.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana zakresu obowiązków pracownika

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 10.12.2014

Czy pracodawca nie zmieniając umowy o pracę i warunków płacy może zmienić dotychczasowy zakres obowiązków pracownika?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jednym z konstytutywnych elementów stosunku pracy jest wykonywanie pracy pod kierownictwem pracodawcy, skąd można by wywodzić uprawnienie pracodawcy do dowolnego powierzania pracownikom różnego rodzaju obowiązków, ich czasowej zmiany, czy też uprawnienie do wydawania pracownikom innych poleceń. Z drugiej strony, nawiązując stosunek pracy, pracownik zobowiązuje się wykonywać pracę określonego rodzaju, który wskazany zostaje w umowie o pracę.

 

Należy przede wszystkim rozróżnić sytuację, gdzie nowe obowiązki nie mieszczą się we wskazanym w umowie rodzaju pracy. Ich nakładanie na pracownika jest ograniczone. Wynika to z funkcji ochronnej przepisów prawa pracy, które stabilizują istotne elementy treści stosunku pracy, w tym rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy. Zatem zmiana zakresu obowiązków pracownika, w tym dodanie mu nowych zadań, wymagać będzie zmiany umowy o pracę. Zmiana zakresu obowiązków pracownika może nastąpić w drodze porozumienia stron i zawarcia aneksu do tej umowy. Drugą możliwością jest złożenie pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy – w takim wypadku, jeżeli pracownik odmówi przyjęcia zaproponowanych mu warunków pracy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia.

 

Gdy nałożenie na pracownika obowiązków wykraczających poza umówiony rodzaj pracy ma być czasowe, można zastosować instytucję tzw. powierzenia innej pracy. Zgodnie z art. 42 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, pracownikowi może zostać powierzone wykonywanie innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający trzech miesięcy w roku kalendarzowym. Nie może to jednak powodować obniżenia wynagrodzenia pracownika, a powierzona praca powinna odpowiadać jego kwalifikacjom.

 

Powyższe rygory nie znajdą zastosowania, gdy nakładane obowiązki mieszczą się w rodzaju pracy wskazanej w umowie, czy też są związane z pełnioną przez pracownika funkcją.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 minus 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »