Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Znaczenie cen transferowych

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 14.03.2009

Jest to pierwszy artykuł z cyklu publikacji poruszających problemy cen transferowych i transakcji między podmiotami powiązanymi – stanowi on niejako wprowadzenie do tematu.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Termin „ceny transferowe” służy do określania cen, według których przedsiębiorstwo wykonuje usługi, dostarcza towary lub wartości niematerialne i prawne przedsiębiorstwom powiązanym. Ustawodawca w Ordynacji podatkowej (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w przepisach, które weszły w życie 1 stycznia 2006 r., posługuje się terminem „ceny transakcyjnej”, można jednak przyjąć, że zakres tych pojęć jest identyczny.

 

W krajowym prawie spotykamy się z cenami transferowymi w dwóch przypadkach: w przypadku przekroczenia limitów w transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz w przypadku podmiotów ubiegających się o zawarcie porozumienia w sprawie cen transakcyjnych z administracją podatkową przed dokonaniem transakcji z podmiotem powiązanym.

 

By zrozumieć, jak ważną rolę pełnią przepisy regulujące tematykę cen transferowych, a także powód i cel ich ewolucji, należy spojrzeć na kształt i specyfikę światowego handlu, a także na rozwój przedsiębiorstw wielonarodowych, których rosnący zasięg działania oznacza coraz bardziej rozbudowaną strukturę międzynarodową, a także wyższy stopień skomplikowania transakcji zawieranych wewnątrz grup, przedsiębiorstw powiązanych. Według analizy danych zebranych przez Światową Organizację Handlu, transakcje wewnątrzgrupowe stanowią około 50% światowego handlu (D. Baćkowski, S. Sojak Ceny transferowe w przedsiębiorstwach wielonarodowych, Dom Wydawniczy ABC, Profesjonalny Serwis Podatkowy, aktualizacja: 1 marzec 2006 r.).

 

W prasie codziennej spotkać można się z różnymi szacunkami wskazującymi wielkości transakcji wewnątrzgrupowych w zakresie od 40% do 70%, jednak nie są to wskazania poparte odpowiednimi danymi źródłowymi, by można było rozważać ich wiarygodność. Nawet jednak trzymając się ostrożnych kalkulacji opartych na danych Światowej Organizacji Handlu, wyraźnie widać, iż transakcje wewnątrzgrupowe stanowią efekt postępującego procesu globalizacji. Według ekspertów obserwujących europejski rynek gospodarczy ubocznym skutkiem przywołanego procesu globalizacji i dalszego jednoczenia się Europy będzie jeszcze większy, dynamiczny wzrost udziału wielkości transakcji wewnątrzgrupowych w światowym handlu.

 

Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest konieczność opracowywania polityki cen transferowych przez przedsiębiorstwa wielonarodowe. Przedsiębiorstwa wielonarodowe prowadzą na ogół produkcję za pomocą spółek córek zlokalizowanych w Azji ze względu na wiele różnych czynników gospodarczych, w tym znacząco niższe koszty pracy, mniejsze prawa jednostki itp. Spółki zajmujące się finansowaniem działalności koncernu mają siedziby głównie w „rajach podatkowych”, a spółki prowadzące pozostałe rodzaje działalności są lokalizowane w krajach, które zapewniają najlepsze warunki dla prowadzenia danej działalności – na podobnym schemacie opiera się działanie wielu korporacji. Celem jest taka lokalizacja spółek i dokonywanie między nimi transakcji, by zyski grupy były jak największe, a podatki jak najmniejsze.

 

Przedsiębiorstwa wielonarodowe nie są w stanie uciec od planowania cen transferowych, które wiąże się z wieloma procesami wewnętrznymi, gromadzeniem, analizowaniem i przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji. Przepisy o uprzednich porozumieniach cenowych pozwalają przedsiębiorstwom dokonującym transakcji wewnątrzgrupowych osiągnąć liczne korzyści, jeśli zdecydują się na uzyskanie potwierdzenia właściwych w tych sprawach organów, ponieważ porozumienia cenowe, co często zauważa się w piśmiennictwie:

 

  • zwiększają przewidywalność działań administracji skarbowych, co jest nie do przecenienia z punktu widzenia przedsiębiorców,
  • dają pewność, co do prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej z punktu widzenia zasady wolnego rynku,
  • zapewniają możliwość bezspornego konsultowania się z administracją podatkową,
  • ograniczają prawdopodobieństwo podwójnego opodatkowania.

 

Dzięki tym zaletom planowanie podatkowe jest po pierwsze znacznie ułatwione, a po drugie bezpieczniejsze i pozbawione ryzyka podatkowego. Podmioty mniejsze, przykładowo rodzime spółki z o.o. działające w grupach nie mogą myśleć, że problem ich nie dotyczy. Winny planować swoje ruchy wcześniej, nawet jeśli nie mają zamiaru korzystać z uprzednich porozumień – które są, mimo atrakcyjności, bardzo rzadko przeprowadzane.

 

By w prawidłowy sposób ustalić poziom cen transferowych w planowaniu podatkowym, należy wziąć pod uwagę niezmiernie dużo informacji, nie tylko z zakresu prawa podatkowego czy prawa celnego, ale także kursy walut czy elementy ekonomiczne, jakie mają wpływ na określenie poziomu zysku z danej transakcji, a przez to bezpośrednio wpływają na wysokość ceny transferowej, która musi zachować poziom rynkowy. Niezależnie czy firma sama ustala swój poziom cen transferowych, czy robi to w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, czy z podmiotami prywatnymi – przywołane dane muszą być wiarygodne i uwzględnione w dokonywanych na potrzeby właściwej dokumentacji obliczeniach, które spełniać muszą wyjątkowo wysokie, ustawowe wymogi.

 

Procedura zawierania uprzednich porozumień cenowych będzie zyskiwała na atrakcyjności wraz ze wzrostem realnego prawdopodobieństwa kontroli w tym zakresie, które wydaje się niewielkie na obecny moment, jednak ze względu na wysoką cenę zdecydowana większość podatników planować będzie we własnym zakresie, ograniczając się do wewnętrznej dokumentacji.

 

Ministerstwo Finansów nie udostępnia obecnie oficjalnych danych dotyczących zainteresowania procedurą zawarcia uprzedniego porozumienia cenowego. Wiadomo jednak, że odbywają się spotkania uzgodnieniowe w Ministerstwie Finansów, a osoby zajmujące się porozumieniami w sprawach ustalenia cen transakcyjnych, z ramienia Ministerstwa Finansów, określają zainteresowanie uzyskaniem potwierdzenia prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej jako duże.

 

Zwiększa się świadomość obowiązku posiadania dokumentacji cen transferowych po spełnieniu przesłanek wymienionych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 25 i art. 25a, i ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 9a i art. 11, co powoduje wzrost zainteresowaniem tematyką cen transferowych. Każdy przedsiębiorca winien sam sprawdzić, czy i w jakim zakresie jest obowiązany do sporządzenia dokumentacji.


Stan prawny obowiązujący na dzień 14.03.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć - cztery =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »