Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 roku

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 20.05.2013

Zmian w VAT w roku 2013 ustawodawca wprowadził wiele, oczekują już jednak na wejście w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku kolejne zmiany – mniejsze i większe.

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Jedną z większych zmian będzie uchylenie w całości art. 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, j.t. ze zmianami), który określa obecnie (tj. w 2013 roku) moment powstania obowiązku podatkowego i wprowadzenie na jego miejsce art. 19a z dniem 1 stycznia 2014 roku.

 

I tak zmianie ulega zasada ogólna: obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, a nie – jak to jest obecnie – z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. W odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług od 2014 roku usługę uznaje się również za wykonaną w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę.

 

Zgodnie z ust. 3 art. 19a usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi (stosuje się odpowiednio do dostawy towarów, z wyjątkiem dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT).

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Zupełnie inaczej będzie wyglądał katalog, w którym ustawodawca przewiduje szczególny moment powstania obowiązku podatkowego. Zawierać go będzie ust. 5 art. 19a, który stanowić będzie, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą:

 

1) otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu:

 a) wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu,

 b) przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie,

 c) dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów, o której mowa w art. 18,

 d) świadczenia, na podstawie odrębnych przepisów, na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury usług związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług,

 e) świadczenia usług zwolnionych od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37-41;

2) otrzymania całości lub części dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w art. 29a ust. 1;

3) wystawienia faktury w przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 1, z tytułu:

 a) świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych,

 b) dostawy książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1),

 c) czynności polegających na drukowaniu książek (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1), z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług;

4) wystawienia faktury, nie później jednak niż z upływem terminu płatności, z tytułu:

 a) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

 b) świadczenia usług:

 – telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,

 – wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy,

 – najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,

 – ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,

 – stałej obsługi prawnej i biurowej

– z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.

 

Jako że zgodnie z ust. 12 art. 19a Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, późniejsze niż wymienione w ust. 1, 5 oraz 7-11 terminy powstania obowiązku podatkowego, uwzględniając specyfikę wykonywania niektórych czynności, uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami oraz przepisy Unii Europejskiej, spodziewać należy się, iż Minister skorzysta z ww uprawnienia.

 

Kolejna duża zmiana dotyczy art. 29 ustawy o VAT, który określa podstawę opodatkowania, podobnie jak w przypadku art. 19 zostanie on wykreślony, a wprowadzony zostanie art. 29a. I tak podstawą opodatkowania nie będzie już tzw. „obrót”, a podstawą opodatkowania, co do zasady, będzie „wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika”. Z ust. 7 wynika, iż tak określona podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

 

1) stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;

2) udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;

3) otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

 

Ustawodawca wprowadza również art. 30a, 30b i 30c dotyczące ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów, podstawy opodatkowania z tytułu importu usług.

 

Wejdą również zmiany w katalogu przedmiotowym zwolnień. Art. 43.1 pkt 2 zwalniał będzie w 2014 roku od podatku nie dostawę towarów używanych a jedynie towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

 

Dodane zostają zwolnienia:

 

– dostaw gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych posiłków nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;

– usług, w tym także usług pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w:

 a) spółkach,

 b) innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają one osobowość prawną

– z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi.

 

Powyżej wymieniono tylko niektóre zmiany w VAT. Na koniec dodać należy, że zmianie ulega również w dużym zakresie art. 86 ustawy o VAT, czyli zasady odliczania podatku, przepisy dotyczące fakturowania (art. 106 zostaje wykreślony, a wprowadzone zostają art. 106a do 106q) wprowadzone zostają do ustawy z rozporządzenia, z pewnymi zmianami – oprócz powyższego wprowadzonych zostanie wiele mniejszych zmian.Stan prawny obowiązujący na dzień 20.05.2013

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć minus 1 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Kolejne zmiany w VAT

Z dniem 1 kwietnia 2013 roku wejdą w życie kolejne zmiany w podatku od towarów i usług.

Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2013

Na łamach naszego serwisu przedstawiliśmy już kilka istotnych zmian, jakie od 1 kwietnia 2013 roku pojawią się w ustawie o podatku od towarów i usług – odsyłam do lektury artykułu: Kolejne zmiany w VAT. Ustawodawca przygotował jednak więcej nowych regulacji, z którymi warto się za

Faktury VAT, rabaty, przechowywanie – zmiany w 2011 r.

Autor przedstawia zmiany w przepisach, które obowiązują od tego roku, a dotyczą właściwej klasyfikacji wyrobów i usług dla ustalenia stawki podatku PTU oraz objaśnia zmiany dotyczące oznaczania faktur, ich przechowywania i udzielania rabatów.

Złom – kolejne zmiany!

Kolejne zmiany ustawy o VAT powodują, iż znika z niej „złom”, a pojawiają się odpady.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »