.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zniszczenie samochodu przez nietrzeźwego kierowcę

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 25.01.2015

Mój syn jechał z imprezy z kolegą. Kolega prowadził po alkoholu jego samochód i doprowadził do wypadku. Chłopakom nic się nie stało, ale auto skasowane. Sprawca zawarł z nami ugodę dotyczącą spłaty wartości samochodu, jednak do tej pory tego nie zrobił, a minęło już trochę czasu. Co powinniśmy teraz zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z treści Pana pytania wynika, iż samochód, którym poruszał się Pana syn z kolegą, stanowił własność Pana syna. Zgodnie z art. 415 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”.

 

Czyn, którego dopuścił się kolega Pana syna, pociąga za sobą konsekwencję w postaci odpowiedzialności cywilnej. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż na skutek umyślnego działania kolegi Pana synowi została wyrządzona szkody w postaci uszkodzenia pojazdu mechanicznego. Należy jednak zauważyć, że winę może ponosić tylko osoba działająca z odpowiednim rozeznaniem, a więc poczytalna i dojrzała psychicznie. Stan niepoczytalności wyłącza odpowiedzialność opartą na winie. Istotna z punktu widzenia interesu Pana syna jest treść art. 425 K.c., zgodnie z którym:

 

„Art. 425. § 1. Osoba, która z jakichkolwiek powodów znajduje się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, nie jest odpowiedzialna za szkodę w tym stanie wyrządzoną.

 

§ 2. Jednakże kto uległ zakłóceniu czynności psychicznych wskutek użycia napojów odurzających albo innych podobnych środków, ten obowiązany jest do naprawienia szkody, chyba że stan zakłócenia został wywołany bez jego winy”.

 

Okoliczność zatem, iż kolega syna znajdował się w stanie nietrzeźwości, nie zwalnia go w żaden sposób od odpowiedzialności cywilnej za wyrządzaną szkodę.

 

W sytuacji Pana syna mamy do czynienia ze szkodą majątkową bezpośrednią. Zgodnie z art. 361 K.c. „zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono”.

 

Wszystko zatem zależy od okoliczności, do czego Pana syn wykorzystywał samochód. Jeżeli bowiem zdarzyło by się tak, iż samochód jest przez Pana syna wykorzystywany w pracy w takiej sytuacji możliwe jest także dochodzenie odszkodowania za straty poniesione na skutek wyrządzenia szkody. Można bowiem wyodrębnić tzw. damnum emergens oraz lucrum cessans, czyli poniesiony uszczerbek oraz utracony zysk.

 

Celem przykładu wskazać należy na poniższe orzeczenie Sądu Najwyższego. „W praktyce oznacza to np., że w razie niemożności prowadzenia przez kogoś działalności w lokalu, który w uzgodnionym terminie nie został wyremontowany przez zobowiązanego to szkodą jest utrata spodziewanego zysku, a nie uszczuplenie majątkowe w kwocie uiszczonego czynszu w wykonaniu umowy najmu lokalu wiążącej go z osobą trzecią” (zobacz wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 30 października 2002 r.; sygn. akt V CKN 1322/2000).

 

Jak wskazywano w orzecznictwie, wykazanie szkody w postaci lucrum cessans wymaga udowodnienia tak dużego prawdopodobieństwa osiągnięcia korzyści majątkowej, że rozsądnie rzecz oceniając można stwierdzić, iż poszkodowany na pewno uzyskałby korzyść, gdyby nie wystąpiło określone zdarzenie (zobacz wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 26 stycznia 2005 r.; sygn. akt V CK 426/2004).

 

Jak pokazuje orzecznictwo i literatura przedmiotu w analogicznych do Pana sytuacji, należy brać tu pod uwagę jego osobisty stosunek do określonych składników mienia.

 

Konstatując wszystko powyższe, przysługuje Panu prawo wystąpienia z pozwem o zapłatę z tytułu wyrządzonej szkody. Zakres dochodzonego roszczenia w znacznym stopniu uzależniony jest przede wszystkim od okoliczności danej sytuacji i tego, jakie było przeznaczenie rzeczy, która ulegała zniszczeniu, a nadto, czy rzecz taka była nadto przedmiotem osobnego źródła dochodu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI plus 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »