.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zniesienie wydziedziczenia w zakresie zachowku

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 21.09.2015

Matka wydziedziczyła jednego syna w testamencie, drugiego nie, w testamencie wszystko zapisała córce swojego brata. Jednak osoba ta zrzekła się spadku, nie miała dzieci i w postępowaniu o nabycie spadku sąd całość spadku przyznał niewydziedziczonemu synowi, nie zniósł również wydziedziczenia drugiego syna, ale zachował je w mocy. Czy mogę jako jedyny spadkobierca wypłacić zachowek bratu wydziedziczonemu, jak to prawnie przeprowadzić, nie chcę robić darowizny, bo chyba w ciągu 5 lat może on ponownie wystąpić o zachowek jeżeli wniesie sprawę do sądu? Czy można znieść wydziedziczenie w zakresie zachowku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sąd dokonał tylko ustaleń formalnych co do tego, kto jest spadkobierca oraz w jakim zakresie a także na jakiej podstawie (testament czy ustawowo).

 

Wydziedziczenie w testamencie to zapis o owym wydziedziczeniu prawa do zachowku, z podaniem przyczyn, dla jakich następuje wydziedziczenie. Jest to pozbawieniem prawa do zachowku, jaki należałby się danej osobie, gdyby dziedziczyła z mocy ustawy (małżonek, zstępni, rodzice).

Tym osobom przysługuje zachowek, jeśli zostały tylko pominięte przez spadkodawcę w testamencie (a nie wydziedziczone z prawa do zachowku). Zgodnie z Kodeksem cywilnym:

 

„Art. 1008. Spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeżeli uprawniony do zachowku:

 

1) wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;

2) dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;

3) uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

 

Art. 1009. Przyczyna wydziedziczenia uprawnionego do zachowku powinna wynikać z treści testamentu.

 

Art. 1010. § 1. Spadkodawca nie może wydziedziczyć uprawnionego do zachowku, jeżeli mu przebaczył.

 

§ 2. Jeżeli w chwili przebaczenia spadkodawca nie miał zdolności do czynności prawnych, przebaczenie jest skuteczne, gdy nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem”.

 

Jeżeli wydziedziczony syn będzie uważał, że został niesłusznie wydziedziczony, może dochodzić swoich praw, wnosząc przeciwko spadkobiercy pozew o zapłatę zachowku. W ramach tego postępowania będzie musiał udowodnić, że przyczyny wydziedziczenia były nieprawdziwe lub nie wystarczały do tego, aby skutecznie go wydziedziczyć. W razie uzyskania pozytywnego dla siebie orzeczenia stałby się uprawnionym do zachowku i sąd zasądziłby odpowiednią kwotę z tego tytułu.

 

W sprawie mamy do czynienia z testamentem. Oznacza to, że roszczenie o zachowek lub jego uzupełnienie przedawnia się po 5 latach od dnia ogłoszenia testamentu. Z Kodeksu cywilnego (art. 1007. § 1) wynika, że „roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu”, natomiast (§ 2) „roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanych od spadkodawcy zapisu windykacyjnego lub darowizny przedawnia się z upływem lat pięciu od otwarcia spadku”.

 

Testament był ogłoszony przez notariusza (jak był u niego) lub przez sąd po złożeniu testamentu w sądzie. Sąd albo notariusz otwiera i ogłasza testament, gdy ma dowód śmierci spadkodawcy. Notariusz przesyła protokół z ogłoszenia do sądu spadku. Jak testament ogłasza sąd, to sporządza z tego protokół. W tych protokołach jest data dokonania ogłoszenia.

 

Wydziedziczony syn ma prawo w ciągu 5 lat od dnia ogłoszenia testamentu wystąpić do sądu z żądaniem zapłaty zachowku od spadkobiercy (drugiego syna). Dopiero, gdy nie uczyni tego we wskazanym czasie, jego roszczenie przedawni się oraz utraci możliwość kwestionowania swego wydziedziczenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa + VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »