Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana warunków umowy przez adwokata

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 07.08.2014

Mam wynajętego adwokata do prowadzenia mojej sprawy cywilnej. W umowie napisane jest, że chce 4000 zł za poprowadzenie całej sprawy aż do wyroku oraz po 250 zł za obecność na posiedzeniach. Teraz jednak zmienia warunki i zażyczył sobie dodatkowo 1800 zł. Boję się nie zapłacić, ale też nie wiem, czy jego postępowanie jest zgodne z prawem. Proszę o poradę.

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego, zwanego dalej K.c., oraz Kodeks etyki adwokackiej.

 

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pani pytania wynika, iż została zawarta między Panią a adwokatem umowa-zlecenie, na której mocy adwokat zobowiązał się prowadzić Pani sprawę za 4000 zł. Dodatkowo ustaliliście Państwo kwotę 250 zł za każde posiedzenie.

 

Aktualnie adwokat żąda od Państwa dodatkowo kwoty 1800 zł.

 

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż przez umowę-zlecenie przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Istotna z punktu widzenia Pani interesu jest treść art. 735 § 2 K.c., zgodnie z którym „jeżeli nie ma obowiązującej taryfy, a nie umówiono się o wysokość wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy”.

 

Innymi słowy w pierwszej kolejności należy brać pod uwagę zapisy umowy. Z treści postanowień umowy-zlecenia (taki bowiem charakter ma umowa miedzy Państwem a adwokatem) wynika, iż wynagrodzenie zostało określone w dwojaki sposób. Po pierwsze jest to kwota 4000 zł za prowadzenie sprawy, co obejmuje przede wszystkim sporządzanie pism procesowych w sprawie i porady ustne. Po drugie kwota 250 zł za każde posiedzenie. Żadne postanowienie umowy nie przewiduje w swej treści dodatkowego wynagrodzenia za podejmowane czynności. Nie wskazuje Pani nadto, jakoby w sprawie wystąpiły nadzwyczajne okoliczności, które w czasie ustalania wynagrodzenia nie były możliwe do przewidzenia przy dochowaniu należytej staranności.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Jeżeli bowiem w sprawie pojawiłby się okoliczności, które w chwili podpisywania umowy nie były możliwe do przewidzenia przy zachowaniu należytej staranności, adwokat mógłby powoływać się na zasadę wyrażoną w art. 3571 K.c., zgodnie z którym „jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków, spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratę, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, Sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę Sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym”.

 

W mojej ocenie żądanie dodatkowego wynagrodzenia przez adwokata nie znajduje uzasadnienia w prawie. Zasadne jest w przedmiotowej sprawie zwrócenie uwagi na § 1 ust 2 Kodeksu etyki Aadwokackiej, zgodnie z którym „naruszeniem godności zawodu adwokackiego jest takie postępowanie adwokata, które mogłoby go poniżyć w opinii publicznej lub poderwać zaufanie do zawodu”. Zgodnie natomiast z § 44 Kodeksu etyki „adwokat ma obowiązek dążyć do rozstrzygnięć pozwalających zaoszczędzić klientowi kosztów”. Z powyższego w mojej ocenie wynika, iż żądania adwokata jest nie tylko sprzeczne z zawartą umową, ale nadto sprzeczne z zasadami etyki zawodowej.

 

Pragnę zauważyć, że naruszenie Kodeksu etyki może skutkować pociągnięciem adwokata do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Kary dyscyplinarne są następujące:

 

  1. upomnienie,
  2. nagana,
  3. kara pieniężna,
  4. zawieszenie w czynnościach zawodowych na czas od trzech miesięcy do pięciu lat,
  5. wydalenie z adwokatury.

 

Reasumując, z uwagi na przedstawiony przez Panią stan faktyczny, a przede wszystkim brak wskazania, iż w sprawie wystąpiły nowe nadzwyczajne okoliczności, które upoważniałyby do wystąpienia z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia, w mojej ocenie żądanie zapłaty dodatkowo kwoty 1800 zł nie znajduje uzasadnienia w zawartej umowie, ani w innych przepisach prawa. Nie ulega jednak wątpliwości, iż brak takiej opłaty może przełożyć się na zaangażowanie adwokata w sprawę. Powyższe pozostaje jednak do Państwa oceny. W mojej opinii można wskazać w rozmowie z adwokatem na postanowienia Kodeksu etyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus 3 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Odpowiedzialność cywilna adwokata

W sprawie spadkowej adwokat opłacił apelację kwotą 50 zł zamiast 100 zł. Apelacja została odrzucona. Czy jeżeli za namową adwokata złożyłam wniosek o przywrócenie terminu wraz z apelacją, to utracę taką możliwość? Czy mogę pociągnąć adwokata do odpowiedzialności cywilnej? Czy

Umowa dożywocia a zmiana warunków

Tata darował wnukowi i jego żonie dom i działkę w zamian za umowę dożywocia (pomoc w chorobie, pokój, dostęp do innych pomieszczeń itp.). Trzy lata temu wnuk rozwiódł się, nastąpił podział majątku. Umowę dożywocia przejął wnuk, spłacił byłą żonę. Obecnie sprzedał lub

Wynagrodzenie adwokata

Zrezygnowałam z usług pewnego adwokata, lecz on domaga się dodatkowej zapłaty i straszy sprawą sądową. W sumie otrzymał już ok. 10 tys. zł. Pieniądze były zawsze wręczane „do ręki”, nie mam żadnego potwierdzenia odbioru gotówki. Nie było zawartej pisemnej
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »