Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana umowy o pracę bez aneksu

Autor: Anna Jędrzejczak • Opublikowane: 08.05.2009

Byłem kierowcą. Po mojej chorobie kierownik przeprowadził ze mną rozmowę i przeniósł mnie na stanowisko magazyniera. Nie było rozmowy o zmianie wynagrodzenia. Nie dostałem aneksu do umowy o pracę, a w tej chwili, po pół roku, kierownik upomina się o zwrot dodatku kierowcy. Co w tej sytuacji mam zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowa o pracę w pierwotnej wersji była zawarta w formie pisemnej (na obowiązek zachowania tej formy wskazuje przepis art. 29 § 2 Kodeksu pracy). Każda zmiana tej umowy powinna być zawarta również w formie pisemnej (art. 29 § 4 Kodeksu pracy), a jeśli zawarto ją w formie ustnej, to zmiana taka powinna być potwierdzona na piśmie.

 

Zawarcie porozumienia zmieniającego warunki umowy o pracę (zmiana rodzaju wykonywanej pracy, zmiana stanowiska pracy), jeżeli nie zostało dokonane w formie pisemnej, wymaga niezwłocznego potwierdzenia na piśmie. Brak tego potwierdzenia nie skutkuje, co prawda, nieważnością czynności (zatem przeniesienie na inne stanowisko było skuteczne), ale jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika.

 

Wynagrodzenie oraz rodzaj wykonywanej pracy to tzw. elementy istotne (łac. essentialia negotti) umowy o pracę.

 

Jeżeli w treści porozumienia zmieniającego zawartego ustnie z pracodawcą nie było mowy o zmianie kwoty lub składników wynagrodzenia (tzn. został Pan przesunięty na inne stanowisko bez zmiany wynagrodzenia), a pracodawca nadal wypłacał Panu dotychczasową kwotę wynagrodzenia, to nie ma podstaw do żądania od Pana zwrotu określonych składników wypłaconego wynagrodzenia.

 

W tej sytuacji powinien Pan odpowiedzieć pisemnie (ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) na żądanie pracodawcy zwrotu wypłaconych kwot wynagrodzenia. Forma pisemna takiego pisma będzie mogła stanowić dowód w ewentualnym procesie o zwrot kwoty dodatku do wynagrodzenia.

 

W piśmie takim powinien Pan zawrzeć wszelkie argumenty świadczące o niezasadności żądań pracodawcy, tj. niezmienianie umowy o pracę w zakresie wynagrodzenia oraz niepotwierdzenie na piśmie zmiany umowy o pracę w zakresie zmiany stanowiska pracy i rodzaju pracy (wykroczenie, jakiego dokonał pracodawca przeciwko prawom pracownika – art. 281 pkt 2 Kodeksu pracy).

 

Pozostaje jeszcze kwestia samej rozmowy o zmianie stanowiska pracy – jak Pan to określił – z „kierownikiem”. Trudno mi ocenić, czy była to rozmowa wiążąca strony, tj. czy „kierownik" był Pańskim pracodawcą lub działał w imieniu pracodawcy.

 

Jeśli „kierownik" nie miał umocowania do zawierania porozumienia zmieniającego umowę o pracę w imieniu pracodawcy, to rozmowa między Panem a „kierownikiem" w ogóle nie stanowiła zmiany umowy o pracę, a co za tym idzie – żądania zwrotu kwoty dodatku byłyby całkowicie bezpodstawne.

 

Aby stwierdzić, kto jest Pana pracodawcą, tj. kto może dokonywać zmian w umowie o pracę w imieniu pracodawcy oraz kto może udzielać pełnomocnictwa do dokonywania takich czynności – należy zapoznać się z treścią pierwotnej umowy o pracę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć + 0 =

»Podobne materiały

Egzekucja wyroku zasądzającego przywrócenie do pracy

Pracownik przywrócony do pracy (na podstawie prawomocnego wyroku) zgłosił się do zakładu w celu jej podjęcia. Nie został wpuszczony przez ochroniarza, który poinformował go, ze przełożony wniósł w sprawie wniosek o wznowienie postępowania. Jakie roszczenia przysługują powodowi oraz czy możliwa jest

 

Stan nieczynny nauczyciela a okres przedemerytalny

Czy nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny na pół roku przed nabyciem prawa do ochrony emerytalnej nabywa te prawa, jeśli 56. rok życia kończy na kilka dni przed zakończeniem stanu nieczynnego?  

 

Zmiana miejsca pracy

Miejscem pracy w mojej umowie o pracę jest Wrocław. Jakiś czas temu przeniesiono mnie do innego oddziału firmy, poza obszar Wrocławia. Nie zmieniono przy tym miejsca pracy w mojej umowie. Czy pracodawca nie powinien płacić mi diety za każdy dzień pracy w oddziale poza Wrocławiem? Gdy dawniej byłam w

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »