.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zmiana terminu urlopu

Autor: Bogumił Wasilewski • Opublikowane: 08.01.2013

W naszej firmie planuje się urlopy w styczniu. Zaplanowałem sobie urlop od 16 do 31 sierpnia*. Bez żadnego sensownego powodu szef zmienił termin mojego urlopu. Wychodzi na to, że urlop będę miał od 20 do 31 sierpnia. Czy szef miał prawo zmienić termin urlopu?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawowe przepisy, które regulują opisany przez Pana stan faktyczny, to art. 163 § 1 i 11 oraz art. 164 § 2 Kodeksu pracy (dalej: K.p.).

 

Jak stanowi art. 163 K.p.:

 

„§ 1. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672.

 

§ 11. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Przepis § 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio”.

 

Nie wskazał Pan, czy Pana pracodawca jest zobowiązany do tworzenia planu urlopów, jednak nie ma to wielkiego wpływu na możliwość powrotu do pierwotnie ustalonego, zaplanowanego urlopu. Należy uznać, że w firmie, w której Pan pracuje, nawet jeśli nie ma obowiązku planowania urlopów, pewien wewnętrzny zwyczaj decyduje o tym, że urlopy są ustalane przy wzięciu pod uwagę indywidualnych planów poszczególnych pracowników i sporządzany jest grafik – plan urlopów. Pracodawca zatem stosuje korzystne dla pracowników planowanie czasu wypoczynku w skali roku kalendarzowego, co jest niewątpliwie pozytywnym elementem organizacji pracy, gdyż pracownik może z dużym wyprzedzeniem zaplanować sposób spędzenia wolnego czasu i nawet zaciągnąć pewne zobowiązania – np. zamówić zorganizowany wypoczynek. Pracodawcy daje to komfort panowania nad organizacją czasu pracy i m.in. uniknięcia kumulacji wniosków urlopowych w jednym okresie, np. w popularnym urlopowo lipcu.

 

Urlop jest uprawnieniem pracownika, jednak to pracodawca w ramach swoich kierowniczych uprawnień ma ostateczny wpływ na termin urlopu. Oczywiście pracownik może negocjować ten czas, a pracodawca powinien uwzględnić jego wnioski i prośby. Należy jednak pamiętać, że to pracodawca odpowiada ostatecznie za funkcjonowanie zakładu pracy i ciągłość procesu pracy, dlatego może on wywierać znaczący wpływ na decyzje pracowników i np. nie uwzględnić z jakichś przyczyn konkretnego terminu urlopu, który proponuje pracownik. Po to właśnie jest instytucja planowania urlopów, aby negocjacje terminów odbyły się z dużym wyprzedzeniem, a strony nie były później wzajemnie zaskakiwane nagłymi zmianami, które mogą utrudnić prowadzenie procesu pracy.

 

Dlatego ustawodawca wprowadził ograniczenie możliwości zmiany terminów zaplanowanych urlopów, gdy któraś ze stron chciałaby wycofać się z przyjętych w planie ustaleń.

 

Art. 164 K.p. podaje:

 

„§ 1. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami.

 

§ 2. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy”.

 

Przesunięcie terminu może nastąpić na wniosek pracownika, jednak musi on umotywować to ważnymi przyczynami.

 

Z inicjatywy pracodawcy przesunięcie terminu urlopu może nastąpić z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

 

Są tu przyjęte kryteria ocenne, bo każdorazowo należy ocenić, cóż to jest „ważna przyczyna” bądź „szczególna potrzeba pracodawcy”.

 

Przyjmuje się, że ze strony pracownika ważnymi przyczynami mogą być na przykład: konieczność opieki nad bliską osobą, zmiana terminu wycieczki (odgórna), zmiana terminu urlopu współmałżonka.

 

Ze strony pracodawcy najczęściej są to następujące przyczyny: choroba innego pracownika, kontrola, nadzwyczajne zamówienie, zła sytuacja zakładu pracy. Należy pamiętać, że muszą to być szczególne potrzeby, a nie zwykłe potrzeby, które można zaspokoić siłami innych pracowników lub w inny sposób. Jednak nawet uznając, że zaistniała szczególna potrzeba, przesunięcie urlopu może nastąpić, jeśli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

 

Tu znowu trzeba wiedzieć, że ostateczna decyzja należy do pracodawcy, jednak winien on działać racjonalnie i przewidywalnie, dlatego przesunięcie zaplanowanego terminu urlopu powinno następować tylko w nadzwyczajnych sytuacjach. Jeśli nie zachodzą te sytuacje, pracownik może w oparciu o przepis art. 164 § 2 K.p. żądać od pracodawcy zaniechania zmiany zaplanowanego terminu urlopu.

 

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że w przypadku bezpodstawnego przesunięcia terminu urlopu można w konkretnych przypadkach zastosować w drodze analogii przepis art. 167 § 2 K.p., który stanowi:

 

„§ 2. Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu”.

 

Jednak każdorazowe rozstrzygnięcie zależy tu od stanu faktycznego.

 

Podnosi się również, że w przypadku nieuzasadnionego przesunięcia terminu urlopu pracownikowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze do pracodawcy o pokrycie wydatków poniesionych w związku z planowanym urlopem, które nie zostały zwrócone – art. 471 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 300 K.p.

 

Są to jednak przypadki rzadkie i niechętnie stosowane przez pracowników.

 

Jeśli pracodawca będzie nieugięty, proszę również pamiętać, że być może w Pana przypadku udałoby się zastosować do dni 16 i 17 sierpnia przepis art. 1672 K.p.:

 

„Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu”.

 

 

*Stan prawny z dnia 18.04.2012 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX - 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl