Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmniejszenie wynagrodzenia w okresie ochronnym

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 05.12.2013

Za osiem miesięcy nabędę prawo do emerytury ustawowej, jestem więc w okresie ochronnym. W tym miesiącu mój pracodawca zmienił jednak regulamin wynagradzania, przez co pozbawił mnie premii zadaniowej wypłacanej dotychczas miesięcznie. Zgodnie z nowymi regulacjami premia ma mieć charakter uznaniowy, ma być wypłacana na podstawie indywidualnie ustalanych zadań premiowych. Wszyscy inni pracownicy dostali takie zadania – oprócz mnie, co skutkuje zmniejszeniem mojego wynagrodzenia o 25%. Co mogę zrobić?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu pracy, zwanego dalej K.p.

 

W pierwszej kolejności należy podnieść, że mimo że znajduje się Pan w okresie ochronnym, pracodawca mógł zmienić wysokość Pana wynagrodzenia (np. je zmniejszyć) w szerokim tego słowa znaczeniu, tj. także poszczególnych jego składników. Nie ulega bowiem wątpliwości, że premia jest jednym ze składników wynagrodzenia. W tej sytuacji istotny jest przepis art. 43 K.p., zgodnie z którym pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi, o którym mowa w art. 39, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy.

 

Jako że zmianie uległ cały regulamin wynagradzania obejmujący wszystkich pracowników, pracodawca miał prawo pozbawić Pana prawa do premii.

 

W mojej ocenie zmiana wysokości wynagrodzenia winna być jednak postrzegana z punktu widzenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Zgodnie z art. 183a § 1 K.p. pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

W mojej ocenie w chwili obecnej zasadne byłoby wystąpienie do pracodawcy z wezwaniem wskazania, że czuje się Pan dyskryminowany (ze względu na to, że jest Pan w okresie ochronnym) i wnosi o przyznanie Panu prawa do premii uznaniowej. Art. 183d K.p. wskazuje na możliwość wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym. Według tego przepisu minimalna wartość tego odszkodowania to minimalne wynagrodzenie za pracę, określone na podstawie odrębnych przepisów; to odszkodowanie może być wyższe. Natomiast maksymalnie w zależności od rodzaju naruszonego dobra, a także od charakterystyki danego przypadku, to roszczenie może być rozbudowane i pracownik może występować o dalsze odszkodowanie.

 

Skorzystanie przez pracownika z tego uprawnienia nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia (art. 183e K.p.).

 

Ma Pan więc prawo wnieść pozew o zapłatę odszkodowania z tytułu naruszenia przez pracodawcę obowiązku równego traktowania w zakresie wynagradzania pracowników wykonujących tę samą pracę. Wnosząc stosowny pozew i wskazując na dyskryminację w wynagrodzeniu, kieruje Pan na pracodawcę ciężar dowodu i wykazania, że wysokość ustalonego wynagrodzenia była ustalona zgodnie z przepisami prawa i dozwolonymi kryteriami.

 

Pracodawca może uchylić się od odpowiedzialności za naruszenie art. 183a § 1 K.p., ale tylko wówczas, jeżeli wskaże na racjonalne kryteria, które przemawiają za pozbawieniem Pana prawa do premii uznaniowej.

 

Kolejną kwestią jest sama nazwa świadczenia – „premia uznaniowa”. Premia jest składnikiem dodatkowym wynagrodzenia. Jednak jest to świadczenie obowiązkowe po wypełnieniu przesłanek premiowych, ma więc charakter roszczeniowy. Premia różni się tym od nagrody, że nagroda nie ma charakteru roszczeniowego, istnieje zatem dowolność w jej wypłacaniu. Pracownik pozbawiony prawa do nagrody zasadniczo nie ma roszczenia o jej wypłatę.

 

Od powyższego istnieją jednak wyjątki. Ponieważ pracodawcy formułują prawo do tych świadczeń nieprecyzyjnie – np. piszą o prawie do nagrody premiowej, premii uznaniowej, nagrody regulaminowej, a więc stosują język potoczny – to sądy na podstawie przepisów płacowych sprawdzają, które cechy przeważają i z jakim świadczeniem mamy do czynienia w danym wypadku. Zdarza się, że pracodawcy opisują przesłanki nabycia prawa do premii w postaci nienagannie przepracowanego miesiąca, braku zwolnień. W takiej sytuacji nawet gdyby o tej premii decydował dyrektor, to pracownik po spełnieniu tych przesłanek ma prawo do premii przewidzianej regulaminem.

 

W pierwszej kolejności należy zatem sprawdzić, czy w Pańskim zakładzie pracy istnieje jakikolwiek regulamin premiowania, czy też mamy do czynienia w tym przypadku z nagrodą – tylko inaczej nazwaną. Różnica między tymi świadczeniami została przedstawiona powyżej.

 

W mojej ocenie jeżeli z przepisów będzie wynikało, że w rzeczywistości mamy do czynienia z nagrodą (która została nazwana premią uznaniową), wówczas zasadne jest wytoczenie po rozwiązaniu umowy o pracę pozwu o odszkodowanie za poniesione straty, tj. np. brak premii uznaniowej za cały okres, mimo przyznania prawa do tego świadczenia wszystkim pozostałym pracownikom, a także szkody powstałej w zakresie odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem - 0 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Trudna sytuacja firmy i problem z pracownikiem w okresie ochronnym

Jestem prezesem spółki i z powodów ekonomicznych muszę ograniczyć zatrudnienie. W naszej firmie jest zatrudniony (na cały etat) m.in. pracownik gospodarczy, który ma 56 lat. Pan ten jest w okresie ochronnym i nie mogę go zwolnić. Nie zgodził się na zmianę całego etatu na

Stan nieczynny nauczyciela a okres przedemerytalny

Czy nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny na pół roku przed nabyciem prawa do ochrony emerytalnej nabywa te prawa, jeśli 56. rok życia kończy na kilka dni przed zakończeniem stanu nieczynnego?  

Pozbawienie pracownika premii uznaniowej

Pracodawca pozbawił mnie miesięcznej premii uznaniowej za poprzedni miesiąc, pisząc: „Pozbawiam Pana premii uznaniowej za miesiąc lipiec 2010 r. Powodem mojej decyzji są Pana uchybienia w dyscyplinie pracy oraz niewłaściwe wykonywanie poleceń przełożonego”. Dla mnie to kpiny, bo nie

Okres ochronny a zmiana miejsca wykonywania pracy

W moim zakładzie pracy trwa restrukturyzacja. 20 lipca kończę 56 lat, mam przepracowane 35 lat. Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony. Czy w okresie ochronnym po 20.07 pracodawca może mnie przenieść do nowego miejsca pracy oddalonego o 120 km od obecnej siedziby? Czy w

Okres ochronny dla pracownika-emeryta

W 2003 roku odszedłem z pracy (mając 56 lat) na emeryturę resortową; przepracowałem 37 lat. W 2004 roku znów podjąłem pracę, ale w innej firmie. Zostałem z niej zwolniony pod koniec 2008 roku, niecałe dwa miesiące przed możliwością uzyskania nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy. W os
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »