.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmniejszenie godzin pracy nauczyciela

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 06.10.2019

Pracuję w zawodzie nauczyciela na podstawie mianowania, nauczyciel dyplomowany, umowa na czas nieokreślony. W związku malejąca liczba uczniów w przyszłym roku zaplanowano dla mnie zajęcia w wymiarze 16/18, czyli niepełnym etacie. Dyrektor poinformował mnie o konieczności zmiany warunków zatrudnienia w postaci zgody na ograniczenie etatu do 16 godzin. Jakie pociąga to konsekwencje? Czy zmieni się przy tym forma i czas zatrudnienia, czy jedynie wymiar etatu? Czy jeśli po przepracowaniu roku na ograniczonym etacie, w kolejnym roku dyrektor zaproponuje mi dalsze ograniczenie, a ja go nie przyjmę, będzie mi przysługiwała odprawa z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę i w jakiej wysokości (od podstawy wynagrodzenia z etatu pełnego czy ograniczonego)? Kiedy i na jakich zasadach mogę skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia i do kiedy muszę złożyć wniosek?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmniejszenie godzin pracy nauczyciela

Fot. Fotolia

Zgodnie z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela „dyrektor szkoły w razie:

1) całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy;

2) częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny”.

 

Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie określonym w art. 22 ust. 2. Ograniczenie etatu na jeden rok szkolny nie zmienia tego, że jest Pani zatrudniona na podstawie mianowania na czas nieokreślony. 

 

W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy z przyczyn, o których mowa w art. 20 ust. 1, po uprzednim ograniczeniu etatu podstawą ustalenia odprawy jest wynagrodzenie zasadnicze ustalone odpowiednio do posiadanego przez nauczyciela stopnia awansu zawodowego i posiadanych kwalifikacji oraz z uwzględnieniem wymiaru zajęć obowiązkowych nauczyciela z miesiąca przypadającego bezpośrednio przed zastosowaniem ograniczenia – czyli z pełnego etatu.

 

Zgodnie z art. 73 KN nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku.

 

Aby przejść na urlop dla poratowania zdrowia, musi Pani złożyć wniosek o urlop i rozpocząć go przed początkiem obowiązywania ograniczenia, czyli przed 1 września. Jeśli bowiem wyrazi Pani zgodę na ograniczenie etatu, to po 1 września nie będzie już Pani spełniała warunków do skorzystania z urlopu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero plus 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »