.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zmiana wysokości czynszu i opłata za media

Dostałem pismo w sprawie wypowiedzenia czynszu najmu i ustalono jego nową wysokość od 01.01.2011 r. Wskazana kwota nie uwzględnia opłat związanych z eksploatacją lokalu, a do tej pory wszystko było naliczane razem z czynszem. Nie wiem więc, gdzie i jaką kwotę powinienem płacić za media. Czy właściciel nie powinien uwzględnić w czynszu tych opłat?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Lokatorzy (tj. osoby używające cudzych mieszkań np. na podstawie umowy najmu) są zobowiązani opłacać oprócz czynszu również tzw. opłaty niezależne od właściciela. Są to opłaty za dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz za odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych (art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego).

 

Wynajmujący może doliczyć te opłaty do czynszu tylko wtedy, gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług (art. 9 ust. 6 ustawy).

 

Odpowiedź na Pańskie pytanie jest wiec uzależniona od tego, kto podpisał umowę na dostawę energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów.

 

Jeżeli posiada Pan zawartą umowę z dostarczycielem gazu, energii elektrycznej, a co za tym idzie – ma Pan zainstalowany indywidualny licznik, to na Panu będzie spoczywał obowiązek związany z opłatami za media.

 

Jeżeli umowę podpisał właściciel nieruchomości, opłaty związane z użytkowaniem lokalu powinny zostać zawarte w płaconym przez Pana czynszu i być rozliczane w oparciu o przyjęte przez Pana i wynajmującego kryteria takie, jak np. powierzchnia lokalu czy ilość osób w nim zamieszkujących.

 

Kryterium służącym rozliczeniom ciepła zużywanego do ogrzewania pomieszczeń jest powierzchnia ogrzewana w lokalu.

 

Rozliczenie wody dokonywane jest zwykle proporcjonalnie do liczby osób korzystających z wody w poszczególnych lokalach. Jeżeli sposób użytkowania poszczególnych lokali w budynku jest różny, rozliczenie dokonywane jest w oparciu o normatywy zużycia wody podane w rozporządzeniu Rady Ministrów z 18 grudnia 1996 r. w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz zasad ustalania opłat za wodę i wprowadzenie ścieków. W rozporządzeniu tym podane są zróżnicowane normatywne wartości zużycia wody w przeliczeniu na mieszkańca (w lokalach mieszkalnych).

 

Opłaty związane z wywozem śmieci z reguły spoczywają na wynajmującym (choć jest możliwe indywidualne zawarcie umowy przez lokatora), więc powinny być zawarte w czynszu i są rozliczane proporcjonalnie do liczby osób zamieszkujących w lokalu.

 

Reasumując, w przypadku zawarcia indywidualnych umów na dostawę energii, ciepła czy wywóz śmieci opłaty z tym związane obciążają Pana i nie są zawarte w czynszu, jeżeli zaś nie zawarł Pan takich umów i korzysta z mediów na podstawie umowy zawartej przez wynajmującego, opłaty zwiane z eksploatacją lokalu powinny zostać zawarte w czynszu.

 

Oczywiście, mając na uwadze zasadę swobody umów wyrażoną w prawie cywilnym, może Pan uzgodnić z wynajmującym, że on będzie dokonywał wszelkich opłat związanych z eksploatacja lokalu i zwiększy o te opłaty czynsz. Należy jednak pamiętać, że w przypadku gdyby to Pan zawarł z umowę na dostawę mediów, a wynajmujący zaniedbałby obowiązki związanym z ich opłatami, Pan jako strona umowy ponosiłby konsekwencje.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 minus 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl