Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana zakresu działalności gospodarczej

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 05.06.2014

Zmiana zakresu działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę wiąże się z obowiązkiem dokonania aktualizacji wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców. Dokonuje się tego za pomocą kodów PKD.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Działalność gospodarcza może być prowadzona w różnorakim zakresie, począwszy od produkcji towarów, handlu, po świadczenie usług. Dla celów statystycznych poszczególne rodzaje działalności określone są kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności, wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r.1

 

Zakres prowadzonej działalności gospodarczej wykonywanej przez przedsiębiorcę powinien być ujawniony we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 8 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej2) lub w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (w szczególności w przypadku spółek prawa handlowego; zgodnie z art. 40 pkt 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym3). Dokonuje się tego przy użyciu kodów PKD.

 

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu, w szczególności w zakresie rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej, w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, powstałej po dniu dokonania wpisu do CEIDG. W praktyce zmiana taka polega na złożeniu wniosku CEIDG-1, w którym należy wskazać kody PKD rodzaju działalności, jaki przedsiębiorca zaczął wykonywać, lub też wykreślić odpowiednie kody, które stały się nieaktualne. Brak aktualizacji zakresu wykonywanej działalności we wskazanym wyżej terminie jest wykroczeniem określonym w art. 601 § 2 Kodeksu wykroczeń4 i podlega karze ograniczenia wolności w wymiarze 1 miesiąca albo grzywny w wysokości od 20 do 5000 złotych (wymierzając grzywnę, bierze się pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe).

 

W odniesieniu do przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców, obowiązek aktualizacji danych dotyczących zakresu wykonywanej działalności nakłada natomiast art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z którym wniosek o wpis do rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu. Jeżeli zmiany nie zostaną dokonane w tym terminie, sąd rejestrowy może wezwać obowiązanych do aktualizacji wpisu, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego5 o egzekucji świadczeń niepieniężnych. W razie niewykonania obowiązków w tym terminie sąd rejestrowy może nałożyć grzywnę w wysokości do 10 000 złotych (grzywna może być ponawiana). Jeżeli nakładane grzywny nie odniosą skutku, sąd rejestrowy może nawet wykreślić wpis z rejestru, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dokonać z urzędu wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy.

 

 

 

 

________________________

1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013, poz. 672, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1203, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101)


Stan prawny obowiązujący na dzień 05.06.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden minus VI =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki