Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiany w Prawie o stowarzyszeniach

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 22.08.2016

Od niedawna, bowiem od 20 maja br., do założenia stowarzyszenia rejestrowego nie jest potrzebna wola 15, lecz tylko 7 osób. Stowarzyszenia uzyskały również możliwość tworzenia posiadających osobowość prawną terenowych jednostek organizacyjnych.

Łukasz Drzewiecki

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zgodnie ze znowelizowanym przez ustawę z dnia 25 września 2015 r.1 art. 9 Prawa o stowarzyszeniach2 od 20 maja 2016 r. do utworzenia stowarzyszenia wystarczy już nie piętnaście, a siedem osób, które uchwalą statut stowarzyszenia oraz wybiorą komitet założycielski albo władze stowarzyszenia. Ustawa nowelizująca zmieniła też nieznacznie wymogi, które powinien spełniać sam statut. Zgodnie z art. 10 Prawa o stowarzyszeniach musi on obecnie określać:

 

 1. nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji;
 2. teren działania i siedzibę stowarzyszenia;
 3. cele i sposoby ich realizacji;
 4. sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków;
 5. władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje;
 6. możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją;
 7. sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności uchwał władz stowarzyszenia;
 8. sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,
 9. zasady dokonywania zmian statutu;
 10. sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

 

Ogólnokrajowe stowarzyszenia zrzeszające osoby wykonujące określony zawód lub zawody pokrewne, podejmujące zadania w zakresie rozpowszechniania wiedzy specjalistycznej i podnoszenia poziomu zawodowego w ramach wewnętrznego systemu potwierdzania kwalifikacji i umiejętności – mają ponadto obowiązek określić w statucie te zadania oraz zakres i sposób ich realizacji.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Drugą istotną zmianą, jaką wprowadziła ustawa z dnia 25 września 2015 r., jest umożliwienie stowarzyszeniom tworzenia terenowych jednostek organizacyjnych. Zgodnie z art. 10a ust. 1 Prawa o stowarzyszeniach – w przypadku utworzenia takiej jednostki statut stowarzyszenia powinien określać:

 

 1. zasady tworzenia oraz rozwiązania terenowej jednostki organizacyjnej;
 2. strukturę organizacyjną terenowej jednostki organizacyjnej;
 3. organy terenowej jednostki organizacyjnej, w tym zarząd, oraz tryb dokonywania ich wyboru lub powoływania;
 4. możliwość otrzymywania przez członków zarządu terenowej jednostki organizacyjnej wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, w przypadku gdy w statucie stowarzyszenia przewidziano możliwość otrzymywania takiego wynagrodzenia przez członków zarządu stowarzyszenia.

 

Terenowa jednostka organizacyjna prowadzi działalność na podstawie statutu stowarzyszenia, a jeżeli statut na to pozwala, może przyjąć również regulamin określający szczegółową jej organizację i sposób działania.

 

Zgodnie z art. 10a ust. 3 Prawa o stowarzyszeniach, jeżeli statut stowarzyszenia tak stanowi, terenowa jednostka organizacyjna może uzyskać osobowość prawną. W takim przypadku statut stowarzyszenia określa:

 

 1. warunki, które muszą być spełnione, aby mogła ona uzyskać osobowość prawną;
 2. zasady gospodarowania majątkiem;
 3. sposób reprezentowania, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych oraz zawierania umów z członkami jej zarządu;
 4. szczegółowe zasady likwidacji.

 

Terenowa jednostka organizacyjna uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosek o wpis do KRS (jak również wniosek o wykreślenie z KRS) może złożyć zarząd stowarzyszenia.

 

W przypadku wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego terenowej jednostki organizacyjnej z osobowością prawną traci ona osobowość prawną, a we wszystkie prawa i obowiązki tej jednostki wstępuje stowarzyszenie. Przeprowadza się również jej likwidację, a majątek pozostały po likwidacji pozostaje majątkiem stowarzyszenia.

 

Zmiany w Prawie stowarzyszeniach, dając możliwość tworzenia terenowych jednostek organizacyjnych, dają stowarzyszeniom również możliwość sprawowania skutecznego nadzoru nad tymi jednostkami. Zgodnie z art. 10b ust. 1 znowelizowanej ustawy – w przypadku gdy działalność terenowej jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie przepisów prawa lub statutu stowarzyszenia, jeżeli statut stowarzyszenia tak stanowi, organ w nim wskazany może podjąć uchwałę o powołaniu zarządu komisarycznego w tej jednostce. Zarząd komisaryczny powołuje się na okres niezbędny do usunięcia nieprawidłowości związanych z rażącym lub uporczywym naruszaniem przepisów prawa lub statutu stowarzyszenia, nie dłuższy jednak niż przewidziany w statucie stowarzyszenia. Uchwała o powołaniu zarządu komisarycznego wskazuje sposób reprezentacji terenowej jednostki organizacyjnej przez ten zarząd. Z dniem podjęcia uchwały o powołaniu zarządu komisarycznego członkowie zarządu terenowej jednostki organizacyjnej zostają odwołani z mocy prawa.

 

 

 

 

___________________________

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1923)

2 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393, z późn. zm.)Stan prawny obowiązujący na dzień 22.08.2016

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • sześć + 0 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Stowarzyszenie jako podmiot prawa

Stowarzyszenie nabywa osobowość prawną po wpisie do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego. Z tą chwilą może być podmiotem praw i obowiązków. Do prowadzenia działalności gospodarczej wymagane jest jednak wpisanie stowarzyszenia również do rejestru przedsiębiorców.

Zwolnienie nieruchomości zajętych przez stowarzyszenia z podatku od nieruchomości

Autor omawia zwolnienie nieruchomości i ich części, zajętych przez stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego z podatku od nieruchomości.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »