Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmuszanie do urlopu nauczyciela

Autor: Krzysztof Tyła • Opublikowane: 10.04.2012

Jestem wychowawcą w ośrodku młodzieżowym (bez ferii). Pozostało mi jeszcze ponad 20 godzin urlopu. Dyrektor zmusza mnie, bym wykorzystał do końca sierpnia 26 godzin urlopu. Czy ma do tego prawo?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W Pana sprawie, mimo że jest Pan zatrudniony w oparciu o przepisy Karty Nauczyciela, to oprócz uregulowań Karty zastosowanie znajdą również przepisy Kodeksu pracy, gdyż zgodnie z treścią art. 91c Karty Nauczyciela w sprawach nieuregulowanych w Karcie Nauczyciela stosuje się przepisy Kodeksu pracy.

 

W myśl art. 152 § 1 Kodeksu pracy „pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej »urlopem«”. Wykładnia literalna powyższego przepisu nakazuje uznać, że urlop pracowniczy stanowi prawo pracownika, a nie jego obowiązek.

 

Korelatem prawa pracownika do urlopu wypoczynkowego jest obowiązek pracodawcy udzielenia urlopu wypoczynkowego w odpowiednim wymiarze oraz w terminie ustalonym zgodnie z przepisami prawa pracy, które to przepisy nie przewidują możliwości przymuszenia pracownika do urlopu (poza przypadkiem określonym w art. 1671 Kodeksu pracy). Tożsame stanowisko wyraziła Państwowa Inspekcja Pracy, która w opinii (o sygn. akt GNP-110-4560-46/07/PE) stwierdziła, że „urlop wypoczynkowy bieżący, jak i zaległy jest uprawnieniem pracowniczym realizowanym na podstawie planu urlopowego bądź w niektórych wypadkach po porozumieniu z pracownikiem. Na pracodawcy spoczywa obowiązek udzielenia urlopu wypoczynkowego zgodnie z planem urlopów lub po uzgodnieniu z pracownikiem. Samorzutne udzielenie przez pracodawcę urlopu, wbrew woli pracownika, poza przypadkiem określonym w art. 167(1) k.p. (w okresie wypowiedzenia), nawet jeżeli jest to urlop zaległy, wkracza w sferę uprawnień pracowniczych i jako takie jest prawnie niedopuszczalne”.

 

Ponadto zgodnie z art. 64 ust. 3 Karty nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów. Jeżeli zatem w planie urlopów nie przewidzianego dla Pana urlopu na dzień 1 września, to tym samym nie można żądać, aby wykorzystał Pan niedobrowolnie urlop wypoczynkowy.

 

Nie ma zatem przepisu, który pozwoli pracodawcy wymusić na pracowniku wykorzystanie takiego urlopu (poza okresem wypowiedzenia). Należy więc jednoznacznie przyjąć, że pracodawca co do zasady ma obowiązek udzielić, a nie ma prawa wyegzekwować tego obowiązku.

 

Podsumowując, w okolicznościach Pana sprawy uznać należy, iż dyrektor nie ma prawa zobowiązać Pana do wykorzystania, wbrew Pańskiej woli, przysługującego Panu urlopu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 plus 7 =

»Podobne materiały

Czy planowanie urlopu na cały rok z góry jest obowiązkowe?

Pracuję w szpitalu. Pracodawca zobowiązuje nas do planowania na cały rok urlopu z góry. Czy to jest obowiązkowe i zgodne z prawem? Trudno mi określić, kiedy będę potrzebowała wolnego. Czy pracodawca słusznie twierdzi, że nie może dać urlopu wypoczynkowego 5 osobom z oddziału w tym samym miesiącu? Ja

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »