Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiany w ustawie o PIP – część 3

Autor: Tadeusz M. Nycz • Opublikowane: 03.10.2011

W artykule autor kontynuuje omawianie ostatniej zmiany ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589), dokonanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o PIP (Dz. U. Nr 142, poz. 829).

Tadeusz M. Nycz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

W art. 23 ust. 1 pkt 3 i pkt 9 ustawy o PIP poszerzono kompetencje kontrolne, obejmując nimi także osoby korzystające z usług agencji zatrudnienia. Natomiast w art. 24 ust. 2 przewidziano, że kontrolę przeprowadza się po okazaniu legitymacji służbowej potwierdzającej tożsamość i uprawnienia inspektora pracy lub innego upoważnionego pracownika PIP.

 

To ostatnie rozwiązanie pozostaje nadal w sprzeczności z regułami Konwencji Nr 81 MOP (Dz. U. z 1997 r. Nr 72, poz. 450). Chodzi w szczególności o to, że Konwencja Nr 81 nie ogranicza inspektora pracy do przeprowadzenia kontroli po okazaniu legitymacji służbowej, czy też innego upoważnienia, lecz przewiduje, że kontrolujący zaopatrzony w odpowiednie pełnomocnictwa ma prawo do podejmowania szeroko ujętych czynności względem podmiotu kontrolowanego (por. art. 12 ust. 1 Konwencji Nr 81 MOP).

 

Z zapisu tego wynika, że inspektor pracy jest uprawniony do kontroli, jeśli posiada określone pełnomocnictwa. Konwencja milczy o obowiązku uprzedniego okazania tych pełnomocnictw podmiotowi kontrolowanemu.

 

Oznacza to, że kontrola legalności czynności inspektora pracy może być dokonywana po ich przeprowadzeniu. Taka konstrukcja uprawnień inspektorów pracy pozostaje w zgodzie systemowej z postanowieniami Konwencji Nr 81 MOP.

 

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

W szczególności, skoro inspektorzy pracy są upoważnieni do przeprowadzenia kontroli bez uprzedzenia oraz o każdej porze dnia i nocy, to takie uprawnienie logicznie nie może być poprzedzone obowiązkiem uprzedniego wylegitymowania się.

 

W ustawie o PIP istnieją zatem oczywiste logiczne sprzeczności. Nie można przecież przeprowadzać kontroli bez uprzedzenia, jeśli przed podjęciem tych czynności trzeba się podmiotowi kontrolowanemu wylegitymować.

 

Biorąc pod uwagę, że Konwencja Nr 81 MOP – w razie jej sprzeczności z ustawą krajową – ma pierwszeństwo stosowania na podstawie art. 91 ust. 2 Konstytucji RP, art. 24 ust. 2 ustawy o PIP uznać należy za nieobowiązujący.

 

Nonsensowność tego przepisu ustawy o PIP widać ponadto w sposób oczywisty na tle kompetencji kontrolnych inspekcji pracy w zakresie legalności zatrudnienia. Trudno bowiem, aby kontrola legalności zatrudnienia poprzedzana była wylegitymowaniem się inspektora pracy przed podmiotem kontrolowanym.

 

Taki system kontroli legalności zatrudnienia nazwać można albo kompletną pozoracją tego zadania, albo oczywistym błędem legislacyjnym bardzo niekorzystnie świadczącym o ustawodawcy, który dokonał już 9 nowelizacji ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. i nadal nie dostrzegł tej oczywistej niespójności logicznej.

 

Z praktycznego punktu widzenia uznać należy, że poprawnym jest postępowanie, w ramach którego inspektor pracy legitymuje się pracodawcy, jeśli kontrolę rozpoczyna od spotkania z nim lub jego przedstawicielem.

 

W innych przypadkach, zarówno kontroli legalności zatrudnienia jak i szeroko rozumianej kontroli prawa pracy, w tym bhp, wylegitymowanie się przez inspektora pracy powinno nastąpić w momencie pierwszego kontaktu z pracodawcą lub upoważnioną przez niego osobą.

 

Jeżeli takiej upoważnionej przez pracodawcę osoby nie ma, inspektor pracy, kontrolując warunki pracy np. na budowie, rzecz jasna, nie będzie się legitymował szeregowym pracownikom.

 

Nie ma oczywiście przeszkód, aby kontrolujący pokazał legitymację służbową szeregowemu pracownikowi, co z praktycznego punktu widzenia jest nawet wskazane, ale w ocenie legalności postępowania organu PIP ta czynność jest bez znaczenia.

 

Art. 31 ust. 2 pkt 10 ustawy uzupełniono o zapis przewidujący, że protokół z kontroli powinien zawierać, obok treści decyzji ustnych, także treść poleceń ustnych. W obu przypadkach, gdy likwidacja naruszeń prawa nastąpi w czasie kontroli, w protokole powinien się znaleźć stosowny zapis na ten temat.

 

Zważywszy na to, że integralną częścią protokołu kontroli są jego załączniki, zapisy o wydanych decyzjach lub poleceniach ustnych mogą zostać odnotowane w załącznikach do protokołu. Formalne uzupełnienie treści ustawy nastąpiło w art. 33 ust. 1 pkt 2, w którym – obok wystąpienia – zapisano polecenie, jako specyficzny środek działań pokontrolnych.

 

Ustawodawca, nowelizując art. 34, istotnie zmienił wymogi proceduralne decyzji wydawanych przez organy PIP. Przede wszystkim ustalono, że decyzje, o których mowa w art. 11 pkt 1-7 i art. 11a ustawy, wydaje się w formie pisemnej lub stanowiącej wpis do dziennika budowy.

 

Konstrukcja tego przepisu jest wadliwa o tyle, że trudno sobie wyobrazić wydanie decyzji, o której mowa w art. 11a ustawy o PIP, w formie wpisu do dziennika budowy. Zakres regulacji decyzyjnej nie pozostaje bowiem w żadnym związku logicznym z treścią informacji zapisywanych w dziennikach budowy.

 

Decyzje pisemne i wydawane w formie wpisu do dziennika budowy powinny zawierać:

 

  • oznaczenie organu PIP,
  • datę wydania,
  • oznaczenie strony lub stron,
  • powołanie podstawy prawnej,
  • rozstrzygnięcie,
  • termin usunięcia stwierdzonych uchybień,
  • pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych.

 

Wszystkie decyzje wydawane przez organy PIP w I instancji nie muszą zatem posiadać uzasadnienia faktycznego i uzasadnienia prawnego, co stanowi generalne odstępstwo od wymagań art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Nie ma oczywiście przeszkód, aby w szczególności nakaz płacowy, czy decyzja wydana na podstawie art. 11a ustawy posiadały uzasadnienie. Obecne brzmienie omawianego art. 34 ustawy jest sformułowaniem skonstruowanym poprawnie, gdyż pod pojęciem rozstrzygnięcia należy rozumieć sentencję decyzji.

 

Można mieć oczywiście wątpliwości, czy nakaz wydawany na podstawie art. 11a ustawy słusznie został pozbawiony wymogu uzasadnienia, ale nic nie leży na przeszkodzie, aby inspektorzy pracy sporządzali choćby skrótowe uzasadnienie, pozwalające zwłaszcza pracownikowi zorientować się, jakie były motywy rozstrzygnięcia I instancji.

 

Uchylenie obowiązku zamieszczania uzasadnienia decyzji wyeliminuje natomiast te środki zaskarżenia, które opierały się wyłącznie na zarzutach o charakterze formalnym, abstrahujące od meritum zagadnienia.Stan prawny obowiązujący na dzień 03.10.2011

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + IX =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Postępowanie kontrolne inspektora pracy 1

W artykule omówiono postępowanie kontrolne inspektora pracy na tle nowej ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r., która obowiązuje od dnia 1 lipca 2007 r. i poszerza kompetencje kontrolne inspekcji pracy. Jest to pierwsza część tej problematyki, która będzie kontynuowana.

Kontrola legalności zatrudnienia

W artykule omówiono zagadnienia związane z kontrolą legalności zatrudnienia, w związku z przejęciem zadań z tym związanych z dniem 1 lipca 2007 r. przez Państwową Inspekcję Pracy na mocy ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589).

Zmiany w ustawie o PIP – część 5

W artykule autor kontynuuje omawianie ostatniej zmiany ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589), dokonanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o PIP (Dz. U. Nr 142, poz. 829).

Charakter prawny wystąpienia

W artykule omówiono charakter prawny wystąpienia organu Państwowej Inspekcji Pracy, zwracając uwagę na błędy w orzecznictwie sądów administracyjnych, które przy orzekaniu pomijają wiążące Polskę prawo międzynarodowe.

Zakres stosowania Konwencji Nr 81 MOP – część 1

W artykule omówione kwestie związane z zakresem przedmiotowym stosowania Konwencji Nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy z dnia 11 lipca 1947 r. dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu (Dz. U. z 1997 r. Nr 72, poz. 450).

Zakres stosowania Konwencji Nr 81 MOP – część 2

W artykule omówione kwestie związane z zakresem pojęciowym przepisów podlegających kontroli na podstawie postanowień Konwencji Nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy z dnia 11 lipca 1947 r. dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu (Dz. U. z 1997 r. Nr 72, poz. 450) w relacji do

Transport drogowy – uprawnienia PIP (część 2)

Autor kontynuuje omawianie kontrowersyjnych zagadnień na tle przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.), w zakresie kompetencji organów Państwowej Inspekcji Pracy dotyczących nakładania administracyjnej kary grzywny.

Właściwość miejscowa inspektora pracy

W artykule omówiono problemy związane z właściwością miejscową inspektora pracy w aspekcie działań kontrolnych oraz kierowania środków pokontrolnych.

Nakaz płacowy inspektora pracy – wnioski de lege ferenda (na przyszłość) – część 3

W artykule autor kontynuuje rozważania dotyczące zmiany charakteru prawnego nakazu płacowego wydawanego na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589, z późn. zm.).
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »