.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana miejsca zamieszkania dziecka rozwiedzionych rodziców

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 16.03.2011

Mieszkam w Hiszpanii z synem. Jestem po rozwodzie, sąd orzekł o wspólnym zamieszkiwaniu dziecka ze mną. Były mąż ma pełnię praw rodzicielskich. Syn jednak nie chce mieszkać poza Polską, odmawia nauki języka, przez co ma problemy w szkole. Chciałby mieszkać z ojcem w Polsce i kontynuować naukę. Czy mogę wnieść do sądu o zgodę na takie rozwiązanie? Dodam, że ojciec dziecka jest temu niechętny, mimo że twierdzi, że chce dobra syna.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 95 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.io.) „władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka”, z poszanowaniem jego godności i praw.

 

„Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno rodzicom posłuszeństwo”, a w sprawach, w których może samodzielnie podejmować decyzje i składać oświadczenia woli, powinno wysłuchać opinii i zaleceń rodziców formułowanych dla jego dobra.

 

„Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny”.

 

Rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka powinni go wysłuchać, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to pozwala, oraz uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne życzenia.

 

Odpowiednio do art. 97 K.r.io. „jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie, a w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy”.

 

Jak wynika z Pani pytania, ojciec dziecka nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani nie ma ograniczonej władzy rodzicielskiej, co wiąże się z tym, że zarówno nad nim, jak i nad Panią ciąży obowiązek wychowania dziecka.

 

Prawomocny wyrok sądu okręgowego orzekającego o rozwodzie może zostać zmieniony w zakresie władzy rodzicielskiej, niezależnie od procedury wznawiania postępowania. Jest to wyjątek od zasady prawomocności wyroków sądowych, w związku z czym należy go interpretować zawężająco.

 

Wyjątek ten ustanawia art. 106 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Stanowi on o możliwości zmiany orzeczenia o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonania, jeżeli wymaga tego dobro dziecka i nastąpiła zmiana okoliczności. Sąd może zmienić wyrok wyłącznie przy spełnieniu tych dwóch warunków:

 

  1. dobro dziecka
  2. zmiana okoliczności (musi nastąpić zmiana okoliczności świadcząca o konieczności zmiany orzeczenia; zmiana ta obejmuje pojawienie się nowych faktów nieprzedstawionych i niewystępujących w trakcie orzekania o rozwodzie).

 

W sytuacji przedstawionej przez Panią dla dobra dziecka chce Pani zmienić miejsce jego zamieszkania, gdyż dziecko nie może poradzić sobie z językiem obcym, co uniemożliwia mu normalne warunki dla podjęcia nauki w szkole. Sąd jednak nie może zmusić ojca dziecka do sprawowania nad nim opieki i zamieszkiwania razem z dzieckiem. Dlatego też najlepiej będzie, jeżeli Pani porozumie się z ojcem dziecka poza drogą sadową, bowiem szanse na załatwienie sprawy przez sąd z korzyścią dla Pani żądania są znikome. Oczywiście nie byłoby problemu, gdyby to ojciec dziecka sam wystąpił do sądu z wnioskiem o zameldowanie dziecka i przebywanie z nim w miejscu zamieszkania ojca.

 

Jeżeli nie będzie możliwości polubownego porozumienia się z byłym mężem, to mimo wszystko powinna Pani wnieść sprawę do sądu. Sąd nie może wprawdzie zmusić ojca dziecka do sprawowania nad nim opieki i zamieszkiwania razem z dzieckiem, ale istnieje szansa, że w trakcie rozprawy były mąż zgodzi się na przejęcie opieki nad synem i zamieszkanie z nim w Polsce, tym bardziej że – jak Pani pisze – chce on kierować się dobrem własnego dziecka. Skoro syn sam chce mieszkać z ojcem i uczyć się w Polsce, to sąd na pewno weźmie to pod uwagę i będzie starał się działać przede wszystkim dla dobra dziecka.

 

Jeżeli będzie Pani pozostawiała dziecko pod opieką ojca, nie interesowała się nim, mimo iż sąd w wyroku rozwodowym orzekł, że dziecko będzie przebywać z Panią, może się Pani narazić na ograniczenie, a w najgorszym wypadku na pozbawienie praw rodzicielskich, jeżeli nie będzie Pani w stanie zapewnić dziecku właściwej opieki i będzie Pani przerzucać ten obowiązek na byłego męża.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy minus 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton