Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmniejszenie godzin pracy nauczyciela

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 06.10.2019

Pracuję w zawodzie nauczyciela na podstawie mianowania, nauczyciel dyplomowany, umowa na czas nieokreślony. W związku malejąca liczba uczniów w przyszłym roku zaplanowano dla mnie zajęcia w wymiarze 16/18, czyli niepełnym etacie. Dyrektor poinformował mnie o konieczności zmiany warunków zatrudnienia w postaci zgody na ograniczenie etatu do 16 godzin. Jakie pociąga to konsekwencje? Czy zmieni się przy tym forma i czas zatrudnienia, czy jedynie wymiar etatu? Czy jeśli po przepracowaniu roku na ograniczonym etacie, w kolejnym roku dyrektor zaproponuje mi dalsze ograniczenie, a ja go nie przyjmę, będzie mi przysługiwała odprawa z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę i w jakiej wysokości (od podstawy wynagrodzenia z etatu pełnego czy ograniczonego)? Kiedy i na jakich zasadach mogę skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia i do kiedy muszę złożyć wniosek?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmniejszenie godzin pracy nauczyciela

Fot. Fotolia

Zgodnie z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela „dyrektor szkoły w razie:

1) całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy;

2) częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny”.

 

Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie określonym w art. 22 ust. 2. Ograniczenie etatu na jeden rok szkolny nie zmienia tego, że jest Pani zatrudniona na podstawie mianowania na czas nieokreślony. 

 

W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy z przyczyn, o których mowa w art. 20 ust. 1, po uprzednim ograniczeniu etatu podstawą ustalenia odprawy jest wynagrodzenie zasadnicze ustalone odpowiednio do posiadanego przez nauczyciela stopnia awansu zawodowego i posiadanych kwalifikacji oraz z uwzględnieniem wymiaru zajęć obowiązkowych nauczyciela z miesiąca przypadającego bezpośrednio przed zastosowaniem ograniczenia – czyli z pełnego etatu.

 

Zgodnie z art. 73 KN nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku.

 

Aby przejść na urlop dla poratowania zdrowia, musi Pani złożyć wniosek o urlop i rozpocząć go przed początkiem obowiązywania ograniczenia, czyli przed 1 września. Jeśli bowiem wyrazi Pani zgodę na ograniczenie etatu, to po 1 września nie będzie już Pani spełniała warunków do skorzystania z urlopu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus IV =

»Podobne materiały

Czy WSHE oraz IPT mogą egzekwować opłaty za czesne?

Byłem studentem Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, podpisałem także umowę z Instytutem Postępowania Twórczego. W 2008 roku zostałem skreślony z listy studentów, po czym otrzymałem wezwanie do zapłaty czesnego za 2. półrocze. Czy szkoła ma prawo egzekwować ode mnie pieniądze, skoro st

 

Czy subwencja oświatowa może być przeznaczona na remont?

Czy według prawa pieniądze z subwencji oświatowej w przedszkolu niepublicznym mogę przeznaczyć na remont budynku przedszkola? Właścicielem tego przedszkola jest urząd, ja tylko dzierżawię. Wyremontowałem dach i zrobiłem ocieplenie – urząd dał materiał, ja poniosłem koszty robocizny.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »