Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana obywatelstwa a świadczenia alimentacyjne

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 16.10.2013

Płacę alimenty na mojego 23-letniego syna, który przerwał studia i obecnie nie uczy się ani nie pracuje. Staram się o zniesienie obowiązku alimentacyjnego, ale postępowanie prawdopodobnie potrwa jeszcze długo. Niedawno jednak przyjąłem obywatelstwo innego państwa i zarazem utraciłem obywatelstwo polskie. Według prawa mojego nowego kraju obowiązek wypłacania świadczeń alimentacyjnych wygasa, kiedy dziecko kończy 18 lat. Czy w związku ze zmianą obywatelstwa mogę przestać płacić alimenty, nie czekając na koniec postępowania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W sprawie o alimenty zgodnie z art. 27 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie: K.p.c.) sądem właściwym miejscowo jest sąd rejonowy właściwości ogólnej, czyli ten, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Przepisy pozwalają jednak na wytoczenie powództwa o alimenty przed sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, czyli powoda – zgodnie z art. 32 K.p.c. Powództwa o alimenty rozpoznają wydziały rodzinne sądów rejonowych.

 

Z dniem 18 czerwca 2011 r. w państwach członkowskich Unii Europejskiej, z wyjątkiem Królestwa Danii oraz Zjednoczonego Królestwa, podlega stosowaniu protokół o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych sporządzony w Hadze dnia 23 listopada 2007 r., stosownie do art. 4 decyzji Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską protokołu haskiego z dnia 23 listopada 2007 r. o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych (Dz. U. L 331 z 16 grudnia 2009 r., s. 17).

 

Zgodnie ze wspomnianym powyżej art. 4 (stosowanie prawa wewnętrznego miejsca stałego pobytu wierzyciela) zobowiązania alimentacyjne wymienione w art. 1 (przedmiot konwencji) podlegają prawu wewnętrznemu miejsca stałego pobytu wierzyciela – uprawnionego dziecka. W razie zmiany miejsca stałego pobytu wierzyciela stosuje się prawo wewnętrzne nowego miejsca stałego pobytu od chwili, w której nastąpiła zmiana.

 

Nawet jeśli Pan zmienił obywatelstwo, jeśli dziecko mieszka w Polsce, nie można zmienić prawa. Spór musi być rozpatrywany według prawa polskiego.

 

Jeśli zaś chodzi o ustanie obowiązku wypłacania świadczeń alimentacyjnych – z definicji obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka (utrzymanie i wychowanie) wynika, że obowiązek ten ustaje dopiero wówczas, gdy dziecko osiągnie samodzielność życiową, co z reguły łączy się z możliwością podjęcia pracy zarobkowej. Możliwość podjęcia pracy zarobkowej nie może być jednak rozważana w oderwaniu od osobistej i życiowej sytuacji uprawnionego. Jeżeli mianowicie kontynuuje on naukę, uczy się zawodu, uczęszcza na kurs doskonalenia zawodowego, to za usprawiedliwione uznać należy dalsze alimentowanie go.

 

Jak przyjął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 lutego 1998 r., I CKN 499/97, nawet zdobycie dwóch zawodów przez dziecko nie uwalnia rodziców od obowiązku świadczenia alimentów, jeżeli taki uprawniony podejmuje studia. Wykładnia art. 133 § 1 nie może bowiem pozostawać w oderwaniu od art. 94, który nakłada na rodziców obowiązek troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i należytego przygotowania go do pracy dla dobra społeczeństwa, odpowiednio do jego uzdolnień. Jest przy tym oczywiste, że jedynie efektywne studiowanie pozwala uprawnionemu liczyć na alimentowanie go.

 

Rodzice nie są obowiązani dostarczać środków utrzymania dziecku, które będąc już przygotowane należycie do wykonywania przez nie odpowiedniego dla niego zawodu, podejmuje dla podniesienia swych kwalifikacji dalsze kształcenie się, ale zaniedbuje studia, nie robi należytych postępów, nie otrzymuje obowiązujących zaliczeń, nie zdaje w terminie przepisanych egzaminów, a zwłaszcza – jeżeli z własnej winy powtarza lata studiów i wskutek tego nie kończy studiów w okresie przewidzianym programem (wyrok SN z dnia 8 sierpnia 1980 r., III CRN 144/80, OSNCP 1981, nr 1, poz. 20).

 

Porzucenie studiów lub skreślenie z listy studentów jest argumentem za uchyleniem obowiązku wypłacania świadczeń alimentacyjnych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć - VII =

»Podobne materiały

Zmiana miejsca zamieszkania dziecka

Jestem ojcem samotnie wychowującym dziecko; moja była żona ma pełne prawa rodzicielskie, płaci alimenty. W wyroku rozwodowym sąd orzekł, że „miejscem pobytu dziecka jest każdorazowe miejsce pobytu ojca”. W tej chwili mieszkamy niedaleko od siebie, ale planuję przeprowadzić się z synem do

 

Zmiana sytuacji życiowej a obniżenie wysokości alimentów

Mieszkam i pracuję w Anglii. Od dwóch lat jestem rozwiedziony, w Polsce została moja była żona z naszymi dwoma synkami. Płacę jej alimenty (w funtach), które wynoszą prawie połowę moich zarobków. Niedawno ponownie się ożeniłem, dwa tygodnie temu urodziła się moja córka. Czy mogę starać się o ob

 

Jak uniknąć odpowiedzialności za długi narzeczonego po ślubie?

Mój narzeczony ma nieślubne dziecko i zasądzone alimenty, których jednak nie płaci, bo od lat nie może znaleźć pracy, a nie posiada też żadnego majątku. Dług alimentacyjny wynosi ok. 12 tys. zł. Ja natomiast mam duże mieszkanie, samochód i oszczędności. Boję się, że po ślubie będę odpowiadać za dług

 

Alimenty zasądzone w Polsce, a płacone w Anglii

Ja i była żona mieszkamy w Anglii. Na podstawie orzeczenia polskiego sądu płacę na dzieci alimenty. Była żona pobiera różne świadczenia z tego powodu, że samotnie wychowuje dzieci. Czy mam więc obowiązek płacenia tych alimentów?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »