Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana pozwolenia na budowę

Autor: Anna Wyląg • Opublikowane: 11.09.2012

Pozwolenie zostało wydane na gminę. Inwestorem realizującym zadanie będzie samorządowy zakład budżetowy tej gminy. Czy jest konieczność dokonania zmiany pozwolenia na budowę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W mojej opinii gmina oraz samorządowy zakład budżetowy to dwa odrębne podmioty prawne.

 

W związku z powyższym niezbędne będzie zmiana pozwolenia na budowę w trybie art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, który cytuję poniżej:

 

„Art. 40. 1. Organ, który wydał decyzję określoną w art. 28, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4.

3. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji”.

 

Wobec powyższego niezbędne złożenie do właściwego organu, tj. wydziału architektury starostwa powiatowego miejsca położenia nieruchomości wniosku przeniesienie decyzji (zmianę) o pozwoleniu na budowę.

 

Do wniosku o zmianę pozwolenia na budowę należy dołączyć:

 

  • zgodę obecnego inwestora na przeniesienie pozwolenia na budowę,
  • oświadczenie nowego właściciela o przejęciu wszystkich warunków zawartych w decyzji,
  • kopię decyzji,
  • oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomości na cele budowlane,
  • dziennik budowy do wglądu,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 90,00 zł.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - 2 =

»Podobne materiały

Zmiany w planie budowy i niezastosowanie się do nich

Wraz z rodzicami wybudowałem dom, którego pierwszy projekt w metrażu przekraczał limit o kilka metrów. Kazano nam zmienić projekt (zmniejszyć dom). Projekt zmieniono, ale ostateczna wersja domu i tak odpowiada pierwszemu planowi. Ostatnio dowiedziałem się, że grozi nam wysoka kara. Czy to prawda? Co

Uznanie przyczepy gastronomicznej za tymczasowy obiekt budowlany

W tym roku otworzyłam małą gastronomię prowadzoną w przyczepie gastronomicznej, czyli „interes na kółkach”. Przyczepa jest zarejestrowana w urzędzie komunikacji, posiada ważne przeglądy i autocasco, pozwolenie z sanepidu, spełnia też wszystkie wymogi unijne. Na prowadzenie tej dzia
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »