Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2013

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 09.04.2013

Na łamach naszego serwisu przedstawiliśmy już kilka istotnych zmian, jakie od 1 kwietnia 2013 roku pojawią się w ustawie o podatku od towarów i usług – odsyłam do lektury artykułu: Kolejne zmiany w VAT. Ustawodawca przygotował jednak więcej nowych regulacji, z którymi warto się zapoznać – przedstawiam je w artykule.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poniżej, w sposób syntetyczny, wskazane są inne nowe regulacje w VAT.

 

1. Zmianie ulega art. 22 ust. 2 ustawy o VAT regulujący tzw. dostawy łańcuchowe. Zgodnie z nową regulacją, w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, przy czym towar ten jest wysyłany lub transportowany, to wysyłka lub transport tego towaru są przyporządkowane tylko jednej dostawie; jeżeli towar jest wysyłany lub transportowany przez nabywcę, który dokonuje również jego dostawy, przyjmuje się, że wysyłka lub transport są przyporządkowane dostawie dokonanej dla tego nabywcy, chyba że z warunków dostawy wynika, że wysyłkę lub transport towaru należy przyporządkować jego dostawie.

 

2. Posiadanie kopii faktury dostawy przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy nie jest już warunkiem uznania dostawy towarów w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju za dostawę dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia, gdyż art. 23 ust. 14 pkt 2 ustawy o VAT został uchylony przez art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013.35) zmieniającej ww. ustawę z dniem 1 kwietnia 2013 r. Identycznej zmiany dokonano w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – wskazujący na taką kopię art. 42 ust. 3 pkt 2 uchylony został również z dniem 1 kwietnia 2013 r.

 

3. Dopisany został do działu V rozdział 2a, dodany przez art. 1 pkt 21 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013.35), zmieniający ustawę o VAT z dniem 1 kwietnia 2013 r. – znajduje się w nim art. 26A, który określa miejsce świadczenia przy imporcie towarów. Zgodnie z nim miejscem importu towarów jest terytorium państwa członkowskiego, na którym towary znajdują się w momencie ich wprowadzenia na terytorium Unii Europejskiej. Natomiast w przypadku gdy towary zostaną objęte z momentem ich wprowadzenia na terytorium Unii Europejskiej jedną z następujących procedur lub przeznaczeń celnych:

 

1) procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń,

2) procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych,

3) procedurą składu celnego,

4) procedurą tranzytu, w tym także składowaniem czasowym przed nadaniem przeznaczenia celnego,

5) przeznaczeniem – wprowadzenie towarów do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego

– miejscem importu takich towarów jest terytorium państwa członkowskiego, na którym towary te przestaną podlegać tym procedurom i przeznaczeniom.

 

4. W zakresie stosowania stawki 0% w eksporcie towarów, którą stosuje się pod warunkiem, że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej, zmienia się katalog przykładowych dokumentów, o których mowa powyżej.

Dokumentami tymi są:

 

1) dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny wydruk tego dokumentu;

2) dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność;

3) zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez urząd celny.

 

5. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, m.in. pod warunkiem, że podatnik, składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE. Wymóg ten wprowadza art. 42 ust. 1 pkt 3 dodany przez art. 1 pkt 33 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013.35) zmieniającej ww. ustawę z dniem 1 kwietnia 2013 r.

 

6. Bardzo ważnych, korzystnych dla podatników zmian dokonano w art. 88, który ogranicza prawo obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego. Uchylono art. 88 ust. 1 pkt 5, który stanowił, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, których nabycie:

 

a) zostało udokumentowane fakturami otrzymanymi przed dniem utraty zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 lub 9 albo przed dniem rezygnacji z tego zwolnienia, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 113 ust. 5 i 7,

b) nastąpiło w wyniku darowizny lub nieodpłatnego świadczenia usługi.

 

Uchylono również w ust. 3a ww. artykułu ograniczenia dotyczące przypadków, gdy sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:

 

  • w których kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna od kwoty wykazanej na kopii,
  • wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą tę samą sprzedaż.

 

Dodano natomiast art. 88 ust. 6, zgodnie z którym: „Nie stanowi podstawy do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. c, w przypadku opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 25 ust. 2, na terytorium kraju z powodu podania numeru, o którym mowa w art. 97 ust. 10, w sytuacji gdy towary w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju”.


Stan prawny obowiązujący na dzień 09.04.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - VII =

 

»Podobne materiały

Kolejne zmiany w VAT

Z dniem 1 kwietnia 2013 roku wejdą w życie kolejne zmiany w podatku od towarów i usług.

 

Faktury VAT, rabaty, przechowywanie – zmiany w 2011 r.

Autor przedstawia zmiany w przepisach, które obowiązują od tego roku, a dotyczą właściwej klasyfikacji wyrobów i usług dla ustalenia stawki podatku PTU oraz objaśnia zmiany dotyczące oznaczania faktur, ich przechowywania i udzielania rabatów.

 

VAT – miejsca świadczenia usługi

Kosmetyczne zmiany od dnia 1 kwietnia 2011 roku w zakresie miejsca świadczenia usług w VAT.

 

Odpowiedzialność solidarna w VAT

Kiedy nabywca odpowiada za VAT dostawcy?

 

Utrata prawa do rozliczenia kwartalnego VAT

Możliwość kwartalnego rozliczania podatku od towarów i usług a dostawa produktów wymienionych w załączniku 13 do ustawy o VAT.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »