Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana planu budowlanego

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 20.01.2011

Otrzymałam pozwolenie na budowę, mam projekt domku, ale nie rozpoczęłam jeszcze budowy. Chcę zrezygnować z projektu i postawić na działce domek holenderski. Jak wyglądają procedury zmiany planu budowlanego? Czy mogę wykorzystać moje pozwolenie na budowę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z prawem zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. Jeżeli w ostatecznym projekcie zatwierdzonym przez wydanie pozwolenia na budowę zdecydujemy się wprowadzić zmiany, musimy wiedzieć, czy będą one zaliczone do istotnych czy nieistotnych. W przypadku zmian istotnych trzeba bowiem wystąpić do starosty o uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

 

Przepisy prawa nie definiują precyzyjnie i jednoznacznie granicy między istotnym a nieistotnym odstępstwem od projektu. Wskazówką może być jednak rodzaj zmian, które zostały uznane za istotne i wymagają wydania kolejnej decyzji pozwalającej na budowę. Są to m.in.:

  1. zmiana objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu – istotne będzie zatem na przykład inne usytuowanie budynku względem granic działki i nieruchomości sąsiednich;
  2. zmiany charakterystycznych parametrów domu: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji – nie można zatem samodzielnie zwiększyć powierzchni domu, dobudować piętra ani też odwrotnie: z domu piętrowego uczynić parterowego, dobudować dodatkowego pokoju czy garażu albo też zwiększyć lub zmniejszyć długości i szerokości domu;
  3. zmiana warunków korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne (dotyczy to obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, urzędy, ośrodki zdrowia);
  4. zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części – na przykład zamiast budynku gospodarczego chcemy wybudować duży warsztat samochodowy lub też część domu przeznaczyć na sklep; 
  5. zmiana ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w wyniku czego projekt stałby się sprzeczny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy – na przykład na terenie zabudowy mieszkaniowej postanawiamy zbudować zakład produkcyjny.

 

We wszystkich opisanych sytuacjach zmiany wymagają wstrzymania prac budowlanych i złożenia wniosku o zmianę pozwolenia na budowę. Do wniosku należy dołączyć nowy projekt domu i czekać na decyzję o zatwierdzeniu projektu oraz na wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Dopiero wtedy można wznowić prace budowlane. 

 

Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedstawionej przez Panią sprawy, należy wskazać, że jeżeli chce Pani zmienić m.in. parametry domu, to niezbędne będzie złożenie do organu administracji publicznej, który wydał pozwolenie na budowę, wniosku o zmianę tego pozwolenia. Należy dołączyć do niego nowy projekt i opisać dokładnie poszczególne zmiany, które chciałaby Pani wprowadzić względem projektu pierwotnego.

Jeśli właściwy organ nie udzieli odpowiedzi w ciągu 14 dni od przedstawienia szczegółowych rozwiązań, uważa się, że uznał planowane odstąpienie za nieistotne.

Należy pamiętać, że projektant jest zobowiązany zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (opis i rysunek) o odstępstwach od projektu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V plus cztery =

»Podobne materiały

Zmiana pozwolenia na budowę

Pozwolenie zostało wydane na gminę. Inwestorem realizującym zadanie będzie samorządowy zakład budżetowy tej gminy. Czy jest konieczność dokonania zmiany pozwolenia na budowę?

Istotne odstępstwo od projektu budowlanego

Podczas budowy domu okazało się, że muszę nieco zmienić projekt. W jakim przypadku będzie to istotne odstępstwo od projektu budowlanego? W jaki sposób uzyskać pozwolenie na użytkowanie budynku?

Sprawdzenie projektu budowlanego

Czy projekt budowlany wybicia okna (wykonania nadproża) w budynku wielorodzinnym wymaga sprawdzenia projektu? Obowiązek sprawdzenia dotyczy „projektów obiektów o prostej konstrukcji” – jest to zbiór otwarty. Nadproże jest zdecydowanie prostszą konstrukcją niż np. dom jednorodzinny.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »