.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zmuszenie do zmiany warunków kredytowania

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 11.12.2015

W 2010 r. sąd orzekł rozwód z winy mojego męża i dokonał podziału majątku. Ja zostałam w naszym mieszkaniu kupionym na kredyt. Nie mam obowiązku spłacić męża, ale muszę dalej spłacać raty sama. Obecnie były mąż chce zakupić inną nieruchomość i chce mnie zmusić do zmiany warunków kredytowania pierwszego kredytu. Czy może do tego doprowadzić? Odwlekam tę sprawę, bo to dla mnie dodatkowe koszty.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z treści pytania rozumiem, iż Pani były mąż nie został formalnie zwolniony z długu przez bank (tj. bank nie wyraził formalnie zgody na przejęcie przez Panią pozostałego do spłaty długu z tytułu zaciągniętego kredytu).

 

W postępowaniu o podział majątku wspólnego po rozwodzie sąd co do zasady nie dzieli niespłaconych długów wspólnych byłych małżonków, dzieli jedynie aktywa (korzyści). Przyznanie nieruchomości obciążonej hipoteką z tytułu zaciągniętego kredytu jednemu z byłych małżonków nie oznacza więc, iż zobowiązanie kredytowe przechodzi w niespłaconej części na tego małżonka, a drugi z małżonków pozostaje zwolniony z długu. Dla banku kredytobiorcami nadal pozostają oboje małżonkowie, którzy nadal solidarnie odpowiadają za przedmiotowy kredyt.

 

Tym samym w postępowaniu o podział majątku wspólnego sąd – co do zasady – nie zajmuje się sprawą niespłaconych wspólnych długów byłych małżonków. Praktyka sądowa wyjątkowo dopuszcza w razie zgodnego stanowiska uczestników postępowania obciążenie jednego z nich obowiązkiem spłacenia długu ze skutkiem tylko wobec innego uczestnika postępowania, ale już nie skutkiem względem banku (tak stwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 22 kwietnia 1999 r. sygn. akt II CKN 300/98: „Majątek wspólny małżonków podlegający podziałowi nie obejmuje pasywów. Podziałowi nie podlegają zatem długi niespłacone. Praktyka sądowa jednak wyjątkowo dopuszcza w razie zgodnego stanowiska uczestników postępowania obciążenie jednego z nich obowiązkiem spłacenia długu, oczywiście ze skutkiem tylko wobec innego uczestnika postępowania”).

 

Reasumując, nawet jeśli sąd wskazał, iż pozostałe zobowiązanie kredytowe ma spłacić ten małżonek, któremu przypadła nieruchomość, to takie zobowiązanie nie jest wiążące dla banku (zobowiązanie to wiąże tyko byłych małżonków). Dlatego też Pani były mąż dla banku nadal jest dłużnikiem, skoro nie został on formalnie zwolniony z długu przez bank.

 

W sytuacji, gdy nie nastąpiło formalne przejęcie długu i drugi z byłych małżonków nie został zwolniony przez bank z obowiązku jego spłaty, to należy przyjąć, iż oboje małżonkowie wciąż pozostają solidarnie zobowiązani do spłaty kredytu.

 

Aktualnie więc w interesie byłego męża byłoby doprowadzić do formalnego przejęcia przez Panią długu, na co jednak musiałby wyrazić zgodę zarówno bank, który udzielił kredytu, jak i Pani (w takim przypadku musiałby zostać zawarty aneks do umowy kredytowej). O ile do pomyślenia jest pozew o zobowiązanie Pani do zawarcia z byłym mężem umowy o przejęcia długu kredytowego, o tyle skuteczność takiej umowy i tak będzie zależała od zgody banku. Powyższe potwierdza art. 519 § 1 i 2 pkt 2 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „osoba trzecia może wstąpić na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony (przejęcie długu) Przejęcie długu może nastąpić: przez umowę między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela; oświadczenie wierzyciela może być złożone którejkolwiek ze stron”.

 

Mąż nie ma również środków prawnych, by zmusić Panią do wcześniejszej spłaty kredytu. Natomiast jeżeli były mąż spłaci przedmiotowy kredyt, czy to dobrowolnie, czy przymusowo w związku z czynnościami egzekucyjnymi banku, to będzie mu przysługiwało względem Pani prawo regresu kwot uiszczonych po podziale majątku wspólnego na rzecz banku. W takim przypadku mogłaby się Pani spodziewać pozwu o zapłatę. Jednakże skoro płaci Pani raty kredytu na bieżąco, to taka sytuacja nie będzie miała miejsca.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI + I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl