.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana zatrudnienia w ramach jednej placówki

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 13.08.2015

Pracuję w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Od tego roku zmieniono mi zatrudnienie z 6/18 w gimnazjum na 12/18 w przedszkolu specjalnym wchodzącym w skład ośrodka. Przedszkole jest placówką nieferyjną i nikt nie wie, czy mam przychodzić do pracy w czasie wakacji. Dodam, że moja umowa nie została zmieniona – nie został podpisany żaden aneks, nikt mnie o zgodę nie pytał. Wszystko odbywa się w ramach jednej placówki.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że co do zasady, zgodnie z art. 29 § 4 Kodeksu pracy zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej.

 

Jednak zgodnie z art. 10 Karty Nauczyciela stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się w szkole, a w przypadku powołania zespołu szkół jako odrębnej jednostki organizacyjnej – w zespole szkół na podstawie umowy o pracę lub mianowania.

 

Znowelizowany art. 10 ust. 1 KN nakazuje wyraźnie nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem, w przypadku powołania zespołu szkół jako odrębnej jednostki organizacyjnej – w zespole szkół na podstawie umowy o pracę lub mianowania. W takim przypadku po stronie pracodawcy nie będzie już występowała – jak dotychczas – szkoła, gimnazjum, czy też konkretne przedszkole, itp., wchodzące w skład zespołu.

 

W związku z powyższą zmianą nowelizacji uległ także art. 14 KN. Zgodnie z jego nowym brzmieniem akt mianowania i umowa o pracę powinny w szczególności określić:

1) stanowisko i miejsce pracy,

2) termin rozpoczęcia pracy,

3) wynagrodzenie lub zasady jego ustalania,

4) typy (rodzaje) szkół w zespole, w których pracuje nauczyciel – w przypadku zatrudnienia w zespole szkół.

 

Określenie stanowiska i miejsca pracy powinno więc być doprecyzowane. Od 1 września 2007 r. mamy więc do czynienia z następującym podziałem na:

1) pracodawcę – którym będzie sam zespół szkolny,

2) komórki organizacyjne – którymi będą szkoły wchodzące w skład zespołu.

 

Szkoły wchodzące w skład zespołu należy wskazać w umowie o pracę lub akcie mianowania. Natomiast konkretną szkołę, w której nauczyciel będzie prowadził zajęcia, powinno się wówczas oznaczyć jako miejsce pracy nauczyciela.

 

Jeśli chodzi o zmianę stanowiska z nauczyciela szkoły na nauczyciela przedszkola, to wszystko zależy od tego, co miała Pani w akcie mianowania. Nawet jeśli doszło do zmiany niezgodnie z prawem, to po roku stała się ona już prawna, gdyż Pani się nie odwołała.

 

Przedszkola są placówkami nieferyjnymi, a to oznacza, że jeśli działają – powinna Pani przychodzić do pracy w wakacje. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania, zaś nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów. Połączenie przedszkola i szkoły w zespół nie wprowadza żadnych zmian w wymiarze urlopu. W skład zespołu mogą wchodzić placówki nieferyjne (przedszkole) i feryjne (szkoły), mimo iż pracodawcą wszystkich nauczycieli staje się zespół szkolno-przedszkolny. Oznacza to, że nauczyciele przedszkola pozostają pracownikami placówki nieferyjnej, którym przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 35 dni, zaś nauczyciele realizujący pensum w szkole korzystają z urlopu w okresie ferii i w czasie ich trwania.

 

Podsumowując – powinna Pani pracować w przedszkolu w czasie wakacji i potem, zgodnie z planem urlopowym, wykorzystać urlop proporcjonalny do wymiaru etatu z tytułu pracy w przedszkolu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem minus X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »