prośbą o informacje dotyczące tej sprawy.

 

Niestety, mając tylko takie informacje, jakie podała Pani w pytaniu, nie mogę się wypowiedzieć co do szans na pozytywne załatwienie tej sprawy, bo nie znamy po prostu żadnych faktów, co do ważności weksla przedstawiłam stanowisko na początku, niestety zakładam, że Pani mama nie była pracownikiem tej firmy, a agentem. Nie ma też przepisów, które uniemożliwiły by co do zasady dochodzenie ewentualnych roszczeń.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV plus 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl