Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiany w ustawie o PIP – część 2

Autor: Tadeusz M. Nycz • Opublikowane: 30.09.2011

W artykule autor kontynuuje omawianie ostatniej zmiany ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589), dokonanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o PIP (Dz. U. Nr 142, poz. 829).

Tadeusz M. Nycz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

W art. 11 w pkt 8 dopisano kompetencje inspektora pracy do wydania polecenia w razie stwierdzenia innych naruszeń prawa pracy niż wymienione w pkt 1-7 w sprawie ich usunięcia, a także wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do osób winnych.

 

Regulacja ta zmierza do odformalizowania działań inspektora pracy i dlatego zasługuje na akceptację. Polecenie wydawane w formie ustnej może dotyczyć każdego stwierdzonego w czasie kontroli naruszenia prawa pracy. To znaczy zarówno tego, które może być przedmiotem regulacji przy pomocy wystąpienia, jak i tego, które może być przedmiotem regulacji przy pomocy decyzji administracyjnej.

 

Określenie zamieszczone w art. 11 pkt 8 ustawy o PIP – odwołujące się do możliwości skierowania wystąpienia lub wydania polecenia w sprawach innych naruszeń niż wymienione w pkt 1-7 – nie oznacza ścisłego przypisania określonego naruszenia prawa pracy do danego środka pokontrolnego.

 

Wskazuje na to budowa wstępna art. 11, który nadaje organom PIP uprawnienie, a nie obowiązek wydania środków pokontrolnych. Taki sposób wykładni tego przepisu zgodny jest także z postanowieniami art. 17 ust. 2 Konwencji Nr 81 MOP w sprawie inspekcji pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 72, poz. 450), który kształtuje ogólną zasadę uznania przysługującego inspektorowi pracy.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

O tym, jakie w konkretnym przypadku należy podjąć środki pokontrolne, decyduje wyłącznie inspektor pracy i nikt nie ma prawa ingerować w jego postępowanie, nie wyłączając organów nadrzędnych. Zasada wynikająca z Konwencji Nr 81 MOP została wprowadzona do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy w art. 37a.

 

W myśl tego przepisu inspektor pracy w uzasadnionych przypadkach może w ogóle odstąpić od stosowania jakichkolwiek środków pokontrolnych, poprzestając na pouczeniu podmiotu kontrolowanego i odebraniu od niego oświadczenia o terminie usunięcia ujawnionych uchybień.

 

Konstrukcja przepisu nadaje inspektorowi pracy prawo oceny zaistnienia uzasadnionych przypadków kwalifikujących się do zastosowania postanowień art. 37a omawianej ustawy. W tym przepisie odzwierciedlona jest zatem zasada swobodnej oceny inspektora pracy w zakresie podjęcia w stosunku do podmiotu kontrolowanego takiego a nie innego trybu postępowania.

 

Skoro inspektor pracy ma prawo decydować o zastosowaniu określonego trybu postępowania, czyli całego zbioru formuł proceduralnych, to tym bardziej jest uprawniony do oceny, jaki środek pokontrolny zastosować w konkretnej sytuacji stanu faktycznego.

 

Z systemowego punktu widzenia, nawet na tle samej ustawy o PIP, obecnie nie powinno być żadnych wątpliwości co do uznania szerokich uprawnień przysługujących inspektorowi pracy w zakresie w ogóle podjęcia środków pokontrolnych, czy też zastosowania w danej sprawie konkretnego środka prawnego.

 

Regulacja art. 11 ustawy o PIP jest więc przepisem służącym ograniczeniu możliwości wydania decyzji administracyjnej w sprawie, w której ustawa takiego środka pokontrolnego nie przewiduje.

 

Nie ma natomiast żadnych zastrzeżeń co do tego, że naruszenie przepisu bhp, kwalifikujące się do objęcia go decyzją administracyjną, może być objęte wystąpieniem, poleceniem albo nieobjęte żadnym środkiem pokontrolnym, gdyż ocena zastosowania środka pokontrolnego należy do wyłącznej kompetencji przeprowadzającego kontrolę.

 

O rodzaju zastosowanego środka pokontrolnego, w granicach dopuszczonych przez ustawę, decyduje wyłącznie inspektor pracy i nikt w tym zakresie nie może na niego wpływać (art. 44 ust. 2 ustawy o PIP).

 

Odrębnym zagadnieniem jest możliwość badania skuteczności oddziaływania inspektora pracy na podmiot kontrolowany, co może mieć znaczenie w zakresie jego oceny jako pracownika mianowanego.

 

Jeżeli jednak przyjęte przez inspektora pracy środki działań pokontrolnych przyniosą efekty w postaci likwidacji naruszeń prawa, to nikt nie może mu stawiać jakichkolwiek zarzutów, nawet w sferze taktycznego oddziaływania.

 

Przeciwnie, taki inspektor pracy powinien być wysoko oceniany z punktu widzenia warsztatu kontrolno-nadzorczego, gdyż prostymi środkami uzyskuje zamierzone efekty, czyli oszczędza środki i czas poświęcony danemu podmiotowi kontrolowanemu i odnotowuje oszczędności w sferze biurokratyczno-administracyjnej, generującej przecież koszty.

 

W rozdziale 3 – „Zakres działania organów PIP”, w art. 18 dodano ust. 7, przewidujący, że Główny Inspektor Pracy może upoważnić okręgowego inspektora pracy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników okręgowego inspektoratu pracy nadzorujących lub wykonujących czynności kontrolne.

 

Zmiana ta oznacza, że czynności z zakresu prawa pracy przypisane względem wymienionych grup pracowniczych pozostają nadal w kompetencji Głównego Inspektora Pracy, ale może on upoważnić okręgowego inspektora pracy do ich przeprowadzania.

 

Upoważnienie należy odnosić zarówno do ogólnych kompetencji Głównego Inspektora Pracy wskazanych w art. 18 ust. 6, jak i szczegółowych zagadnień, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2 czy w art. 52 ustawy o PIP.

 

Okręgowy inspektor pracy może zatem zostać upoważniony przez Głównego Inspektora Pracy do powoływania i odwoływania zastępców okręgowego inspektora pracy, a także innych pracowników wymienionych w art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy.

 

Zważywszy na wzmocnienie pozycji okręgowego inspektora pracy, także w zakresie stabilności zatrudnienia, tego rodzaju upoważnienie wydaje się systemowo uzasadnione.

 

W rozdziale 4 „Postępowanie kontrolne” w art. 22 ust. 3 rozszerzono strukturę podmiotów, które wspólnie z inspektorem pracy mogą zostać upoważnione do przeprowadzania kontroli.

Rozszerzenie to zmierza do objęcia tym uprawnieniem wszystkich tych podmiotów, które powinny mieć prawo z uzasadnionych powodów uczestniczyć w czynnościach kontrolnych.

 

Dotyczy to w szczególności przedstawicieli zagranicznych inspekcji pracy i innych instytucji zajmujących się ochroną pracy. Każda taka osoba musi oczywiście posiadać stosowne upoważnienie wydane przez Głównego Inspektora Pracy lub okręgowego inspektora pracy.

 

Uczestnictwo tych innych osób w czynnościach kontrolnych może mieć miejsce wspólnie z inspektorem pracy, co wyklucza ich samoistne działanie. Kontrolą taką z udziałem tego typu podmiotów zawsze kieruje inspektor pracy, bez względu na rangę występujących obok niego osób.Stan prawny obowiązujący na dzień 30.09.2011

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem + jeden =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Postępowanie kontrolne inspektora pracy 1

W artykule omówiono postępowanie kontrolne inspektora pracy na tle nowej ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r., która obowiązuje od dnia 1 lipca 2007 r. i poszerza kompetencje kontrolne inspekcji pracy. Jest to pierwsza część tej problematyki, która będzie kontynuowana.

Kontrola legalności zatrudnienia

W artykule omówiono zagadnienia związane z kontrolą legalności zatrudnienia, w związku z przejęciem zadań z tym związanych z dniem 1 lipca 2007 r. przez Państwową Inspekcję Pracy na mocy ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589).

Zmiany w ustawie o PIP – część 5

W artykule autor kontynuuje omawianie ostatniej zmiany ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589), dokonanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o PIP (Dz. U. Nr 142, poz. 829).
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »