Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmniejszenie godzin a zatrudnienie z mianowania

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 13.11.2018

Jestem nauczycielem z 30-letnim stażem pracy zatrudnionym na czas nieokreślony na podstawie mianowania. Z powodu reformy zmniejszają się moje godziny dydaktyczne. Dyrektor zaproponował mi uzupełnienie etatu w świetlicy, ale nie mam na to sił i cierpliwości po 30 latach. Chciałbym w tej sytuacji pracować na części etatu. Zgodziłabym się na 9/18, ale to dla mnie niekorzystne. Dyrektor twierdzi, że mimo porozumienia umowa o mianowanie zostanie zmieniona na umowę o pracę, zatem tracę przywileje z KN. Czy jest jakaś podstawa prawna, żeby zmniejszyć godziny, ale pozostać nauczycielem zatrudnionym z mianowania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmniejszenie godzin a zatrudnienie z mianowania

Fot. Fotolia


Niestety, jeśli zmniejszenie etatu nastąpi na Pani wniosek, umowa nie będzie mogła dłużej być umową z mianowania.

 

Zgodnie z art. 42a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela „dyrektor za zgodą organu prowadzącego szkołę może nauczycielowi obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, na czas określony lub do odwołania, ze względu na doskonalenie się, wykonywanie pracy naukowej, albo prac zleconych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący szkołę lub placówkę albo ze względu na szczególne warunki pracy nauczyciela w szkole lub placówce. W sytuacji obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć z w/w powodów nie następuje zmniejszenie wynagrodzenia oraz ograniczenie innych uprawnień nauczyciela. Nauczyciel, któremu obniżono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w powyższym trybie nie może mieć godzin ponadwymiarowych, z wyjątkiem nauczycieli, zajmujących stanowiska kierownicze”.

 

Przepisy Karty Nauczyciela nie stanowią przeszkody, aby pracodawca udzielił nauczycielowi na jego wniosek obniżenia wymiaru zajęć w drodze oświadczenia woli kształtującego treść stosunku pracy.

 

Podkreślić jednak należy, że przejście nauczyciela zatrudnionego przez mianowanie z całego na część etatu, na prośbę nauczyciela, jest nie tylko zmianą treści stosunku pracy, ale przede wszystkim zmianą podstawy prawnej stosunku pracy nauczyciela z mianowania na umowę o pracę. W przypadku, o którym mowa w pytaniu, taka zmiana możliwa jest poprzez rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego poprzez mianowanie: za porozumieniem stron i następnie nawiązanie nowego stosunku pracy na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze zajęć.

 

Jeśli wiec nauczyciel zatrudniony przez mianowanie wystąpi z wnioskiem o ograniczenie etatu, należy rozwiązać z nim za porozumieniem stron stosunek pracy, a następnie podpisać nową umowę o pracę w ograniczonym wymiarze czasu pracy.

 

Słowem, Pani wniosek wymaga po pierwsze zgody pracodawcy, po drugie – rozwiązania obecnej umowy (za porozumieniem stron) i zawarcia nowej, niestety już nie przez mianowanie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 - 0 =

»Podobne materiały

Czy WSHE oraz IPT mogą egzekwować opłaty za czesne?

Byłem studentem Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, podpisałem także umowę z Instytutem Postępowania Twórczego. W 2008 roku zostałem skreślony z listy studentów, po czym otrzymałem wezwanie do zapłaty czesnego za 2. półrocze. Czy szkoła ma prawo egzekwować ode mnie pieniądze, skoro st

 

Czy subwencja oświatowa może być przeznaczona na remont?

Czy według prawa pieniądze z subwencji oświatowej w przedszkolu niepublicznym mogę przeznaczyć na remont budynku przedszkola? Właścicielem tego przedszkola jest urząd, ja tylko dzierżawię. Wyremontowałem dach i zrobiłem ocieplenie – urząd dał materiał, ja poniosłem koszty robocizny.

 

Dodatkowe obowiązki narzucone nauczycielowi niezwiązane z wykonywanym zawodem

Pracuję w szkole jako pedagog i nauczyciel języka francuskiego. Mam 20 godzin pensum tygodniowo, jednak mój rzeczywisty czas pracy wynosi nawet 34 godziny. Dyrektor narzuca mi dodatkowe obowiązki niezwiązane z wykonywanym zawodem, które muszę wykonywać – oczywiście bezpłatnie. Czy może to robi

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »