.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zmiana pracodawcy a nagroda po 45 latach pracy

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 17.05.2015

Jestem na emeryturze, ale pracuję w jednostce budżetowej. Mój zakład pracy został rozwiązany i przejął go inny pracodawca. Obecnie dokonuje on zwolnień grupowych. Mam niebawem otrzymać wypowiedzenie. Czy istnieje jakaś podstawa prawna do otrzymania nagrody jubileuszowej po 45 latach pracy – termin przypada w sierpniu. Czy mogę być na zwolnieniu lekarskim do lipca i wrócić do pracy? Czy mogę dostać tę nagrodę wcześniej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych pracownik samorządowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe.

 

Pracownikowi samorządowemu, który wykonuje pracę w urzędzie lub jednostce w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się okres zatrudnienia u tego pracodawcy do dnia rozpoczęcia tego urlopu.

 

Jeżeli w aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji, warunkiem ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej jest udokumentowanie przez pracownika samorządowego prawa do tej nagrody.

 

Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika samorządowego prawa do tej nagrody.

 

Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi samorządowemu w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty.

 

Jeżeli pracownik samorządowy nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudniony w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.

 

W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę pracownikowi samorządowemu, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

 

W przypadku pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę mamy bowiem do czynienia z „wielopoziomową" regulacją płacową.

 

I poziom stanowią przepisy ustawy o pracownikach samorządowych. Podstawowe warunki wynagradzania określają tu przepisy art. 36 i 38 ustawy. Zgodnie z nimi pracownikom samorządowym powinny przysługiwać następujące świadczenia:

 

 • wynagrodzenie zasadnicze,
 • dodatek za wieloletnią pracę (tzw. dodatek stażowy),
 • opcjonalnie dodatki: funkcyjny i specjalny, a także nagroda pieniężna,
 • nagroda jubileuszowa,
 • odprawa emerytalno-rentowa (w przypadku dłuższego stażu pracy – w kwocie wyższej niż przewidziana w przepisach Kodeksu pracy),
 • tzw. trzynastka – dodatkowe wynagrodzenie roczne.

 

Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych określa natomiast jedynie:

 

 • wykaz stanowisk,
 • minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach,
 • minimalne warunki wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach,
 • warunki przyznawania i wypłacania dodatku stażowego, nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalno-rentowej.

 

Przepisy rozporządzenia nie pozwalają na wcześniejszą wypłatę nagrody jubileuszowej na wniosek pracownika. Stanowią one wprost, że wypłata następuje w dniu upływu okresu upoważniającego do otrzymania takiej nagrody.

 

Przepisy ustawy o pracownikach samorządowych nie pozwalają tez na odmienne uregulowanie kwestii związanych z nagrodą jubileuszową w aktach prawa wewnętrznego takich jak regulaminy wynagradzania. Oznacza to, że jedynym aktem tu obowiązującym jest przytoczone wcześniej rozporządzenie.

 

Wynika z niego, że prawo do wcześniejszej wypłaty nagrody jubileuszowej może powstać tylko w przypadku, gdy na mniej niż 12 miesięcy przed jej nabyciem ustałby stosunek pracy w związku z przejściem pracownika na emeryturę (co nie jest już możliwe, gdyż jest Pan już emerytem).

 

Powrót do pracy w lipcu także nie rozwiązuje sprawy, gdyż termin nabycia uprawnień do nagrody przypada na sierpień.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • II minus cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl