.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Testament po babci a zmniejszenie kwoty zachowku

Autor: Dariusz Kostyra • Opublikowane: 13.05.2009

W 2008 r. na mocy testamentu ja i ciotka nabyłyśmy spadek po babci (a mamie ciotki). Ciotka jednak nie żyła już w chwili otwarcia testamentu. Obecnie córka ciotki domaga się ode mnie zachowku. Interesuje mnie możliwość zmniejszenia kwoty zachowku, gdyż ani kuzynka, ani ciotka nie interesowały się babcią w jej ostatnich latach życia. Ponadto w 1992 r. mój tata pożyczył babci pieniądze na mieszkanie, a w przypadku ich niezwrócenia babcia zobowiązała się do zapisu notarialnego mieszkania na mnie. Jest na to umowa, a babcia pieniędzy nie zwróciła. Poza tym tata pożyczył ciotce dużą kwotę pieniędzy, a w przypadku ich nieoddania pożyczka miała być zaliczona „na poczet przyszłych rozliczeń spadkowych”. Czy tata może ubiegać się o zwrot pieniędzy od kuzynki?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów i poleceń przedawniają się z upływem lat 3 od ogłoszenia testamentu. Osoba, u której znajduje się testament, obowiązana jest złożyć go w sądzie spadku, gdy dowie się o śmierci spadkodawcy. Niestety z opisu stanu faktycznego wynika, że przedmiotowy testament złożono dopiero w 2008 r. Tym samym należy uznać, że przedmiotowe roszczenie nie uległo jeszcze przedawnieniu.

 

Spadkodawca mógł w treści testamentu wydziedziczyć uprawnionego do zachowku, jeśli ten wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie, w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności, albo rażącej obrazy czci, lub uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

 

Inną możliwą drogą było wytoczenie powództwa o uznanie kuzynki za niegodną dziedziczenia, jednakże takie powództwo można wytoczyć jedynie w ciągu roku od dnia, w którym zainteresowany dowiedział się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem lat 3 od otwarcia spadku. Po tym terminie możliwość wytoczenia powództwa wygasa.

 

Niestety również pozostałe podniesione przez Panią argumenty mogą nie zostać uwzględnione przez sąd – głównie z powodu ich przedawnienia, co może podnieść Pani kuzynka. W przypadku pożyczki udzielonej babci przez ojca należy uznać, że to Pani ojciec posiada w chwili obecnej roszczenie przeciwko spadkobiercom babci, niemniej uznanie przez Panią tego długu może doprowadzić do stwierdzenia, iż było to działanie celowe, mające na celu uszczuplenie wartości masy spadkowej. Nie znam szczegółów zawartej umowy, ale z dużym prawdopodobieństwem należy uznać, że przedmiotowe roszczenie uległo przedawnieniu, względnie – że zostało spełnione w formie zapisu testamentowego. Należy w tym miejscu zauważyć, że zarówno w przypadku darowizny, jak również w przypadku zapisu mieszkania w testamencie Pani kuzynce przysługiwałoby skuteczne roszczenie o wypłatę zachowku.

 

Pani ojciec może domagać się spłaty udzielonej cioci pożyczki, jednak również należy ustalić, czy przedmiotowa pożyczka nie uległa przedawnieniu, co Pani kuzynka mogłaby podnieść na sali sądowej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV minus zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl