.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana treści służebności drogi koniecznej

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 05.10.2011

Czy właściciel posesji może jednostronnie zmienić położenie drogi koniecznej o utwardzonej nawierzchni, istniejącej i użytkowanej od 10 lat, na drogę równoległą o tej samej długości, biegnącą przez trawnik bezpośrednio po nieutwardzonym pasie drogi do posesji użytkownika drogi koniecznej? Droga utwardzona jest zapisana w akcie notarialnym i księdze wieczystej.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Służebność drogi koniecznej jest ze swej natury zaliczana do służebności gruntowych, a co za tym idzie, stosuje się do niej m.in. przepis art. 291 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „jeżeli po ustanowieniu służebności gruntowej powstanie ważna potrzeba gospodarcza, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać za wynagrodzeniem zmiany treści lub sposobu wykonywania służebności, chyba że żądana zmiana przyniosłaby niewspółmierny uszczerbek nieruchomości władnącej”.

 

Jak zatem z powyższego wynika, koniecznymi przesłankami dopuszczalności zmiany treści służebności drogi koniecznej są:

 

  1. ważna potrzeba gospodarcza właściciela gruntu obciążonego,
  2. ustanowienie odpowiedniego wynagrodzenia dla właściciela gruntu, na którego rzecz służebność została ustanowiona,
  3. brak ryzyka poniesienia przez właściciela gruntu, na rzecz którego służebność została ustanowiona, niewspółmiernego uszczerbku w wyniku zmiany treści tej służebności.

 

Wszystkie powyższe przesłanki muszą wystąpić łącznie, a ciężar wykazania, iż po stronie właściciela gruntu obciążonego istnieje ważna potrzeba gospodarcza, przemawiająca za zmianą treści tej służebności, spoczywa na tym właścicielu.

 

Co do zasady zmiany treści służebności można dokonać w wyniku umowy między właścicielami gruntu obciążonego i gruntu, na rzecz którego służebność została ustanowiona (nieruchomości władnącej), a w przypadku braku dojścia w tym przedmiocie do kompromisu, właścicielowi gruntu obciążonego służy prawo wystąpienia ze swoim roszczeniem do sądu.

 

Nie ma natomiast możliwości jednostronnej zmiany treści służebności drogi koniecznej, a wszelkie działania ze strony właściciela gruntu obciążonego zmierzające do wprowadzenia takich zmian ulegają ograniczeniom, natomiast właścicielowi nieruchomości władnącej przysługuje w takiej sytuacji żądanie zaniechania naruszeń i przywrócenia stanu pierwotnego tej drogi.

 

Jeśli jest Pan zainteresowany dalszą pomocą, to informuję, że nasz serwis świadczy również usługi w zakresie przygotowania pism, reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 - IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl