Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana nagrobka bez konsultacji z rodziną

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 25.08.2014

Opłaciłam w 2004 r. grób mojego taty na kolejne 20 lat. Wkrótce zmarła moja mama, a pochowałam ją w mieście, którym obie mieszkamy (200 km od grobu taty). Niedawno okazało się, że mój bratanek, bez mojej zgody, zmienił nagrobek mojego taty (a swojego dziadka) – ten nowy jest rodzinny i, co najgorsze, zawiera także imię mojej mamy, która przecież tam nie spoczywa. Czy bratanek mógł dokonać takich zmian bez zgody rodziny? Jak wrócić do poprzedniego stanu? Co mogę zrobić w tej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawo do grobu ma dwojaki charakter: osobisty i majątkowy, przy czym elementom osobistym przypada rola wiodąca, bez względu na to, jaka jest wartość elementów majątkowych tego prawa i na czym one polegają. Do uprawnień osobistych zalicza się przede wszystkim pochowanie po śmierci zwłok uprawnionego w wybranym przez niego miejscu w grobie jednoosobowym lub wieloosobowym rodzinnym, obok zwłok osób mu bliskich oraz kult pamięci zmarłych, który polega na przysługujących człowiekowi różnych wolnościach, wypływających ze sfery uczuć i odczuć odnoszącej się do postaci osoby zmarłej, okazywania szacunku dla wspomnień i pamięci o niej, urządzenia pogrzebu oraz grobowca i decydowania o jego wystroju, załatwiania spraw z zarządem cmentarza, ochronie przed naruszeniami, składania wieńców, palenia zniczy, decydowania lub współdecydowania o przeznaczeniu wolnych miejsc w grobowcu dla pochowania dalszych zmarłych itp. W tym przypadku, jak trafnie podniesiono w literaturze i judykaturze, mamy do czynienia z jednym dobrem osobistym, tj. kultem pamięci osoby zmarłej, choć może chodzić o ochronę różnych uprawnień dotyczących pochowania osoby bliskiej i pamięci o niej (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 1977 r., sygn. akt I CR 234/77). Przedmiotem ochrony prawnej jest w tym wypadku prawo do sprawowania kultu osoby zmarłej, natomiast przesłanką tej ochrony jest naruszenie dobra osobistego podmiotu tego prawa.

 

W związku z tym niestety każda osoba bliska zmarłemu może współdecydować o wyglądzie jego grobu. Rozumiem Pani oburzenie na zachowane bratanka, niestety dochodzić „zwrotu” grobu mogłaby Pani tylko na drodze sądowej. Prawo do grobu ma charakter osobisty i majątkowy, ale nie jest prawem własności. Samo uiszczenie opłaty za grób nie ma wpływu na prawo do niego (Wyrok SN z dnia 3 grudnia 2010 r., sygn. akt I CSK 66/10). W związku z powyższym może Pani spróbować odzyskać „władztwo” nad grobem poprzez wytoczenie procesu cywilnego o ustalenie prawa do grobu i przywrócenie stanu poprzedniego. Jednak w opisanej sytuacji powiem uczciwie, iż są raczej niewielkie szanse na pozytywne rozstrzygnięcie sporu.

 

Zdecydowanie prostsze jest zapewnienie, że bratanek nie podejmie samowolnie decyzji o nowym pochówku w grobie Pani ojca np. swoich dziadków. Kwestie dotyczące prawa do dysponowania grobem – tj. prawa do decydowania o tym, kto ma być w nim pochowany, uregulowane zostały w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy „po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 i może być odnowione”. Dozwolone są umowy przedłużające termin, przed którego upływem nie wolno użyć grobu do ponownego pochowania. W związku z tym wystarczy, iż skontaktuje się Pani z zarządem cmentarza i oświadczy, iż chce Pani zastrzec na swoją rzecz wyłączne prawo do decydowania o możliwości dokonania kolejnych pochówków w grobie ojca. Będzie Pani musiała z pewnością udać się osobiście do zarządcy, by podpisać umowę i dokonać opłaty, jednak zapewni to Pani spokój, że bratanek ani inna osoba z rodziny nie rozdysponują grobem wbrew Pani woli.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa - II =

»Podobne materiały

Grób babci – spór o prawo do rozporządzania grobem

Sprawa dotyczy grobu mojej babci. Otrzymałem od proboszcza odpowiedź, z którą trudno mi się zgodzić, dlatego proszę o pomoc w wyjaśnieniu tej sprawy. Opłatami związanymi z miejscem spoczynku babci zajmował się dziadek, który zmarł w 1994 r. Przypuszczam, że miejsce było opłacone co najmniej do roku

 

Prawo do pochówku w grobie rodzinnym

26 lat temu zmarła moja pierwsza żona (nie mieliśmy dzieci). Po jej śmierci wykupiłem miejsce na cmentarzu katolickim i opłaciłem przygotowanie grobowca rodzinnego. Obecnie mam drugą żonę i dorosłe dzieci i chciałbym uregulować sprawy związane z grobem rodzinnym. Udałem się więc w tej sprawie do ksi

 

Prawo do miejsca pochówku

Byłam wzięta na wychowanie przez małżeństwo, które całe życie traktowałam jak rodziców. Formalnej adopcji nie przeprowadzono. Rodzice już nie żyją. Czy mogę jakoś uzyskać prawo do miejsca pochówku w ich grobie? Bardzo mi na tym zależy, byłam ich osobą najbliższą.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »