Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiany wpisu w CEiDG dotyczącego miejsca wykonywania działalności gospodarczej

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 15.01.2019

Czy muszę dokonać zmiany wpisu w CEiDG dotyczącego stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli mieszkanie wskazane w wyżej wymienionym polu będzie wynajmowane w ramach tejże działalności po dodaniu dodatkowego PKD kod 68.20.Z? Moja przeważająca działalność to PKD kod 62.01.Z.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prowadzona przez Pana działalność gospodarcza oznaczona kodem 62.01. Z oznacza działalność związaną z oprogramowaniem. Natomiast działalność gospodarcza, do której przypisany jest kod 68.20.Z, obejmuje działalność wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

 

Jak pisał Pan, przeważająca działalność określona jest kodem 62.01.Z. Jak rozumiem, mieszkanie, w którym prowadzi Pan działalność gospodarczą, po rozszerzeniu jej zakresu o wynajem i zarządzanie nieruchomościami będzie mogło być przedmiotem takiego wynajmu.

Obowiązująca od kilku miesięcy ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, podobnie jak poprzednio obowiązująca ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, nakłada na przedsiębiorcę szereg obowiązków związanych z aktualizacja danych podlegających wpisowi do CEIDG.

 

Zgodnie z art. 15 ustawy przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w CEIDG w terminie 7 dni od dnia zmiany danych. Zmiana wpisu obejmuje takie dane jak: imię i nazwisko przedsiębiorcy, dodatkowe określenia, które przedsiębiorca włącza do firmy, o ile przedsiębiorca takich używa; zmiana w informacji o obywatelstwie przedsiębiorcy.

 

Tak samo zgłoszeniu podlega każda zmiana dotycząca adresu do doręczeń oraz adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej oraz innych danych kontaktowych przedsiębiorcy, w szczególności adresu poczty elektronicznej, czy strony internetowej, zmiana numeru telefonu, o ile dane te zostały zgłoszone przez przedsiębiorcę we wniosku o wpis do CEIDG.

 

Zgłoszeniu podlega także zmiana dotycząca przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej według PKD na poziomie podklasy, w tym jednego przedmiotu przeważającej działalności, zmiana dotycząca daty rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, danych innego niż wymieniony w art. 5 ust. 2 pkt 7, 8 i 11 przedstawiciela ustawowego, o ile są wymagane; daty zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej, zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, o ile została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG oraz dotycząca informacji o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, o ile została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG.

 

Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o jego wykreślenie z CEIDG w przypadku zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej lub przekształcenia przedsiębiorcy  będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową, a także wniosek o zmianę danych zawartych w żądaniach dotyczących wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) oraz zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników niepodlegających wpisowi do CEIDG.

 

Jako przedsiębiorca jest Pan zobowiązany posiadać adres do korespondencji oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności. Jeżeli nieruchomość, w której prowadzi Pan działalność, będzie przedmiotem najmu osobie trzeciej i wówczas nie będzie stanowiła miejsca wykonywania Pańskiej działalności gospodarczej, to z natury rzeczy ciąży na Panu powinność zgłoszenia zmiany do CEIDG.  

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 plus 9 =

»Podobne materiały

Usługi zwolnione z VAT przed zmianą ustawy a stan w 2011 r.

Prowadzę działalność gospodarczą o kodzie 90.01.Z (wystawianie przedstawień artystycznych), reprezentuję artystę i fakturuję jego honoraria powiększone o moją prowizję. Do 2010 r. korzystałem ze zwolnienia z VAT. Obecnie nie wiem, jak interpretować art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »