.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zmiana wymiaru etatu nauczyciela akademickiego

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 10.02.2016

W połowie roku akademickiego otrzymałam decyzję o wypowiedzeniu dotychczasowych warunków. Zmniejszono mi etat, tj. pensum z 360 do 180 godzin. W semestrze letnim, mimo obowiązku przepracowania 90 godzin, przepracowałam ich 240. Uznałam, że 150 godzin to nadgodziny. Przełożony jednak stoi na stanowisku, że rozliczenie dokonywane jest w stosunku rocznym i obowiązuje mnie o odpracowanie 180 godzin semestru zimowego (zatrudnienie na cały etat) i 90 letniego (1/2 etatu). Jak jest naprawdę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 131 ustawy o szkolnictwie wyższym „w szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu kształcenia, nauczyciel akademicki może być obowiązany prowadzić zajęcia dydaktyczne w godzinach ponadwymiarowych”.

 

Ich rozmiar nie może przekraczać dla pracownika naukowo-dydaktycznego 1/4, a dla pracownika dydaktycznego 1/2 wymiaru obowiązków dydaktycznych.

 

Jednak na mocy art. 131 ust. 2 „nauczycielowi akademickiemu, za jego zgodą, może być powierzone prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym powyżej wskazaną liczbę godzin ponadwymiarowych. Zasady oraz tryb powierzania tych zajęć określa senat.”

 

Zgodnie z § 6 rozporządzenia wydanego na podstawie art. 151 ustawy „wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych przyznaje się po dokonaniu rozliczenia godzin zajęć dydaktycznych ustalonych zgodnie z planem, raz w roku, po zakończeniu roku akademickiego, o ile rektor nie zarządzi rozliczania w krótszych okresach”.

 

W uchwale z dnia 25 maja 2010 r., sygn. akt I PZP 4/10, OSNP 2011, nr 1–2, poz. 1, Sąd Najwyższy stwierdził, że „wymiar pensum dydaktycznego nauczyciela akademickiego, który został zatrudniony tylko na część roku akademickiego, oblicza się proporcjonalnie do czasu trwania zatrudnienia (art. 101 ust. 2–4 w zw. z art. 124 u.s.w. z 1990 r.). W razie przekroczenia tak ustalonego pensum wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe staje się wymagalne w dniu ustania stosunku pracy”.

 

Powierzenie prowadzenia zajęć dydaktycznych ponad ustalone dla danego nauczyciela akademickiego pensum dydaktyczne może mieć charakter obowiązkowy bądź też być uzależnione od jego zgody. Zgoda na prowadzenie tych zajęć nie wymaga specjalnej formy. Senat, ustalając zasady i tryb powierzania tych zajęć, powinien określić górną granicę czasu ich prowadzenia, uwzględniając obciążenia naukowe i organizacyjne nauczycieli akademickich na danej uczelni, proporcje przyjęte w art. 131 ust. 1 ustawy.

 

Podsumowując – rozliczenia godzin ponadwymiarowych dokonuje się raz w roku, chyba że senat przyjął inny sposób rozliczania godzin ponadwymiarowych. Stąd pracodawca prawidłowo rozliczył godziny ponadwymiarowe

 

W sytuacji, gdy w trakcie roku akademickiego doszło do zmiany wymiaru etatu, rozliczenie godzin ponadwymiarowych powinno się odbywać proporcjonalnie do wymiaru etatu w każdym semestrze (analogicznie przytoczone orzeczenie SN). Stąd mamy raczej do czynienia z niedopensowaniem, a nie z wypracowaniem godzin ponadwymiarowych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 plus zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl