.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sądowe zniesienie współwłasności przez spadkobierców

W latach 30 działkę o powierzchni ok. 6000 m2 zakupili: małżonkowie Kowalscy i Nowakowie w 1/3 części oraz Michalscy w 2/3 niepodzielnych częściach. Umowę zakupu sporządzono na jednym akcie notarialnym. Ja jestem spadkobiercą po p. Michalskich i chcę znieść sądownie współwłasność. Drugim współwłaścicielem jest p. Kowalska, która ma przeprowadzony spadek i opłaca podatek gruntowy za swoją część. Po trzecich współwłaścicielach – p. Nowakach – żyją spadkobiercy. Tylko jeden z nich ma uregulowaną sprawę spadku i to on opłaca podatek gruntowy. Pozostałych, prawdopodobnie 5 osób, nie jest zainteresowanych przeprowadzeniem spadku. Do wniosku chcę dołączyć następujące załączniki: wypis z rejestru gruntów oraz wypis z księgi wieczystej. Chciałabym spytać ponadto: czy muszę sama odnaleźć wszystkich spadkobierców i przeprowadzić sprawy spadkowe oraz czy dołączyć plan działki sporządzony przez geodetę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uczestnikami postępowania o zniesienie współwłasności są wszyscy współwłaściciele lub ich spadkobiercy. Uczestnikami mogą być również inne osoby, które wykażą, że wynik postępowania dotyczy ich sfery prawnej.

 

Wniosek o zniesienie współwłasności powinien wymieniać wszystkich zainteresowanych w sprawie. Uczestnikami postępowania będą: Pani, P. Kowalska, a także spadkobiercy P. Nowaków. We wniosku o zniesienie współwłasności powinna Pani wskazać jako uczestników również spadkobierców Państwa Nowaków.

 

Jeżeli nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe po Państwu Nowakach, to najlepiej by było doprowadzić do uzyskania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Jeżeli spadkobiercy nie są zainteresowani przeprowadzeniem takiego postępowania, to stosowny wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może złożyć w sądzie Pani jako osoba mająca interes prawny w uzyskaniu takiego orzeczenia.

 

W pytaniu pada stwierdzenie, że jeden ze spadkobierców Państwa Nowaków ma uregulowaną sprawę spadku. Musiał więc on uzyskać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po Państwu Nowakach. Jeżeli tak jest, to należy wskazać, że inni spadkobiercy Państwa Nowaków musieli również brać udział w postępowaniu o stwierdzeniu nabycia spadku po nich.

 

Do wniosku o zniesienie współwłasności nieruchomości poprzez podział fizyczny wskazane jest również załączenie projektu podziału nieruchomości na części, który zaznaczony powinien być na planie sporządzonym według zasad obowiązujących przy oznaczaniu nieruchomości w księgach wieczystych. Projekt winien być sporządzony biegłego geodetę. Wyrys z mapy ewidencyjnej zawierający plan podziału (lub inna mapa sporządzona przez biegłego geodetę) powinien być opatrzony klauzulą właściwego organu prowadzącego ewidencję, stwierdzającą, że dokumenty te są przeznaczone do dokonywania wpisów w księgach wieczystych.

 

W toku postępowania o zniesienie współwłasności może Pani, a także pozostali posiadacze nieruchomości, zgłosić zarzut zasiedzenia części ułamkowej nieruchomości, tej należącej do spadkobierców Państwa Nowaków, którzy nie korzystają z nieruchomości. Zasiedzenie części ułamkowej będzie możliwe wtedy, kiedy zostaną spełnione następujące przesłanki: obecni posiadacze nieruchomości władają nieruchomością jak właściciele nieprzerwanie przez okres co najmniej 30 lat (posiadanie nieruchomości będzie w złej wierze).

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 + 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl