.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Znaczne zmniejszenie zasiłku macierzyńskiego

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 12.03.2010

Od trzech miesięcy przebywam na urlopie macierzyńskim, przedtem całą ciążę przebywałam na zwolnieniu lekarskim. Wypłata chorobowego za ten okres została wyliczona na podstawie średniej pensji z ostatnich 12 miesięcy wraz z czynnikiem prowizyjnym (wypłacany w mojej firmie raz w roku). Firma miesiąc temu zawiesiła z powodów finansowych czynnik prowizyjny i tym samym mój zasiłek macierzyński znacznie się zmniejszył. Czy postępowanie pracodawcy jest zgodne z prawem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasiłek macierzyński przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku i w takiej wysokości wypłacany jest przez cały okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Ustawodawca nie różnicuje wysokości zasiłku macierzyńskiego w oparciu o jakiekolwiek okoliczności i kryteria, tak jak czyni to w przypadku zasiłku chorobowego (podstawa prawna art. 31 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 z późn. zm.).

 

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego stosuje się przepisy obowiązujące przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (art. 47 cytowanej ustawy).

 

„Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy” (art. 36).

 

Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem powyższego okresu 12 miesięcy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.

 

Należy zwrócić uwagę na to, że w razie zmiany umowy o pracę (lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy) w kwestii wymiaru czasu pracy podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana ta nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 40).

 

Równie istotna jest uwaga, że „przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, jeżeli postanowienia układów zbiorowych pracy lub przepisy o wynagradzaniu nie przewidują zmniejszania ich za okres pobierania zasiłku. Składników wynagrodzenia przysługujących w myśl umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, tylko do określonego terminu nie uwzględnia się przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należnego za okres po tym terminie”.

 

Natomiast „premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy miesięczne wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w kwocie wypłaconej pracownikowi za miesiące kalendarzowe, z których wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku”. Przy czym, jeżeli te składniki wynagrodzenia przysługują za okresy kwartalne, to „wlicza się je do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w wysokości stanowiącej jedną dwunastą kwot wypłaconych pracownikowi za cztery kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Składniki wynagrodzenia, przysługujące za okresy roczne, wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w wysokości stanowiącej jedną dwunastą kwoty wypłaconej pracownikowi za rok poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy” (art. 41-42).

 

Reasumując, stwierdzić należy, że wysokość podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego wyliczana jest w sposób identyczny jak wysokość wymiaru zasiłku chorobowego.

 

Biorąc pod uwagę stan faktyczny opisany w pytaniu, to stwierdzić należy, że pracodawca w sposób właściwy, zgodny z przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wyliczył podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego.

 

W związku z utratą prawa pracownicy do prowizji jako składnika wynagrodzenia miesięcznego pracodawca był wręcz zobligowany przez przepisy prawa do ponownego przeliczenia podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego, winien bowiem wyłączyć utraconą część wynagrodzenia (utraconą prowizję) z podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego.

 

Pracodawca postąpił więc zgodnie z prawem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »