Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zniszczenie mienia podczas rozwodu a orzeczenie o winie

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 25.06.2014

Złożyłam pozew o rozwód bez orzekania o winie. Mąż początkowo się na to zgodził, ale na rozprawie stwierdził, że chce orzeczenia o mojej winie. Moi rodzice budują dom dla mnie i moich córek. Ten dom został zdewastowany – podejrzenie padło na mojego męża. Policja, mając już podstawy, zatrzymała męża w związku ze zniszczeniem mienia. Przyznał się do zarzucanych mu czynów. Niedługo będzie kolejna rozprawa rozwodowa. Czy wspomniane zniszczenie mienia może mieć wpływ na orzeczenie o winie mojego męża? Rozpad pożycia nastąpił w 2012 r. Do zniszczenia mienia doszło w 2013 r.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pani pytania wynika, iż jest Pani w trakcie postępowania rozwodowego. Pozew o rozwód bez orzekania o winie złożyła Pani. W początkowej fazie małżonek godził się na takie rozwiązanie, ale w końcu wniósł o orzeczenie Pani wyłącznej winy. Aktualnie toczy się przeciwko małżonkowi postępowanie o zniszczenie mienia. Z uwagi na przyznanie się do winy wyrok skazujący jest niemal pewny, bowiem także zgromadzony w sprawie materiał dowodowy zdaje się nie pozostawiać wątpliwości i wskazywać na winę małżonka.

 

W mojej ocenie istotne w niniejszej sprawie jest stwierdzenie wyrażone przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 września 1997 r. (sygn. akt I CKN 646/97) przywoływane przez doktrynę, zgodnie z którym „wina rozkładu pożycia pozostaje w związku z naruszeniem obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa, i to zarówno tych, które sformułowane są w prawie, jak i tych, dla których źródłem są tylko zasady współżycia społecznego. Chodzi tu zwłaszcza o naruszenie obowiązków: wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy, lojalności i wierności, współdziałania dla dobra rodziny itd. Za zawinione przyczyny rozkładu należy uznać nie tylko naganne zachowanie się wobec osoby współmałżonka, ale także względem dzieci i innych osób bliskich małżonkom”1.

 

Moim zdaniem zniszczenie mienia jedynie pogłębiło Pani urazę do tego człowieka i przekreśliło raz na zawsze możliwość powrotu. Powyższe stanowić może argument do wykazania, iż czyn, którego dopuścił się małżonek, ugruntował niejako trwałość i zupełność rozkładu pożycia małżeństwa. Jak podnosi się w literaturze przedmiotu, „podstawę rozstrzygnięcia sądu stanowi stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy (art. 316 § 1 k.p.c.). Jeżeli stan ten jest stanem zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, to wówczas wszystko, co przyczyniło się do jego powstania, jest tym, co współkształtowało stan istniejący między małżonkami w czasie wyrokowania, a więc wszystko, co z istniejącym zupełnym i trwałym rozkładem pożycia pozostaje w związku przyczynowym. Nie chodzi o to, co w swoim czasie spowodowało stan zupełnego i trwałego rozkładu, lecz o to, co jest przyczyną tego stanu w chwili zamknięcia rozprawy. Pogłębianie się rozkładu może w konkretnych okolicznościach pociągnąć za sobą skutki prawne”2.

 

Dobrze byłoby zatem wskazywać na fakt, iż do czasu zniszczenia mienia nie do końca można było mówić o trwałości rozkładu pożycia. Należy się zgodzić, iż okoliczności, które zaistniały po trwałym i zupełnym rozkładzie pożycia, nie będą stanowiły głównej i wyłącznej przyczyny w orzekaniu winy w rozkładzie pożycia, co nie oznacza, że nie będą przez sąd w ogóle brane pod uwagę. W mojej ocenie zasadne jest podjęcie próby ustalenia, kiedy u małżonka pojawił się zamiar zniszczenia mienia. Jeżeli bowiem zamiar pojawił się jeszcze przed wytoczeniem powództwa lub przed pierwszą rozprawą, wówczas powyższą okoliczność należy wykorzystać jako występującą jeszcze w momencie, kiedy nie można było mówić o trwałym rozkładzie pożycia.

 

Orzeczenie rozwodu jest dopuszczalne, gdy sąd ustali, że pożycie małżeńskie uległo zupełnemu i trwałemu rozkładowi. Jednak należy wyraźnie podkreślić, iż oba powyższe warunki muszą wystąpić łącznie. Z treści Pani pytania wynika, iż rozkład pożycia nastąpił i ma charakter trwały. Dotyczy on wszystkich trzech sfer, tj. duchowej, fizycznej oraz gospodarczej. Wskazuje Pani, iż rozkład pożycia nastąpił w 2012 r. Jednocześnie nie podnosi Pani, czy był to rozkład trwały i zupełny (w sferze duchowej, gospodarczej i fizycznej). Zasadna jest zatem próba ustalenia, czy we wszystkich trzech sferach w 2012 r. rozkład był zupełny i trwały. Osobiście uważam, iż najmniej pewna jest trwałość rozkładu, bowiem aby można było mówić o jej występowaniu, nie powinno występować między małżonkami jakiekolwiek pozytywne uczucie w postaci miłości, namiętności. Z uwagi na powyższe należy wykorzystać postępowanie karne i próbować uzyskać od małżonka odpowiedź na pytanie, dlaczego dopuścił się zniszczenia mienia, co nim kierowało. Być może usłyszy Pani odpowiedź, którą będzie można wykorzystać w postępowaniu o rozwód.

 

Zupełność rozkładu pożycia wiąże się najczęściej z wrogim lub co najmniej niechętnym nastawieniem małżonków do siebie, jednakże nawet przyjazne ustosunkowanie się jednego małżonka do drugiego nie wyłącza zupełności rozkładu, jeżeli wspomniane więzi ustały (orz. SN z dnia 8 maja 1951 r., C 184/51).

 

Wina rozkładu pożycia pozostaje w związku z naruszeniem obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa, i to zarówno tych, które sformułowane są w prawie (por. wyrok SN z dnia 21 września 1997 r., I CKN 646/97, niepubl.), jak i tych, dla których źródłem są tylko zasady współżycia społecznego. Chodzi tu zwłaszcza o naruszenie obowiązków: wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy, lojalności i wierności, współdziałania dla dobra rodziny itd. Za zawinione przyczyny rozkładu należy uznać nie tylko naganne zachowanie się wobec osoby współmałżonka, ale także względem dzieci i innych osób bliskich małżonkom. Wyłączność winy jednego z małżonków oznacza, że tylko po jego stronie występują zawinione przyczyny rozkładu, a po stronie drugiego małżonka przyczyn takich brak. Ustawodawca nie dokonuje bowiem pomiaru winy, tj. nie mierzy, kto ma większą, a kto mniejszą winę w rozkładzie pożycia.

 

Zniszczenie mienia możne być przez Panią także wykorzystane jako dowód na poparcie twierdzeń na okoliczności, które występowały jeszcze bez zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż działanie małżonka jako naganne winno być przed sądem wskazane, aby wykazać naruszenie zasad współżycia społecznego.

 

 

 

 

1Sychowicz Marek, Ciepła Helena, Kalus Stanisława, Czech Bronisław, Domińczyk Tadeusz, Piasecki Kazimierz (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie III), Warszawa 2006, s. 960.

2Tamże.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 minus III =

»Podobne materiały

Urlop „tacierzyński” dla żołnierza zawodowego

Czy mnie, jako żołnierzowi zawodowemu, przysługuje tzw. urlop ojcowski z racji tego, że urodziło mi się dziecko?

 

Wliczenie pracy w gospodarstwie a przejęcie gospodarstwa

Wysłałem pismo do zakładu pracy z prośbą o wliczenie mi do stażu pracy okresu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców. Po rozpatrzeniu zakład przysłał mi odpowiedź odmowną – nie może mi wliczyć pracy w gospodarstwie do stażu pracy, bo nie przejąłem gospodarstwa natychmiast i od razu go nie prowa

 

Wyliczanie średniej urlopowej nauczyciela

Jestem nauczycielem zatrudnionym w placówce nieferyjnej. Jak wylicza się w moim przypadku średnią urlopową? Wiem, że niektórzy pracownicy mają wyliczaną średnią np. za 2 miesiące, inni za 5, jeszcze inni za 12. Od czego to zależy?

 

Koszt wniesienia apelacji przy wysokiej kwocie z pozwu

Klient za moim pośrednictwem (udostępniłem hasło na aukcję z Kanady) kupił 22 zabytkowe pojazdy. Wniósł obecnie przeciwko mnie pozew o zapłatę 720 tys. zł, gdyż twierdzi, że nie mógł sprowadzić kilku pojazdów z mojej winy – bo rzekomo nie wydałem mu pewnego dokumentu (co nie miało miejsca). Ta

 

Kara za pobicie i zniszczenie mienia

Jaka jest kara za dotkliwe pobicie i zniszczenie samochodu? Osoba, która tego dokonała, wcześniej nie była karana.

 

Prawa poszkodowanego – wniosek o wszczęcie postępowania w sprawach o zniszczenie mienia

W ubiegłym roku kilkanaście razy doszło do uszkodzenia mojego mienia: zniszczone auta, pomalowana elewacja i okna. Dochodzenia były prowadzone w różnych komendach policji stosownie do miejsca zdarzenia i każdorazowo umarzane. Od początku tego roku był spokój. Jednak w ubiegłym tygodniu uszkodzono mi

 

Zniszczenie własności na terenie wspólnoty mieszkaniowej

Moja córka niedawno kupiła nowe mieszkanie z miejscem parkingowym. Miejsce to było często zajmowane, więc administracja wspólnoty mieszkaniowej zaproponowała, by córka kupiła i zamontowała blokadę (na własny koszt). Córka tak uczyniła, po czym blokada została zerwana. Kolejne montaże i niszczenie bl

 

Zameldowanie czasowe

Lokator mieszkania, które wynajmuję, domaga się zgody na zameldowanie czasowe. Czy jest to dla mnie bezpieczne? Jaki zapis w umowie daje gwarancję, że lokator wyprowadzi się po wygaśnięciu umowy najmu?  

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »