.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zmiana usługodawcy i możliwość rozwiązania umowy

Rok temu namówiono mnie telefoniczne na usługę wydruku ulotek reklamujących moją działalność. Byłam przekonana, że cena usługi to 500 zł brutto, okazało się, że netto. Po długich sporach zapłaciłam. Umowa jest na 2,5 roku. Obecnie zmienił się właściciel tej firmy i nie wiem, czy mogę jakoś rozwiązać zawartą umowę, żeby nie płacić dalszych rat za usługę. Proszę o poradę.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po analizie przedstawionego przez Panią stanu faktycznego sprawy oraz zapoznaniu się z przesłaną przez Panią dokumentacją stwierdzić niestety należy, iż wobec tego, że przedmiotowa umowa została przez Panią zawarta w ramach prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej, nie znajdą do niej zastosowania przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), które umożliwiają konsumentom odstąpienie od umowy zawartej telefonicznie w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia (art. 7 tej ustawy).

 

Powyższe sprawia zarazem, że zasadniczo ochrony swoich interesów może Pani poszukiwać w regulacji Kodeksu cywilnego, a ze względu, jak Pani wskazuje, na wprowadzenie Pani w błąd przez konsultanta, z którym zawarła Pani telefonicznie tę umowę, zastosowanie w Pani sprawie mogą ewentualnie znaleźć przepisy dotyczące wad oświadczenia woli złożonego właśnie pod wpływem błędu.

 

Zgodnie bowiem z przepisem art. 84 § 1 Kodeksu cywilnego „w razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej”. Ponadto (§ 2), „można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny)”.

 

Wobec powyższego zatem, jeżeli przedstawiciel wspomnianej firmy przedstawił Pani informacje odnośnie oferty w sposób jednoznaczny i jasny, a błąd ten wynikał jedynie z Pani niewłaściwej interpretacji tych informacji, to niestety nie mogłaby Pani wycofać się z tej transakcji z powodu błędu. Jeżeli natomiast jest Pani przekonana, że udzielone Pani informacje były nierzetelne i wprowadzające w błąd, a mając pełną wiedzę o kosztach proponowanej Pani oferty, umowy takiej by Pani nie zawarła, to warto by było podnieść zarzut błędu i na tej podstawie uchylić się od skutków prawnych złożonego przez Panią oświadczenia woli zawarcia tej umowy.

 

Mając powyższe na uwadze, w zaistniałej sytuacji powinna Pani wystosować do tej firmy pisemne oświadczenie, że wobec błędnego przedstawienia Pani warunków umowy dotyczących przede wszystkim ceny proponowanej Pani usługi uchyla się Pani od skutków prawnych złożonego przez Panią oświadczenia woli i odstępuje Pani od kontynuowania umowy.

 

W tym miejscu podkreślenia wymaga, że nie mając solidnych podstaw do stwierdzenia i wykazania, że została Pani wprowadzona w błąd przez konsultanta firmy, niestety naraża się Pani na ewentualne postępowanie sądowe o zapłatę żądanych przez omawianą firmę należności i związane z takim postępowaniem koszty.

 

Jeżeli natomiast chodzi o kwestię zmiany podmiotu usługodawcy, to wobec tego, że zawarta przez Panią umowa nie zawiera obowiązku wykonania zakupionej usługi przez ściśle określony podmiot ani przez wprost wskazane w umowie osoby, a zmiana usługodawcy nastąpiła w wyniku przekształcenia lub przejęcia jego firmy przez inny podmiot, okoliczność ta niestety nie stanowi podstawy do wypowiedzenia i odstąpienia od przedmiotowej umowy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć plus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl