.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zmiana przedmiotu działalności spółki - Forex

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 18.10.2015

Nasza firma chciałaby zacząć zarabiać, inwestując kapitał na rynku Forex, prowadząc działalność tylko na własny rachunek. Niestety w umowie założycielskiej spółki, a dokładnie w przedmiocie działalności nie mamy wpisanej takiej pozycji. To, że musimy dodać taką działalność do przedmiotu działalności (przy okazji chcielibyśmy wykreślić kilka innych pozycji) i wpisać ją do KRS, nie ulega wątpliwości. Nie jesteśmy jednak pewni, czy do takiej czynności wystarczy jedynie uchwała wspólników, czy niezbędna jest tu pomoc notariusza i sporządzenie np. aktu notarialnego. Niestety trafiamy na sprzeczne informacje w tej kwestii. Prosiłabym także o potwierdzenie, kodu PKD-6499Z, tzn. czy dokładnie taki powinniśmy dodać do naszej działalności.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spółka z o.o. zamierza zmienić część swego przedmiotu działania poprzez dodanie określonego rodzaju (wg PKD) oraz wykreślenie części działalności ujawnionych w KRS.

 

Stosownie do obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością określa m.in.: przedmiot działalności spółki (art. 157). Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być również zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym (wzorzec umowy).

 

Słowo „powinna” oznacza konieczność zachowana danej formy – aktu notarialnego. Ta forma nie jest wymagana, gdy umowa spółki jest zawierana przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym – zawierana ona jest poprzez wykorzystanie wzorca i podpis elektroniczne. Możliwa jest zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawartej przy wykorzystaniu wzorca – ale dopiero po zarejestrowaniu spółki w KRS.

 

Kodeks spółek handlowych zawiera regulacje odnoszące się do zmiany umowy spółki. Oto ich fragment:

 

„Art. 255. § 1. Zmiana umowy spółki wymaga uchwały wspólników i wpisu do rejestru.

 

§ 2. Obniżenie kapitału zakładowego w trybie art. 199 § 5 wymaga uchwały zarządu i wpisu do rejestru.

 

§ 3. Uchwały, o których mowa w § 1 i 2, powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza”.

 

Jak już Pani sobie zdaje sprawę, zmiana umowy spółki wymaga uchwalenia tej zmiany przez zgromadzenie wspólników. Musi to być uchwała poparta przez wszystkich wspólników lub co najmniej wymaganej prawem większości. Ze wskazanego przepisu jasno wynika, że uchwala w sprawie zmiany umowy spółki powinna być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza. Nie mniej, ni więcej.

 

Projekt uchwały może być sporządzony w dowolnej formę. Ale jej podjęcie to konieczność zaprotokołowania uchwały przez notariusza. A ten z kolei sporządza protokół ze zgromadzenia wspólników w formie aktu notarialnego. Gdyby protokół był tylko w zwykłej formie pisemnej, uchwała o zmianie umowy spółki uznana byłaby za niepodjęta i nieważną.

 

Dodatkowo wskażę, iż art. 77 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, że uzupełnienie lub zmiana umowy (w tym również umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) wymaga zachowania takiej formy, jaką ustawa (np. Kodeks spółek handlowych) lub strony przewidziały w celu jej zawarcia.

 

Kodeks wymaga dla zawarcia umowy spółki formy aktu notarialnego – tym samym jej zmiana również musi być dokonana w formie aktu notarialnego.

 

Wskazuje Pani na rozbieżności co do wymaganej formy zmiany umowy spółki. Spotkała się Pani z tym, że w wyjątkowych sytuacjach zmiana umowy spółki nie wymaga formy aktu notarialnego lub określone zmiany nie są traktowane jak zmiana umowy spółki lub nie wymagają zmiany umowy spółki.

 

Dotyczy to jednak tylko podwyższenia kapitału zakładowego, które następuje na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki przewidujących maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego i termin podwyższenia. Cytuje art. 257 § 1: „jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje nie na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki przewidujących maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego i termin podwyższenia, może ono nastąpić jedynie przez zmianę umowy spółki”.

 

Wszelkie inne zmiany umowy spółki wymagają zachowania formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Spółka w przedmiocie działalności nie będzie miała wpisanej działalności maklerskiej, spółka nie będzie więc prowadziła biura maklerskiego, spółka dokonywać będzie zakupu i sprzedaży papierów wartościowych wyłącznie na swój rachunek , spółka nie będzie dokonywać transakcji zakupu i sprzedaży papierów wartościowych na zlecenie swoich klientów.

 

W związku z tym wskazane PKD- 6499Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, obejmująca m.in: działalność inwestycyjną na własny rachunek dokonywaną poprzez lokatę kapitału za pośrednictwem przedsiębiorstw wysokiego ryzyka, klubów inwestycyjnych itp. – jest prawidłowe.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 - 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl