.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana warunków umowy

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 28.06.2012

Wynajmuję moje mieszkanie. Niedawno spółdzielnia podwyższyła czynsz, o czym poinformowałam najemcę, proponując zmianę warunków umowy. Najemca nie chce jednak zgodzić się na wyższy czynsz, żąda wypowiedzenia umowy i zmiany warunków umowy dopiero po okresie wypowiedzenia. Czy to zgodne z prawem? Czy mogę z kaucji potrącić brakujące kwoty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestie związane z podwyżką czynszu w lokalach mieszkalnych (czyli w zasadzie ze zmianą warunków umowy w tym zakresie) uregulowane zostały w ustawie 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

Procedura i sposób podwyższenia czynszu są ściśle określone w przepisach wspomnianej ustawy.

 

Co do zasady, aby podwyższyć czynsz, właściciel budynku powinien dokonać wypowiedzenia jego dotychczasowej wysokości. Musi to zrobić na piśmie, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego. Termin wypowiedzenia wysokości czynszu lub innych opłat za używanie lokalu wynosi 3 miesiące, chyba że stronyw umowie ustalą termin dłuższy.

 

Kwestię podwyższenia czynszu szczegółowo określa art. 8a przedmiotowej ustawy, jednakże opisane w nim procedury i obwarowania nie dotyczą podwyższenia opłat niezależnych od właściciela – wynika to wyraźnie z brzmienia art. 8a ust. 8 ustawy o ochronie prawa lokatorów.

 

Z Pani pytania wynika, że w przedmiotowej sprawie mamy właśnie do czynienia z sytuacją, kiedy podwyższane są opłaty niezależne od Pani.

 

W takiej sytuacji Pani obowiązki precyzuje art. 9 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym „w razie podwyższania opłat niezależnych od właściciela jest on obowiązany do przedstawienia lokatorowi na piśmie zestawienia opłat wraz z przyczyną ich podwyższenia”. Lokator obowiązany jest opłacać podwyższone opłaty tylko w takiej wysokości, jaka jest niezbędna do pokrycia przez właściciela kosztów dostarczenia do lokalu używanego przez lokatora dostaw, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 8.

 

 

Art. 2 ust. 1 pkt 8 podaje, że „przez »opłaty niezależne od właściciela« należy rozumieć opłaty za dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych”. Warto pamiętać, że ograniczenia w podwyższaniu czynszu i opłat, terminy wypowiedzenia, a nawet zasadniczo możliwość kwestionowania podwyżki przed sądem nie dotyczą podwyżek opłat niezależnych od właściciela, tj. za energię, gaz, wodę dostarczaną do mieszkania lokatora oraz za odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych.

 

W świetle powyższych informacji należy stwierdzić, ż najemca nie może w zaistniałej sytuacji odmówić płacenia wyższego czynszu. Ponadto najemca nie może kwestionować podwyżki czynszu związanej z kosztami niezależnymi od właściciela, tj. opłat za dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych, mimo że faktycznie jest to jakaś zmiana warunków umowy.

 

Pani jako wynajmujący powinna mu jednak przedstawić szczegółowe wyliczenie i podanie przyczyn podwyżki.

 

Nie widzę przeszkód, aby z posiadanej kaucji potrącała Pani należności z tytułu zaległych opłat.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć - 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »