Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiany w PIT w 2011 roku

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 03.03.2011

Autor wskazuje i omawia wybrane zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Od 1 stycznia 2011 roku zmianie uległa nie tylko ustawa o podatku od towarów i usług. Zmieniono również, w mniejszym lub większym zakresie, inne ustawy podatkowe. W niniejszym artykule chciałbym przedstawić Państwu kilka zmian dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, które w bieżącym roku wchodzą w życie.

 

 

I. Ustawodawca zmienił artykuł 45c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – zmiany dokonuje art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146). Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2011 r. i ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2010 roku – dotyczy ona „1%”. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, na wniosek podatnika, przekazuje kwotę nieprzekraczającą 1% podatku należnego na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, wybranej przez podatnika z wykazu, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego. Chodzi tu o kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego:

 

  1. z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo
  2. z korekty zeznania, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego

    – po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

 

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Warunkiem przekazania wspomnianego 1% podatku jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Ustawodawca doprecyzował, że za zapłacony podatek uważa się również zaległość podatkową, której wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską Spółkę Akcyjną za polecenie przesyłki listowej.

 

Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje 1% podatku w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe, na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego wskazany w wykazie, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego. Kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego.

 

Co niezmiernie ważne, naczelnik urzędu skarbowego odstępuje od przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, jeżeli organizacja ta nie podała lub nie zweryfikowała, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego, numeru rachunku bankowego lub podany numer rachunku bankowego do przekazania 1% z zeznań podatkowych za rok podatkowy zmieniła w okresie od dnia 15 marca do dnia 31 lipca roku następującego po roku podatkowym. Wymieniona zasada nie ma zastosowania, jeżeli zmiana numeru rachunku bankowego nastąpiła z przyczyn niezależnych od organizacji.

 

II. Do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dodano art. 21 ust. 1 pkt 102 lit. f) – literę f) dodaje art. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1725). Zmiana weszła w życie z dniem 1 lutego 2011 r. i na jej mocy wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych jest zwrot kosztów otrzymany przez bezrobotnego na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu przejazdu na egzamin.

 

III. Artykuł 21 ust. 1 pkt 101 zmieniony został przez art. 1 pkt 11 lit. a) tiret jedenaste ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1478) zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych z dniem 1 stycznia 2011 r. Na jego mocy wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane przez krwiodawców ze sprzedaży pobranej od nich krwi lub jej składników. Do tej pory ów przepis wskazywał, że wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane przez krwiodawców ze sprzedaży pobranych od nich: krwi lub osocza. Zmiana ta ma nie tylko charakter redakcyjny, lecz przede wszystkim rozszerzający zakres zwolnienia.

 

IV. Ustawodawca, ujednolicając ustawy podatkowe, przynajmniej w niektórych aspektach, stanowi, iż akronim PKWiU na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) – powyższe wynika z art. 5a pkt 24 dodanego przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 219, poz. 1442) zmieniającej ustawę z dniem 1 stycznia 2011 r.

 

V. Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 226, poz. 1475) zmienia art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze i drugie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

„Zmieniono proporcje przekazywania środków na Fundusz i zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych pochodzących z odpisów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dotychczas płatnicy będący zakładami pracy chronionej kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów z tytułów określonych w art. 12 ustawy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, wypłacanych przez tych płatników za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej przekazywali w 10% na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a w 90% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Obecnie proporcje te wynoszą: 40% na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a 60% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych” [„Vademecum Doradcy Podatkowego”, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.].

 

W ustawie zmieniono wiele innych przepisów, powyższe wyliczenie omawia jedynie niektóre dokonane przez ustawodawcę zmiany. Gorąco zachęcam do zapoznania się ze wszystkimi.Stan prawny obowiązujący na dzień 03.03.2011

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 - V =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Podatkowe konsekwencje działu spadku sprzed lat

Autor omawia podatkowe konsekwencje działu spadku sprzed lat i wpływ działu na zwolnienia z opodatkowania.

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – część 1

Autor w trzyczęściowym cyklu artykułów zawarł obszerne omówienie zagadnień związanych z amortyzacją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W pierwszej części wyjaśnia, jak należy rozumieć pojęcie wartości początkowej w kontekście przepisów prawa.

Nieodpłatne udostępnienie nieruchomości

Autor omawia podstawowe uregulowania dotyczące nieodpłatnego udostępniania nieruchomości na tle podatku dochodowego. Rozwiewa również wątpliwości, jakie narosły wokół tego tematu w związku ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2009 r.

Wygrane na automatach o niskich wygranych a podatek dochodowy

Artukuł dotyczy nietypowego zagadnienia, którym są wygrane na automatach o niskich wygranych i problem ich należytej dokumentacji w świetle ustawy o podatku dochodowym.

Znaczenie cen transferowych

Jest to pierwszy artykuł z cyklu publikacji poruszających problemy cen transferowych i transakcji między podmiotami powiązanymi – stanowi on niejako wprowadzenie do tematu.

Czym jest sprzedaż premiowa oraz jakie skutki podatkowe powoduje

W artykule wyjaśniono, czym jest sprzedaż premiowa oraz jakie skutki podatkowe powoduje w podatku dochodowym i podatku od towarów i usług.

Możliwości optymalizacji momentu rozpoznania przychodu z tytułu umów najmu

Autor omawia potencjalne możliwości optymalizacji rozpoznania przychodów z tytułu umów najmu.

Istota i zakres uregulowań dotyczących „cienkiej” kapitalizacji

Autor omawia problem niedostatecznej kapitalizacji na gruncie ustaw o podatkach dochodowych.

Samochód – demontaż części ze sprowadzanych aut w kontekście prawa podatkowego

Autor omawia, jakie obowiązki podatkowe ciążą na nabywcach rozbitych samochodów osobowych i ciężarowych przeznaczonych na części.

System podatkowy na Litwie

Autorka omawia podstawowe zasady opodatkowania na terytorium Litwy tak osób fizycznych jak i prawnych.

Metody realizacji zasady sprawiedliwości społecznej. Zagadnienia polityki podatkowej – część 2

Artykuł jest dalszym ciągiem rozważań autora dotyczących zagadnienia powszechności i równości opodatkowania jako wyznaczników zasady sprawiedliwości społecznej.

Ceny transferowe

Ceny transferowe – zasygnalizowanie niektórych problemów.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »