.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana wydziału i możliwość przywrócenia na poprzednie stanowisko pracy

Autor: Tomasz Libik • Opublikowane: 19.04.2010

Przez ostatnie osiem lat pracowałem w wydziale zajmującym się współpracą zagraniczną i prowadzeniem pewnych projektów unijnych. Kilka miesięcy temu do innego wydziału przyjęto nowego pracownika, któremu przydzielono odebrane mi zadania. Wraz z tym pracownikiem projekty realizuje mój przełożony, jednak ja zostałem od nich odsunięty i od tamtej pory jestem przydzielany do innych wydziałów. Czy mogę domagać się przywrócenia na dawne stanowisko?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasadnicza dla odpowiedzi na pytanie zadane przez Pana jest treść umowy łączącej Pana z pracodawcą.

 

Zgodnie z art. 29 § 1 Kodeksu pracy (w skrócie K.p.) umowa o pracę określa w szczególności strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia, a także rodzaj pracy oraz miejsce wykonywania pracy.

 

Najprawdopodobniej, na co wskazuje powołanie się przez Pana na jednostki w formie wydziałów, jest Pan zatrudniony w jednym z organów administracji państwowej bądź regionalnej.

 

Powszechną praktyką we wskazanych organach jest określanie jako miejsca wykonywania pracy szerokiej jednostki obejmującej np. kilka wydziałów. W takim przypadku przeniesienie do innego wydziału następuje bez zmiany miejsca wykonywania pracy oraz najczęściej bez zmiany rodzaju pracy (np. określenie praca biurowa może się tyczyć pracy w kilku różnych wydziałach). W związku z tym nie ma konieczności składania każdorazowo pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego, a Pan jako pracownik, ze względu na obowiązek pracy w czasie i miejscu wskazanym przez pracodawcę, jest obowiązany podporządkować się poleceniom odgórnie do Pana kierowanym.

 

Jeżeli któryś z warunków umowy rzeczywiście ulega zmianie (np. miejsce wykonywania pracy bądź rodzaj wykonywanej pracy), to konieczne jest każdorazowo zmienienie warunków przez porozumienie stron bądź wypowiedzenie zmieniające (art. 42 § 1 K.p.).

 

Tryb taki nie jest konieczny (w razie zmiany warunków umowy) „w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika” (art. 42 § 4 K.p.).

 

W takim przypadku na okres wskazany powyżej pracodawca bez jakichkolwiek konsekwencji może przenieść Pana na inne stanowisko.

 

W niektórych przypadkach, w razie dokonania przez pracodawcę wypowiedzenia zmieniającego z przyczyn niedotyczących pracownika, po spełnieniu określonych prawem przesłanek można dochodzić odprawy z tego tytułu w wysokości wskazanej w przepisach prawa pracy.

 

Każdorazowa zmiana stanowiska pracy zajmowanego przez Pana stanowi autonomiczną decyzję pracodawcy. Czasem jest ona związana z koniecznością uiszczenia na rzecz pracownika odprawy bądź złożenia wypowiedzenia zmieniającego, jednakże nie uprawnia ona pracownika do wystosowania skutecznego żądania przywrócenia na dotychczas zajmowane stanowisko.

 

W uzupełnieniu pragnę podkreślić, że działanie pracodawcy polegające na zmianie warunków zatrudnienia prowadzących do nierówności pomiędzy Panem a innym pracownikiem, przy spełnieniu określonych przesłanek, może być także rozpatrywane w kategoriach dyskryminacji, jednakże do przesądzenia o wystąpieniu wskazanego zjawiska należy przedstawić więcej przesłanek.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX minus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »